Slide
KYLTERILISTA

Mikä edustajisto?

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jonka toiminnan keskiössä on kaikkien yliopiston opiskelijoiden edunvalvonta. Edustajiston tehtäviin kuuluu mm. ylioppilaskunnan budjetista päättäminen ja siten sen toiminta linkittyy jokaisen opiskelijan elämään jäsenmaksun kautta. Edustajistoon valitaan 39 jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Kuka voi olla ehdolla?

Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet voivat olla ehdolla ja äänestää edustajistovaaleissa. Kylterilista tulee koostumaan kauppatieteiden pääaineopiskelijoista Kuopion ja Joensuun kampuksilta vuosikurssiin katsomatta! 

Kylterilista?

Kylterilista on Preemion ja Optimin yhdessä perustama lista ISYY:n edustajiston vaaleihin. Kylterilistan kautta pyrimme tuomaan oman osaamisen ja työpanoksen esille myös ylioppilaskuntaan ja parantamaan näin opiskelijoiden edunvalvontaa. Kylterilista ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut ja toiminnan keskiössä on opiskelijoiden edunvalvonnan kehittäminen ilman poliittisia agendoja!

Miksi ja miten ehdolle?

Edustajistovaalien kautta saa kokemusta niin vaalikampanjoinnista, tutustuu uusiin ihmisiin, sekä valituksi tulessa pääsee vastuulliseen asemaan ylioppilaskuntatoiminnan ytimessä. Täten vaalit tarjoavat hyvät mahdollisuudet niin kehittää omia henkilökohtaisia kykyjä, yhteistyötaitoja sekä luoda uusia kontakteja tulevaisuutta varten.