Tietosuojaseloste

Rekisteröityjen informointi. Seloste on laadittu 18.4.2022 ja yhteystiedot on päivitetty 19.1.2023.

Optimi ry:n toiminnassa käsitellään henkilötietoja yhdistyksen eri tehtäviin liittyen. Tässä
selosteessa kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä.

Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenyhteisöjensä puolesta ja käsittelee siten jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja. Tarkemmat tiedot Optimi ry:n jäsenten henkilötietojen käsittelystä löydät Suomen Ekonomien ja sen jäsenyhteisöjen tietosuojaselosteesta.

Suomen ekonomien tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjänä Optimi ry vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Vastuuhenkilönä toimii
yhdistyksen puheenjohtaja Minttu Räsänen, 040 0958241, pj@optimiry.fi.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Optimi ry:n jäsenpalveluiden järjestäminen, sekä toiminnan kehittäminen ja suunnittelu.

Miksi meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietoja saadaan käsitellä vedoten rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Etu perustuu osapuolisen väliseen asialliseen yhteyteen.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsiteltäviä henkilötietoja:

-Etunimi ja sukunimi

-Yhteystiedot

-Ruoka-aineallergiat

-Suomen ekonomien jäsennumero

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Henkilötiedot kerätään jäseneltä itseltään.

Henkilötietojen antamisen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä.

Mihin siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi?

Ei henkilötietojen siirtoja.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU tai ETA -alueiden ulkopuolelle?

Ei henkilötietojen siirtoja.

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa?

Emme tee henkilötietojen käsittelyssä automatisoituja päätöksiä.

Mitä oikeuksia sinulla on?

  • Saada tietoja henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta
  • Tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • Oikaista tietojasi
  • Poistaa tietojasi (ei sovelleta, kun käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite)
  • Rajoittaa tietojesi käsittelyä
  • Vastustaa tietojesi käsittelyä, kun käsittelyperuste on oikeutettu etu
  • Pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, kun käsittelyperuste on suostumus
  • Peruuttaa antamasi suostumus
  • Henkilötietojen oikaisua/ poistoa/ käsittelyn rajoitusta koskevaan rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuteen (jos henkilötietojasi on oikaistu tai poistettu tai käsittelyä rajoitettu, niin rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä niille vastaanottajille, joille se on siirtänyt henkilötietojasi)

Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, että tietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL800, 00521 Helsinki. tietosuoja@om.fi