PERINNEOHJESÄÄNTÖ

Yhdistyksen alaisuudessa toimii Optimin perinneneuvosto. Perinneneuvoston tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia Joensuun kauppatieteilijöiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta.

Perinneneuvoston tehtäviä hoitavat istuvan hallituksen puheenjohtaja yhdessä vielä opiskelevien aikaisempien hallitusten puheenjohtajien kanssa. Lisäksi perinneneuvostoon valitaan yhden vuoden toimikausiin 1-4 yhdistyksen hallituksessa aiemmin toiminutta henkilöä. Näiden jäsenten valitsemisesta vastaa sen hetkinen istuva yhdistyksen hallitus.


Perinneneuvosto konsultoi yhdistyksen hallitusta Optimin ansiomerkkien saajien valinnassa.

OPTIMI RY:N HALLITUS- JA AINEJÄRJESTÖNAUHA

Optimi ry:llä on ainejärjestönauha, jota käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.

Ainejärjestönauha on 30 mm leveä kolmivärinen nauha väreiltään ylhäältä alaspäin oranssi, keltainen, musta. Yhdistyksen hallituksen jäsenet kantavat leveämpää nauhaa.

Jokaisella Optimi ry:n nykyisellä ja entisellä jäsenellä on oikeus lunastaa ainejärjestönauha itselleen omaksi. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen. 

Ainejärjestönauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Ainejärjestönauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle, musta sivu alhaalla. Juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa liivin ja solmion päällä. Ainejärjestönauhaa voi kantaa myös taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa. 

Ainejärjestönauhan kanssa saa kantaa ylioppilaskuntanauhaa. Käytettäessä yhdessä ylioppilaskuntanauhan kanssa Optimi ry:n ainejärjestönauha kulkee ylempänä.

OPTIMI RY:N JÄSENILLEEN MÖYNTÄMÄT HUOMIONOSOITUKSET

 Optimi ry:llä on kolme eri ansiomerkkiä: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Mitali voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Ansiomerkkejä voidaan myöntää kerran vuodessa yhdistyksen vuosijuhlassa.

10§ Ansiomerkit luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Ansiomerkin luovutuksen yhteydessä ansiomerkin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi ansiomerkin myöntämisen perusteet. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa merkkien saajista ja myöntämisajankohdista.

11§ Samalle henkilölle voidaan myöntää vain yksi ansiomerkki saman vuoden aikana. Ansiomerkkiä ei voida myöntää yhdistyksen istuvan hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.

12§ Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää Optimin toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen menestystä tai pitänyt yllä sen hyvää henkeä. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi ansioituneelle yhdistyksen hallituksen tai ylioppilaskunnan edustajiston jäsenelle, mutta myös muulle yhdistyksen toimintaan osallistuneelle jäsenelle.

13§ Pronssisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää kolme, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan neljä kappaletta. Pronssisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

14§ Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeisen ansiomerkin saajan tulee täyttää pronssisen ansiomerkin kriteerit. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai ylioppilaskunnan hallituksen jäsenelle tai muulle yhdistyksen toimintaa huomattavasti kehittäneelle jäsenelle.

15§ Hopeisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää kaksi, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kolme kappaletta. Hopeisten ansiomerkkien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus konsultoiden Perinneneuvostoa.

16§ Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi. Kultaisen ansiomerkin saajan tulee täyttää pronssisen ja hopeisen ansiomerkin kriteerit. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen tehtävissä tai yhdistyksen ansiokkaasta edustamisesta ylioppilaskunnassa, yliopiston luottamustoimissa tai Suomen Ekonomeissa.

17§ Kultaisia ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää yksi kappale, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kaksi kappaletta. Kultaisten ansiomerkin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus konsultoiden Perinneneuvostoa.

OPTIMI RY:N HALLITUSPINSSI

18§ Hallituspinssiä saavat käyttää kaikki yhdistyksen hallituksessa toimineet henkilöt. Istuvan hallituksen jäsenet kantavat hallituspinssiä ainejärjestönauhassa. Aikaisempien hallitusten jäsenet kantavat hallituspinssiä vasemmassa rintapielessään, edestä katsottuna mahdollisten ansiomerkkien oikealla puolella.

OPTIMI RY:N PÖYTÄSTANDAARI

19§ Optimi ry:n pöytästandaari voidaan myöntää yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa yhdistys on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Standaari voidaan luovuttaa myös yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle, mutta heidän muistamisessaan tulee ensisijaisesti pitäytyä ansiomitaleissa. Päätöksen pöytästandaarin luovutuksesta tekee yhdistyksen hallitus. Pöytästandaarit luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen vuosijuhlassa, mutta luovutus voi tapahtua myös esimerkiksi vastaanottajan luokse tehdyn vierailun yhteydessä.

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KÄÄDYT

20§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla on käädyt, joiden mitaliosana on hopeiseen levykkeeseen kaiverrettu yhdistyksen tunnus. Levykkeen taakse on kaiverrettu yhdistyksen perustamisvuosiluku 2002. Käätyjen ketjuosa koostuu nimilaatoista, joihin on kaiverrettu kunkin vuoden puheenjohtajan nimi ja vuosiluku. Käätyjä kantaa hallituksen puheenjohtaja akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Optimi ry:n hallituksen kokouksessa 12.12.2022