Slide
OPTIMIN TIIMIT

Optimin alaisuudessa toimii 10 tiimiä, jotka kokoontuvat aina tarpeen mukaan. Tiimiläisyys on mukavaa vapaa-ajan toimintaa, joka tuo sinulle uusien ystävien lisäksi myös tärkeitä oppeja tulevaa työelämää varten. Tiimiläisille järjestetään myös omaa toimintaa, kuten vappuviikolla tiimisitsit. Vuoden lopussa ansioitunein tiimiläinen palkitaan. Alla löydät lyhyen kuvauksen kustakin tiimistä sekä esittelyn, keistä se koostuu.

Yrityssuhdetiimi

Yrityssuhdetiimi toimii yrityssuhdevastaavien johdolla linkkinä Optimin ja yritysten välillä. Tavoitteena on rakentaa molempia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä sekä jo valmiiden yhteistyökumppaneiden että uusien organisaatioiden kanssa.

Yrityssuhdetiimissä suunnitellaan erilaisia projekteja käytännönläheisesti sekä monipuolisesti. Tiimin tehtävä on mahdollistaa optimilaisille väyliä eri organisaatioihin, sekä tuoda optimilaisten osaaminen sen yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tiimiläiset tutustuvat yritysten edustajiin ja luovat tärkeitä henkilökohtaisia suhteita eri toimijoihin.

Tiimin yksi näkyvimmistä vastuualueista on muun muassa Susirajaforumin järjestäminen. Jatkuva yhteistyö ja sen kehittäminen eri organisaatioiden kanssa tulee kuitenkin olemaan tärkein osa yrityssuhdetiimin vuotta.

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin saa sähköpostitse osoitteesta yrityssuhde@optimiry.fi tai yrityssuhdevastaavilta Juliannalta ja Pekalta.

Jäsenet:

Julianna Jalovaara (yrityssuhdevastaava), Pekka Ruokolainen (yrityssuhdevastaava), Akseli Kuosmanen ja Saara Udd

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi toimii tapahtumavastaavan rinnalla suunnitellen ja toteuttaen Optimin erilaisia tapahtumia, kuten Joensuun Haalaribileet, Joensuu Beer Pong Tournamentin, vuosijuhlien jälkeisen silliksen ja vappuviikon ohjelman.

Tapahtumatiimiläisenä saa hienoja kokemuksia ja uusia kavereita. Tiimi tarjoaa erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia, sillä osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä toisten ainejärjestöjen sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiimissä opitaan hahmottamaan ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia, sekä ideoimaan ja järjestämään tapahtumia laidasta laitaan. Tapahtumatiimi on loistava tapa päästä mukaan Optimin toimintaan ja lisäksi tiimi toimii hyvänä ponnahduslautana hallitustyöskentelyyn. 

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin saa sähköpostitse osoitteesta tapahtuma@optimiry.fi tai tapahtumavastaavalta Nikolta.

Jäsenet:

Niko Kankkunen (tapahtumavastaava), Iina Lahti, Julia Eerikkilä, Aaro Hosio, Sakari Mikkonen, Jenna Niemi ja Riku Karvinen

Nesu-tiimi

Mikä NESU? 

NESU, eli Nordiska Ekonomie Studerandes Union, tuo kaikki Pohjoismaiden kylterit ja ekonomit yhteen muun muassa sitsien ja konferenssien myötä. NESU siis tarjoaa jäsenilleen erinomaisen mahdollisuuden tutustua kylteriopiskelijoihin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Puolivuosittain järjestettävät konferenssit eri NESU-kaupungeissa tutustuttavat sinut paikalliseen liike-elämään ja auttavat sinua luomaan tärkeitä verkostoja ympäri Pohjoismaita.

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin saa sähköpostitse osoitteesta nesu@optimiry.fi tai NESU-vastaavalta Mirolta.

Jäsenet:

Miro Helminen (NESU-vastaava), Hilla Huttu, Alex Kautto, Niilo Virtanen, Aino Puurunen, Mika Mustikkaniemi ja Sini Ritoranta

Juhlatiimi

Juhlatiimissä suunnitellaan ja järjestetään Optimin vuoden suurinta ja näyttävintä juhlaa. Vuosijuhlilla juhlistamme rakasta ainejärjestöämme sen ansaitsemalla tavalla loisteliaan iltapukujuhlan merkeissä. Tässä tiimissä saa käyttää koko luovan potentiaalinsa ja nähdä konkreettisesti oman kädenjälkensä lopputuloksessa. Tiimin toiminta tapahtuu pääasiallisesti ennen vuosijuhlia, joten myös tiimiläiset pääsevät nauttimaan juhlista muiden vieraiden tavoin. Vuosijuhlien lisäksi juhlatiimi järjestää myös syksyn suuren ja tyylikkään cocktailtilaisuuden.

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin saa sähköpostilla osoitteesta juhla@optimiry.fi tai juhlavastaavalta Siinalta.

Jäsenet:

Siina Surakka (juhlavastaava), Jenni Toivonen, Aino Laamanen, Erika Kellokoski ja Jenna Niemi

Liikunta- ja kulttuuritiimi

Liikuntatoiminta on tärkeässä roolissa ainejärjestömme vapaa-ajan toiminnassa ja sen kehittämiseen eteenpäin on nyt päätetty tarttua voimakkaasti. Tavoitteenamme on tarjota kaikille Optimilaisille enemmän toimintaa ja tapahtumia liikunnan saralla ja kasvattaa osallistujamääriä vuoroillamme.

Sporttitiimin tarkoituksena on aktivoida ja kehittää Optimin liikuntatoimintaa eteenpäin huomioiden jäsenistöämme paremmin erilaisten liikuntamuotojen avulla. Sporttitiimissä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia liikuntatapahtumia Optimilaisille, sekä poikkitieteellisiä liikuntatapahtumia yli ainejärjestörajojen. Tavoitteenamme on saada kaikki Optimilaiset liikkeelle!

Lisätietoja ja vastauksia kysymyksiin saa sähköpostitse osoitteesta liikunta@optimiry.fi tai liikunta- tai kulttuurivastaava Henriltä.

Jäsenet:

Henri Hämäläinen (liikunta- ja kulttuurivastaava), Mikko Honkanen, Hilla Huttu ja Julius Gran

Osavuosikatsauksen toimitus

Lehtitiimi toimii päätoimittajan apuna Optimin oman lehden Osavuosikatsauksen suunnittelussa ja toteutuksessa. ”Osari” ilmestyy neljä kertaa vuodessa, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä, joten lehtitiimin toimintakausi on koko vuosi. Tiimiläisenä pääset käyttämään luovuuttasi ja ideoimaan yhdessä kiinnostavaa sisältöä optimilaisille, ja saat arvokasta kokemusta kirjoittamisesta ja visuaalisuudesta.

Lisätietoja tai kysymyksiä vastauksiin saa sähköpostilla osoitteesta osavuosikatsaus@optimiry.fi tai päätoimittajalta Polinalta.

Jäsenet:

Polina Korte (päätoimittaja), Susa Ajakainen, Kalle Salminen, Anni Mustonen ja Kaisla Tahvanainen

Viestintätiimi

Optimin viestintätiimi on mukana luomassa Optimin sisäistä sekä ulkoista viestintää. Tiimi tuottaa sisältöä Optimin sosiaalisen median kanaviin, ja luo graafista materiaalia tapahtumiin. Meitä voit myös nähdä tapahtumissa kuvaamassa, joten tule nykäisemään hihasta, jos haluat kuvaan. Tiimiläisenä saat monipuolista kokemusta viestinnästä ja visuaalisen sisällön tuottamisesta.

Lisätietoa ja vastauksia kysymyksiin saat sähköpostitse osoitteesta viestinta@optimiry.fi tai viestintävastaavalta Annilta.

Jäsenet:

Anni Kulju (viestintävastaava), Eveliina Sintonen ja Iina Turunen

Kv-sihteeritiimi

Kv-sihteeritiimi järjestää kaksi kertaa vuodessa kv-tapahtuman sekä syksyisin perinteisesti ulkomaille sijoittuvan excursion. Tiimiläinen saa pestinsä aikana arvokasta kokemusta kansainvälisyydestä, joka on korvaamatonta työelämässä maailman globalisoituessa. Tiimityöskentelyyn kuuluu myös avustusta sihteerin tehtävissä. Tiimiläinen pääsee muun muassa kehittämää ja päivittämään Optimin nettisivuja sekä auttamaan erilaisissa juoksevissa tehtävissä, jotka takaavat monipuolista kokemusta erilaisista toimista. 

Lisätietoja sihteeri ja kv-vastaavalta Juulia Korhoselta sihteeri@optimiry.fi

Jäsenet:

Juulia Korhonen (sihteeri & kv-vastaava), Laura Kivi ja Emma Luukkainen

Kopo-tiimi

Kopotiimin ensisijaisena tehtävänä on antaa neuvoja koulutuspoliittisissa asioissa oman pääainesuuntauksensa näkökulmasta. Tiimi tukee ja auttaa Kopon tehtävissä ja osallistuu yhdessä Kopon kanssa laitoksen järjestämiin kokouksiin.

Lisätietoa ja vastauksia kysymyksiin saat osoitteesta kopo@optimiry.fi tai koulutuspoliittiselta vastaavalta Kallelta.

Jäsenet:

Kalle Järvinen (Kopo) ja Miisa Vanhanen

Taloustiimi

Taloustiimi on talousvastaavan ja talousapulaisen muodostama tiimi, joka nimensä mukaisesti huolehtii ainejärjestömme taloudesta. Taloustiimi toimii pääasiassa niin sanotusti kulissien takaa, ja pääosin hoidettavat asiat ovat jäsenistöllemme näkymättömiä. 

Tiimi hoitaa paljon juoksevia asioita, kuten laskujen maksua sekä lähetystä, kulukorvausten sekä kirjanpidon hoitoa. Pidämme huolta, että ainejärjestömme budjetti on ajan tasalla, sekä siitä, että siinä pysytään. Vuoden isoin yksittäinen hoidettava asia on esimerkiksi tilinpäätöksen muodostaminen.

Taloustiimissä pääsee asian ytimeen ja saa erittäin hyödyllistä kokemusta sekä taitoa yhdistyksen talouden hoitamisesta, sekä pääsee myös samalla hyvin mukaan ainejärjestön toimintaan. 

Lisätietoa ja vastauksia kysymyksiin saa sähköpostilla osoitteesta talous@optimiry.fi tai talousvastaavalta Lumi-Tuulilta.

Jäsenet:

Lumi-Tuuli Lehtosaari (talousvastaava) ja Erika Kellokoski