Slide
OTA YHTEYTTÄ KOPOON

Koulutuspoliittinen vastaava eli Kopo on opiskelijoiden edunvalvoja, eräänlainen luottamushenkilö, jonka keskeinen tehtävä on koulutuksen kehittäminen. Kopo ratkoo mahdollisia ongelmia ja ylläpitää opiskelijoiden oikeusturvaa, sekä osallistuu aktiivisesti kauppatieteiden laitoksen toimintaan muun muassa erilaisten työryhmien kautta ja tapaamalla säännöllisesti laitoksen johtoa. Kopo huolehtii optimilaisten edusta ja kehittää koulutusta edustamalla ylioppilaskunnan jaostoissa ja pitämällä yhteyttä muihin Kopoihin sekä Suomen Ekonomeihin. Tällä hetkellä Optimin Kopona toimii Samu Strengell. 

Kopoon voi olla yhteyksissä sähköpostitse kopo@optimiry.fi. Kopon puoleen voi kääntyä, jos on tarvetta saada asiansa kauppatieteiden laitoksen tai kielikeskuksen tietoon anonyymisti, tai jokin ongelma ratkaistua luottamuksellisesti. Suositeltavaa olisi kuitenkin olla ensisijaisesti yhteydessä laitokseen. 

Kurssiin liittyvissä asioissa ensimmäisenä kannattaa laittaa viestiä opintojakson järjestäjälle, ja olla Kopoon yhteyksissä vasta sitten, jos ongelma ei ratkea tai asian luonne sitä vaatii.

Seuraavassa listattuna tilanteita, joista voi tai ollaan yleisimmin yhteyksissä Kopoon:

– tenttituloksia ei kuulu (ensi alkuun voi kysyä suoraan professorilta)

– kurssin suorittamisessa on ongelmia (ensi alkuun yhteyttä professoriin)

– palaute opetuksen laadusta (ensisijaisesti kurssipalautteeseen, sitten kopolle)

– opettajien käytös 

– kiusaaminen ja häirintätapaukset (yliopistolla tai ainejärjestötoiminnassa)

– kurssien järjestelyihin liittyvät ongelmat

Ota yhteyttä
Kopo, Samu Strengell
044 2537140
kopo@optimiry.fi