OPISKELIJAKSI

Itä-Suomen yliopistossa kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat opiskelevat perusopintoja, joihin sisältyy opintoja pääaineista. Jokaisella on siis mahdollisuus tutustua markkinointiin ja johtamiseen sekä laskentatoimeen ja verotukseen ennen varsinaista ainesuuntautumisen valintaa. Perusopintoihin lukeutuu myös yritysoikeuden, talousmatematiikan, viestinnän sekä kielten kursseja. Joensuussa vapaasti valittavien kurssien tarjonta on kattava ja omia sivuaineopintoja on mahdollista rakentaa esimerkiksi poikkitieteellisiä opintoja tai Kuopion kampuksen kurssitarjontaa hyödyntäen. Joensuun kampuksella kandisuuntautumisen voi valita kolmen eri pääaineen välillä:

Johtaminen ja markkinointi

Johtamisen ja markkinoinnin opinnoissa tutustutaan johtamisen ja markkinoinnin kannalta keskeisiin aiheisiin, kuten markkinoinnin suunnitteluun ja henkilöstön sekä kilpailukyvyn johtamiseen, ja niitä analysoidaan strategisesta näkökulmasta. Jos esimerkiksi asiakasymmärrys, sosiaalisen median ja markkinoinnin kehittäminen tai henkilöstöprosessit kiinnostavat sinua, on johtamisen ja markkinoinnin suuntaus sinulle hyvä valinta!

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Kansainvälinen vähittäiskauppa -suuntautuminen on täysin uusi kokonaisuus Suomessa ja se pilotoidaan syksyllä 2021. Opinnoissa yhdistetään johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan sekä vähittäiskaupan osaamista.

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Jos tavoitteesi on olla talousjohdon asiantuntija ja haluat yhdistää kauppiksen ja oikiksen parhaat puolet yhteen vahvaksi osaamiseksi on tämä suuntaus oikea valinta.