Perinneohjesääntö

 Yhdistyksen alaisuudessa toimii Optimin hallitusalumnit. Hallitusalumnien tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia Joensuun kauppatieteilijöiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta.

 Hallitusalumnien tehtäviä hoitavat istuvan hallituksen puheenjohtaja ja kolme tai neljä kahden vuoden toimikausiin valittavaa yhdistyksen hallituksessa aiemmin toiminutta henkilöä. Hallitusalumnit tehtävään valitsee ja nimittää sen hetkinen istuva yhdistyksen hallitus.

 Hallitusalumnit tekevät esityksen kultaisen ansiomerkin saajaksi, sekä konsultoivat istuvaa yhdistyksen hallitusta hopeisten ansiomerkkien saajien valinnassa.

 Optimi ry:llä on ainejärjestönauha, jota käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.

 Ainejärjestönauha on 30 mm leveä kolmivärinen nauha väreiltään ylhäältä alaspäin oranssi, keltainen, musta. Yhdistyksen hallituksen jäsenet kantavat leveämpää nauhaa.

 Jokaisella Optimi ry:n nykyisellä ja entisellä jäsenellä on oikeus kantaa ainejärjestönauhaa. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

 Ainejärjestönauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Miehet kantavat nauhaa siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa tai siten, että nauha kulkee vasemmalta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle. Nauha ei kuitenkaan saa koskettaa paljasta ihoa.

Optimi ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset

 Optimi ry:llä on kolme eri ansiomerkkiä: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Mitali voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Ansiomerkkejä voidaan myöntää kerran vuodessa yhdistyksen vuosijuhlassa.

 Ansiomerkit luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Ansiomerkin luovutuksen yhteydessä ansiomerkin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi ansiomerkin myöntämisen perusteet. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa merkkien saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

10§ Samalle henkilölle voidaan myöntää vain yksi ansiomerkki saman vuoden aikana. Ansiomerkkiä ei voida myöntää yhdistyksen istuvan hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.

11§ Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää Optimin toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen menestystä tai pitänyt yllä sen hyvää henkeä. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi ansioituneelle yhdistyksen hallituksen tai ylioppilaskunnan edustajiston jäsenelle, mutta myös muulle yhdistyksen toimintaan osallistuneelle jäsenelle.

12§ Pronssisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää kolme, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan neljä kappaletta. Pronssisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

13§ Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeisen ansiomerkin saajan tulee täyttää pronssisen ansiomerkin kriteerit. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai ylioppilaskunnan hallituksen jäsenelle tai muulle yhdistyksen toimintaa huomattavasti kehittäneelle jäsenelle.

14§ Hopeisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää kaksi, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kolme kappaletta. Hopeisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus tarvittaessa yhdessä hallitusalumnien kanssa.

15§ Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi. Kultaisen ansiomerkin saajan tulee täyttää pronssisen ja hopeisen ansiomerkin kriteerit. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen tehtävissä tai yhdistyksen ansiokkaasta edustamisesta ylioppilaskunnassa, yliopiston luottamustoimissa tai Suomen Ekonomeissa.

16§ Kultaisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää enintään yksi kappale. Kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus hallitusalumnien esityksestä.

Optimi ry:n hallitusmerkki

17§ Hallituksen merkkiä saavat käyttää kaikki yhdistyksen hallituksessa toimineet henkilöt. Istuvan hallituksen jäsenet kantavat hallitusmerkkiä ainejärjestönauhassa. Aikaisempien hallitusten jäsenet kantavat hallitusmerkkiä vasemmassa rintapielessään, edestä katsottuna mahdollisten ansiomerkkien oikealla puolella.

Optimi ry:n ulkopuolisille tahoille myöntämät huomionosoitukset

18§ Optimi ry voi huomioida yhteistyökumppaneitaan tai yksityishenkilöitä, jotka eivät voi saada entisille tai nykyisille jäsenille tarkoitettuja ansiomerkkejä. Huomionosoituksia on kaksi: Optimi ry:n pöytästandaari ja kunnialahja.

19§ Optimi ry:n pöytästandaari voidaan myöntää yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa yhdistys on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Standaari voidaan luovuttaa myös yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle, mutta heidän muistamisessaan tulee ensisijaisesti pitäytyä ansiomitaleissa. Päätöksen pöytästandaarin luovutuksesta tekee yhdistyksen hallitus. Pöytästandaarit luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen vuosijuhlassa, mutta luovutus voi tapahtua myös esimerkiksi vastaanottajan luokse tehdyn vierailun yhteydessä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan käädyt (2022 alkaen)

20§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla on käädyt, joiden mitaliosana on hopeiseen
levykkeeseen kiinnitetty yhdistyksen tunnus. Levykkeen reunaan on kaiverrettu
yhdistyksen perustamisvuosiluku 2002. Käätyjen ketjuosa koostuu nimilaatoista, joihin on
kaiverrettu kunkin vuoden puheenjohtajan nimi ja vuosiluku. Käätyjä kantaa hallituksen
puheenjohtaja akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Optimi ry:n hallituksen kokouksessa 05.02.2019.