ISYY

ISYY eli Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, joka toimii Itä-Suomen yliopiston kampuskaupungeissa Joensuussa ja Kuopiossa. ISYYn jäseniä ovat kaikki Itä-Suomen yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, ja tällä hetkellä järjestöön kuuluu noin 13 300 jäsentä. ISYY on osa valtakunnallista ylioppilaskuntien verkostoa sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) jäsen. 

ISYYn keskeinen tehtävä on toimia jäseniään yhdistävänä organisaationa. Lisäksi se pyrkii edistämään opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa ja tarjoamaan jäsenilleen palveluita. 

Ylioppilaskunnan jäsenyys perustuu yliopistolakiin, eli jos opiskelija suorittaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa yliopistossa, hänen on oltava ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenten on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu joko vuosittain tai puolivuosittain. Jäsenmaksun suuruudesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto, joka koostuu vaaleilla valituista opiskelijoista. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdolle vaaleissa ja äänestää, ja näin vaikuttaa ylioppilaskunnan päätöksentekoon. 

Jäsenmaksujen avulla ISYY pystyy tarjoamaan jäsenilleen erilaisia palveluita. Näistä laajin, koko toimintaa läpäisevä kokonaisuus ovat edunvalvontapalvelut. Niiden tarkoitus on edistää opiskelijoiden edun toteutumista yliopistossa ja kampuskaupungeissa. Jäsenmaksu on eräänlainen opiskelijan perusturva. Ylioppilaskunnan tarjoamien palveluiden lisäksi jäsenet voivat käyttää valtakunnallisia ja paikallisia opiskelijoille kuuluvia etuisuuksia, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita ja muita monipuolisia opiskelija-alennuksia, esimerkiksi julkisen liikenteen opiskelija-alennuksia. Jäsenet ovat myös oikeutettuja Kelan ateriatukeen.