OPTIMIN TAPAHTUMIEN SÄÄNNÖT

1§ Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa hänen antamansa nimi- ja osoitetiedot oikeaksi, virheellisistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista osallistuja vastaa itse.

 Ilmoittautuminen on sitova, ellei ilmoittautumisen yhteydessä erikseen mainita ajankohtaa, milloin ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka ei aikoisikaan osallistua. Sitovasti ilmoittautuneilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa osallistumistaan ilman erittäin painavaa syytä.

 Osallistuja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Optimi ry:n järjestämissä tapahtumissa. Optimi ry ei ole velvollinen korvaamaan henkilön itse aiheuttamia vahinkoja.

 Optimi ry:n tapahtumissa osallistuja on itse vastuussa omasta omaisuudestaan. Omaisuuden katoamistilanteessa Optimi ry ei ole korvausvelvollinen.

 Huumeiden käyttäminen, mukana tuominen tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen on Optimi ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Henkilön syyllistyessä tällaiseen, on sanktiona porttikielto tapahtumiin. Optimi ry:n hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta Optimi ry:n tapahtumiin.

 Tapahtumissa kunnioitetaan toisten osallistujien yksilönvapauksia, kuten koskemattomuutta ja oikeutta olla tulematta häirityksi. Optimi ry:n hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta Optimi ry:n tapahtumiin

 Mikäli henkilöllä on maksamaton osallistumismaksu, eikä sitä ole muistutuksesta huolimatta maksettu, henkilöltä evätään pääsy Optimi ry:n järjestämiin tapahtumiin siihen asti, kun puuttuva maksu on suoritettu.

 Optimi ry:n tapahtumissa edellytetään hyvää käytöstä, toisten huomioon ottamista, sekä tilojen ja esineiden kunnioittamista.

Optimi ry:n tapahtumissa otetut valokuvat  tulevat jäsenten saataville Optimin nettisivuille kuvagalleriaan, josta niitä saa julkaista henkilökohtaisiin sosiaalisen median kanaviin. Mikäli kuvagalleriassa on maininta kuvaajan nimestä, tulee se mainita myös henkilökohtaisissa sosiaalisen median julkaisuissa. Tapahtumaan osallistuva on sitoutunut ilmoittamaan istuvan hallituksen jäsenelle, mikäli ei halua kuviaan julkaistavan. Kuvaajalle tulee ilmoittaa tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tai paikan päällä, mikäli ei halua tulla valokuvatuksi.

10§ Optimi ry ei vastaa tapahtumissa sattuvista henkilövahingoista.

11§ Ilmoittautumalla Optimi ry:n järjestämiin tapahtumiin hyväksyt kaikki edellä mainitut säännöt. Muutoin Optimi ry:n tapahtumissa noudatetaan Suomen lakia.

12§ Optimi ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin järjestämissään tapahtumissa.

Optimi ry:n hallitus on vahvistanut nämä säännöt kokouksessaan 6.2.2023.