Slide
Optimi ♥ Poke
Pohjois-Karjalan Ekonomit
Pohjois-Karjalan Ekonomit ovat yksi Suomen ekonomien jäsenyhistykestä. Optimi tekee Pohjois-Karjalan Ekonomien kanssa yhteistyötä.

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry on yksi Suomen Ekonomien 25:stä ekonomiyhdistyksestä. Pohjois-Karjalan Ekonomit on yli 60 vuoden ajan tuonut pohjoiskarjalalaisten ekonomien äänen kuuluviin Suomen Ekonomeissa. Tämän lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia, niin hyödyllisiä kuin viihdyttäviäkin tapahtumia. Esimerkkinä näistä ovat erilaiset ajankohtaiset koulutukset, yritysvierailut sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumat. Pohjois-Karjalan Ekonomit näkevät yhteistyön alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tärkeänä, jonka takia he toimivat aktiivisesti paikallisten toimijoiden, kuten Optimi ry:n kanssa.

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry:n ja Optimi ry:n yhteinen toiminta

Pohjois-Karjalan Ekonomien ja Optimin välisen yhteistyön tavoitteena on lähentää yhdistysten jäsenistöjä. Järjestöt toteuttavat yhdessä yhteisiä tapahtumia, kuten workshopeja ja koulutuksia, joissa järjestöjen jäsenet pääsevät verkostoitumaan keskenään. Verkostoitumisen lisäksi opiskelijoilla on yhteisen toiminnan kautta mahdollisuus päästä tutustumaan valmistuneiden ekonomien uratarinoihin, sekä mahdollisesti kuulemaan neuvoja esim. siitä, mitä tehdä opintojen jälkeen tai miten tehdä vaikutus työnhaussa. Osa yhteisistä tapahtumista on suunnattu maisteriopiskelijoille, mutta jo kandivaiheessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan lähteä yhteiseen toimintaan mukaan. Muistakaa, että jo opiskeluaikana luodut suhteet voivat avata uskomattomia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lähde siis rohkeasti mukaan yhteiseen toimintaan ja tutustumaan sekä verkostoitumaan paikallisten ekonomien kanssa!

Kuka on PoKE-yhteyshenkilö?

Kylteripuheenjohtajien verkosto aloitti vuonna 2018 hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä paikallisten ekonomiyhdistysten ja kylteriyhteisöjen välillä. Tähän tehtävään valitaan jokaisesta ainejärjestöstä yksi edustaja pelkästään alueellisen ekonomijärjestön kanssa tehtävää yhteistyötä varten. PoKE-yhteyshenkilön tehtävänä on siis toimia optimilaisten ja Pohjois-Karjalan Ekonomien välisenä linkkinä, sekä järjestää yhteisiä tapahtumia, kuten koulutuksia, yhdessä Pohjois-Karjalan Ekonomien hallituksen sekä kyllin kanssa. Yhteiset tapahtumat ovat avoimia kummankin järjestön jäsenille.

Mikäli sinulla herää joitain kysymyksiä Pohjois-Karjalan Ekonomeihin liittyen, tai sinulla on ehdotuksia yhteisen toiminnan kehittämiseen, niin olethan rohkeasti yhteydessä!

Sani Gyldén
PoKE-yhteyshenkilö
yhteyspoke@optimiry.fi
040 0368509