Opiskelu

Itä-Suomen yliopisto ja kauppatieteiden laitos tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta. Optimin hallitus tekee tiivistä yhteistyötä kauppatieteiden laitoksen kanssa ja näin ollen toimii linkkinä opiskelijoiden ja laitoksen välillä, pyrkien avoimeen kommunikaatioon ja kaksisuuntaiseen viestintään. Optimin päämääränä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia sekä varmistaa, että opetuksen laatu on korkeatasoista ja ajan hermoilla pysyvää.