Hallitushaku 2021

Kaikki hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@optimiry.fi. Liitä hakemuksesi mukaan myös kuva itsestäsi. Hakuaika päättyy syyskokoukseen 10.11.2020, ehdolle voi kuitenkin asettua vielä kokouksen aikanakin. Hakemukset julkaistaan saapumisjärjestyksessä nettisivuilla 2.11.2020 alkaen. Saapuneet hakemukset löytyvät omalta sivultaan hallitushaun alta. Pääset suoraan hakemussivulle tästä.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijat, Optimi ry perustettiin vuonna 2002.

Optimin hallitus edustaa koko ainejärjestön jäsenistöä päätöksenteossa sekä erilaisissa sidosryhmien tilaisuuksissa, kuten muiden ainejärjestöjen vuosijuhlilla. Optimin tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestönä. 

Hallituksen toimintaan kuuluvat viikoittaiset iltakoulut ja hallituksen kokoukset, joissa keskustellaan ja päätetään Optimin toiminnasta ja tapahtumista. Hallituslaiset edustavat Optimia myös omissa tapahtumissa ja erilaisissa tilaisuuksissa, kuten muiden ainejärjestöjen vuosijuhlilla ja muissa yhteistyötapahtumissa. 

Hallituksen tehtävänä on kuunnella jäsenistön toiveita ja tarpeita, sekä kehittää ja viedä Optimin toimintaa eteenpäin. Lisäksi hallitustoimintaan kuuluu myös jo syntyneiden perinteiden säilyttäminen ja vaaliminen toiminnassa. 

Hallituksen toiminnassa tukena toimivat muun muassa edelliset hallitukset, hallitusalumnit ja toiminnantarkastajat. 

Hallituspestit

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallitustyöskentelyä. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokousten huolellisesta valmistelusta ja siitä, että hallituksen jäsenillä on hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta tieto käsiteltävistä asioista. Puheenjohtajan rooliin kuuluu muun muassa yleiskokousten järjestäminen, edustaminen Suomen Ekonomien tapahtumissa/kokouksissa ja edustaminen ISYY:n tapahtumissa/kokouksissa. Puheenjohtaja toimii myös linkkinä erilaisten sidosryhmien ja hallituksen välillä.

Puheenjohtaja auttaa myös muita hallituslaisia heidän osa-alueillaan, kun apua tarvitaan. Yhdessä talousvastaavan kanssa, puheenjohtaja on vastuussa yhdistyksen taloudenhoidosta ja sen jatkuvuudesta. Puheenjohtajan tulee osata tulkita Optimin sääntöjä ja yhdistyslakia. Yleisesti ottaen puheenjohtaja pyrkii pitämään langat käsissään, jotta Optimin perinteet ja toiminta jatkuu.

Jos jäi jotain mielenpäälle tai heräsi kysymyksiä, olethan yhteydessä istuvaan puheenjohtajaan Miisa Vanhaseen. Vastailen niin somessa kuin virallisemmin sähköpostitse. 
puh. 0440319869
s-posti: pj@optimiry.fi

 1. Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2021?
 2. Miten kehittäisin Optimin toimintaa vuonna 2021? Mitkä olisivat mielestäsi 5 keskeisintä kohdetta ja perustelut?
 3. Miten kuvailisit itseäsi ihmisjohtajana? Entä asiajohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimin johtamiselle? Miten lähtisit kehittämän hallitustyöskentelyä?

Varapuheenjohtaja/Kopo 

Varapuheenjohtajana tärkeimmät vastuut on olla puheenjohtajan tukena ja tarvittaessa ottaa vastuuta puheenjohtajan tehtävistä, mikäli sille on tarvetta. Muun muassa puheenjohtajan ollessa estynyt, pitää varapuheenjohtaja hallituksen kokoukset. 

Koulutuspolitiikkaan puolestaan kuuluu erinäisiin laitoksen järjestämiin kokouksiin osallistuminen ja siellä opiskelijanäkökulman esiintuonti. Tärkeää on myös tiedottaa opiskelijoitamme keskeisistä opiskeluun liittyvistä muutoksista ja toisinaan auttaa myös opiskelijoiden yksittäisten tapausten edunvalvonnassa laitoksen suuntaan. Koulutuspolitiikkaa tuodaan myös konkreettisella tavalla lähelle jäsenistöä kopokyllikahvien järjestämisen muodossa. Sosiaalipolitiikka on myös vpj:n/kopon vastuulla ja siihen kuuluu muun muassa hyvinvointikyselyn teettäminen jäsenistölle. 

 1. Miten sinä olisit puheenjohtajan tukena ja onko sinusta ottamaan vastuuta puheenjohtajan tehtävistä, jos tilanne sitä vaatii? 
 2. Mitä koulutuspolitiikka merkitsee sinulle? 
 3. Mitä mahdollisia asioita ajaisit kopona, tai mitä toisit pestiin lisää? 

Kysymyksiä ja mietteitä liittyen pestiin tai muuhun maailmankaikkeuteen saa esittää sähköpostitse vpj@oprimiry.fi, Facebookissa tai vaikka viestitse numeroon 0440362451!

Terveisin nykyinen vpj/kopo/sopo Netta Somero

Sihteeri & kv-vastaava

Sihteerin toimenkuvaan kuuluu muun muassa pöytäkirjojen ja esityslistojen laatiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa, kokoustilan varaaminen sekä muissa kokousvalmisteluissa avustaminen. Paperitöiden lisäksi sihteeri huolehtii postilokeron tarkistamisesta, toimistopäivystysten tarjoiltavista sekä esimerkiksi haalareiden ja Optimi-tuotteiden tilauksista. Sihteerin vastuualueisiin kuuluu myös Optimin nettisivujen päivittäminen ja ylläpitäminen.

Kv-vastaavan rooliin kuuluu kv-tapahtumien järjestäminen (keväällä ja syksyllä) sekä ulkomaan excursion suunnittelu ja toteuttaminen (syksyllä). 

Vastaathan hakemuksessasi seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miksi juuri sinä olisit hyvä valinta sihteeriksi & kv-vastaavaksi?
 2. Miten kehittäisit kv-vastaavana Optimin kv-toimintaa?
 3. Hallitustoiminta on tiimityöskentelyä. Millainen tiimipelaaja sinä olet?

Sihteerin & kv-vastaavan tehtäviin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä minuun somessa, puhelimitse tai sähköpostilla:

Veera Pöllänen
p. 0405380871
sihteeri@optimiry.fi

Talousvastaava

Talousvastaavan tehtävään kuuluu yhdistyksen taloudenhoito, kuukausittainen kirjanpito, budjetointi, laskutus, toiminnan raportointi, tilinpäätös. Talousvastaavan pesti ei ole kaikista näkyvin, mutta vastuuta on senkin edestä. Talousvastaavan täytyy pitää kokonaiskuva yhdistyksen taloudellisesta tilasta mielessä ja ohjata myös muita sektoreita sen mukaan.

jos taloushallinto ja sen työtehtävät kiinnostavat ja haluat samalla tehdä ja olla ainejärjestön toiminnassa mukana, niin suosittelen erittäin suuresti hakemaan pestiä ja mikäli sinulla on kysyttävää pestistä, niin minulle voi soittaa tai laittaa whatsappissa viestiä:
Mika Mustikkaniemi : 0504018907

Kysymyksiä joihin olisi hyvä vastata:

 1. Kuka olet ja miksi haluat olla Optimin talousvastaava?
 2. Mitä tiedät talousvastaavan tehtävistä?
 3. Miten kehittäisit talousvastaavana Optimin taloushallinnollista puolta?

Yrityssuhdevastaavat (2)

Kiinnostaako sinua toimia paikallisten ja monikansallisten yritysten parissa? Yrityssuhdevastaava pitää suhteita yllä elinkeinoelämään ja näin helpottaa opiskelijoiden tutustumista ja pääsemistä työelämään. Yrityssuhdevastaavana pääset ideoimaan ja järjestämään yrityksiä ja opiskelijoita molemmin puolin hyödyttäviä tapahtumia kuten excursioita ja case-iltoja.

Yrityssuhdevastaavan vuosi alkaa yhteistyösopimusten uusimisella ja kilpailuttamisella. Vuoden aikana syntyy myös mahdollisesti kokonaan uusia sopimuksia. Keväällä hankitaan vuosijuhlille yhteistyökumppaneita. Perinteisesti keväisin tehdään myös excursio Helsinkiin. Syksyllä järjestetään Susiraja Forum -yrittäjyystapahtuma. Vuoden aikana järjestetään tasaisin väliajoin vaihtuvia tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Yrityssuhdevastaavana pääset vapaasti visioimaan ja keksimään uutta. Oma-aloitteisuutta ja mielikuvitusta siis tarvitaan.

Yrityssuhdevastaavan pesti on sillä tavalla spesiaali, että siinä pääsee toimimaan kahdestaan toisen yrityssuhdevastaavan kanssa. Asioita pääsee suunnittelemaan yhdessä ja delegointi helpottaa pahimmassa kiireessä. Tuki ja turva löytyy aina läheltä. Apuna on myös kaksihenkinen tiimi.

Vuoden aikana pääset tutustumaan muiden kaupunkien kyltereihin Introjen, Kylteripäivien ja vuosijuhlien merkeissä sekä muissa tapahtumissa.

“Olen oppinut vuoden aikana paljon tiimipelistä ja kommunikoinnista. Paineensieto- ja visiointikykyni ovat kehittyneet suuresti. Yrityssuhdevastaavana olen päässyt luomaan suhteita mahdollisesti tulevaisuuden työnantajiin sekä kollegoihin.” – Henri

“Yrityssuhdevastaavana olen oppinut paljon mm. B2B-myynnistä, palveluhinnoittelusta ja myyntiesitysten suunnittelusta ja pitämisestä. Hallitustyöskentely on opettanut minulle työelämätaitoja. Yksi tärkeimmistä työelämätaidoista on kyky neuvotella erimielisyyksien läpi, jotta tavoitetaan yhteinen päämäärä.” – Tommi

Lisää infoa saat nykyisiltä yrityssuhdevastaavilta puhelimitse tai somessa

Henri Rautio 0400 877 970
Tommi Ristola 0440 221 096
tai sähköpostitse yrityssuhde@optimiry.fi

 1. Miksi sinä olisit paras yrityssuhdevastaavaksi?
 2. Miten kehittäisit Optimin yrityssuhdetoimintaa?
 3. Teet töitä toisen yrityssuhdevastaavan kanssa läheisesti – miten pääset eteenpäin erimielisyyksissä?

Viestintävastaava

Viestintävastaava toteuttaa Optimin ulkoista ja sisäistä viestintää. Tehtäviin kuuluu Optimin sisällön tuottaminen Optimin Instagramiin, haalarimerkkien ja Facebook-tapahtumien bannereiden suunnittelua, tiedotuslistan kokoamista, valokuvaamista tapahtumissa ja opiskelijoiden äänen esiintuomista kauppatieteiden laitoksen markkinointityöryhmän kokouksessa. Jatkossa myös päätoimittaja kuuluu viestintävastaavan alaisuuteen, jolloin Optimin viestinnän ilmeestä tulee yhdenmukaisempi. 

Viestintävastaavana pääset toteuttamaan ja haastamaan itseäsi. Pääset laittamaan luovuutesi valloilleen ja toteuttamaan villeimmätkin visualiset ideasi! Ja mikä parasta hommaa ei tarvitse tehdä yksin, vaan apuna on tiimi ja muut hallituslaiset. Viestintävastaavana tarvitsetkin yhteistyö- ja organisaatiotaitoja, sillä olet vuorovaikutuksessa jokaiseen hallituslaiseen, sekä Optimin sidosryhmiin. Aikataulujen kanssa voi tulla joskus kiire, jolloin paineensietokyky ja delegointitaidotkin tulevat tarpeeseen.

Vastaathan hakemuksessasi ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Kuka olet ja miksi haet viestintävastaavaksi?
 2. Mitkä kanavat koet tärkeimpinä Optimin sisäisinä ja ulkoisina viestintäkanavina? Onko tarvetta lisätä viestintäkanavia, mitä ja miksi?
 3. Kuvaile yhteistyö- ja organisointitaitojasi.

Juhlavastaava

Juhlavastaava vastaa Optimin vuoden suurimpien juhlien järjestämisestä. Keväällä juhlavastaavan vastuulle kuuluu Optimin vuosijuhlien järjestäminen, syksyllä vuorossa ovat syyscocktailit. Lisäksi juhlavastaava avustaa tiimipalkitsijaisten, tiimisitsien ja pikkujoulujen järjestämisessä. Apunaan juhlavastaavalla on juhlatiimi, joka auttaa käytännön asioissa. Juhlavastaavana pääset toteuttamaan luovuuttasi ja harjoittamaan yhteistyö- sekä delegointitaitojasi, kun työskentelet muun hallituksen, eri sidosryhmien ja tiimisi kanssa. Lisäksi aikataulutustaidot ja kyky toimia paineen alla tulevat tarpeeseen.

Vastaathan hakemuksessasi seuraaviin kysymyksiin:

1. Miksi haet juuri juhlavastaavaksi?
2. Miten kehittäisit Optimin juhlia?
3. Millaiset ovat mielestäsi onnistuneet juhlat?

Liikunta- ja kulttuurivastaava

Liikunta- ja kulttuurivastaavana tehtäviisi kuuluu Optimilaisille erilaisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestäminen. Tehtävä on ensimmäistä kertaa hallituksessa toimintakaudella 2020-2021. Näin ollen pääset jättämään jälkesi toimintaan ja kehittämään sitä parhaaksi katsomallasi tavalla. Tehtäviisi kuuluu ainakin Optimi Badgersin General managerina oleminen, liikuntatapahtumien ja -pelien järjestäminen sekä optimilaisten kesken että muidenkin ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi pääset tuomaan kädenjälkesi Optimin kulttuuritapahtumiin, jotka tulevat olemaan kaudella 2020-2021 uusi konsepti Optimin tapahtumatarjontaan.  

Tämä tehtävä vaatii organisointikykyä, luovuutta ja rohkeutta kokeilla uutta. Apunasi innovoinnissa ja toteuttamisessa sinulla on myös liikunta- ja kulttuuritiimi. Näin ollen sinulta edellytetään myös hyvää tiimityöskentely ja johtamistaitoa. Lisäksi osallistut hallituksen jäsenenä Optimin hallituksen kokouksiin ja iltakouluihin, ja näin pääset vaikuttamaan millä tavalla Optimi tulee kehittymään. 

Pestissä pääset kehittämään uusia tapahtumia ja kädenjälkesi tulevat varmasti jäämään Optimin historiaan. Kiinnostaako sinua sikarit, viinit tai juustot? Pidätkö lavatansseista tai oopperasta? Onko sinulla jokin laji, jonka näkisit vetoavan Optimilaisiin? Hyvä, tämä hallituspaikka on juuri sinulle oikea! 

Jos sinulla herää kysymyksiä tehtävästä käänny 2019-2020 liikuntatoimihenkilön Kalle Järvisen puoleen somessa, sähköpostilla liikunta@optimiry.fi tai puh. 045-1125351. 

Vastaa hakemuksessasi ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

 1. Kuka olet ja miksi haet liikunta- ja kulttuurivastaavaksi? 
 2. Miten kehittäisit optimin liikuntatarjontaa? Entä kulttuuritarjontaa?
 3. Mitkä ovat vahvuutesi kyseiseen tehtävään? Entä mitä puolta kehittäisit itsessäsi eniten, jotta voisit antaa Optimille enemmän? 
 4. Jos olisit joku urheilija tai kulttuurihenkilö, kuka olisit ja miksi? 

NESU-vastaava

NESU-vastaavan päätehtävänä on toimia linkkinä Optimin ja Suomen muiden NESU-kaupunkien välillä, sekä innostaa optimilaisia mukaan nauttimaan NESU:n toiminnasta. Näkyvin osa tehtävää ovat Optimin sitsien järjestäminen sekä NESU-Optimin edustaminen NPV:n (NESU-puheenjohtajien verkosto) kokouksissa ja muiden kaupunkien tapahtumissa. Tätä kaikkea NESU-vastaavan ei todellakaan tarvitse hoitaa yksin: tehtävissä auttaa kuusihenkinen tiimi, ja apua saa matalalla kynnyksellä myös entisiltä NESU-vastaavilta sekä muiden kaupunkien toimijoilta.

NESU-vastaavan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat muun muassa luovuus, sosiaalisuus, tiimityötaidot sekä paineensieto- ja heittäytymiskyky. Sitsien ja muiden tapahtumien suunnittelussa pääsee monipuolisesti toteuttamaan itseään ja ideoitaan sekä jättämään oman kädenjälkensä NESU-Optimin toimintaan vuoden aikana. Kuusihenkistä tiimiä ohjeistaessa sekä NPV:n ja muun Optimin hallituksen kanssa toimiessa hyvät yhteistyö- ja johtamistaidot ovat avainasemassa. Kuitenkin kaikista tärkeintä tehtävässä onnistumisessa ovat positiivinen asenne sekä aito innokkuus NESU:a kohtaan, vaikka aiempaa kokemusta sen toiminnasta ei olisikaan.

Vuoden aikana NESU-vastaava pääsee esimerkiksi järjestämään tapahtumia, tekemään yhteistyötä Suomen NESU-järjestöjen kanssa, edustamaan NESU-Optimia muissa kaupungeissa sekä tutustumaan kyltereihin ympäri Suomen niin sitseillä, mökkireissuilla, vuosijuhlilla, Introilla kuin NESU conferenceissakin. NESU-vastaavan rooli on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa Suomen ja Pohjoismaiden laajuisia verkostoja ja ystävyyssuhteita, sekä olla avainroolissa NESU-Optimin toiminnan kehittämisessä.

Vastaa hakemuksessasi ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miksi haet NESU-vastaavaksi?
 2. Mitkä olisivat vahvuuksiasi NESU-vastaavana?
 3. Miten kehittäisit NESU-Optimin toimintaa vuonna 2021?

Projektivastaava

Projektivastaava toimii hallitusvuoden aikana kauppatieteiden laitoksen ja yhteistyökumppaneiden lisäksi miltei jokaisen hallituslaisen kanssa yhteistyössä oman vastuualueen tehtävien suunnittelussa sekä toteutuksessa. Nimensä mukaisesti pesti koostuu pääosin kahdesta suuremmasta projektista, silliaamiaisesta keväällä ja mäyräviikoista syksyllä. Lisäksi tehtävään kuuluu osa vappuviikon tapahtumista ja lipunmyyntiä sekä kyytien järjestämistä muiden paikkakuntien tapahtumiin, kuten approille yms. 

Organisointi- ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä pestissä onnistuaksesi. Tulet toimimaan mm. tapahtumatiimin kanssa sillistä ja vappuviikkoja järjestäessä, sekä pääset rekrytoimaan tuutorit yhdessä puheenjohtajan kanssa ja ohjaamaan heitä mäyräviikkojen toteuttamisessa. Lisäksi jokaiseen hallituspestiin kuuluu osallistuminen kokouksiin ja iltakouluihin, joissa päätetään Optimin toimintaan liittyvistä asioista yhdessä. Pääset siis harjaannuttamaan kommunikointi- ja delegointitaitojasi useaan otteeseen vuoden aikana. 

Pesti on vaativa, mutta sitäkin palkitsevampi. Itsevarmuus ja rohkeus tarttua uusiin haasteisiin kasvaa vuoden mittaan ja onnistuneiden, itse toteutettujen tapahtumien järjestäminen kannustaa sinua hyppäämään aina seuraavan projektin kimppuun. 

Vastaa hakemuksessasi ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

 1. Kuka olet ja miksi haet projektivastaavaksi? 
 2. Miten kuvaisit omia organisointi- ja yhteistyötaitojasi? 
 3. Miten kehittäisit mäyräviikkoja? 
 4. Kuinka paljon omaa aikaasi olet valmis käyttämään hallitustyöhön?

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu Optimin suurimpien poikkitieteellisten baaribileiden järjestäminen, sekä Vappuviikko yhdessä muun hallituksen kanssa. Suurimpiin tapahtumavastaavan vastuulla oleviin tapahtumiin kuuluu mm. Joensuun poikkitieteelliset Haalaribileet, Startti Appro, Vappubileet, beerpong-turnaus, sekä Megabileet.

Tapahtumavastaavan pestiin kuuluu tapahtumien ideointi, markkinointi, lipunmyynti, sekä Optimin sisäisissä tapahtumissa konkreettinen järjestely, kuten tilanvaraus, koristelu ja tarjoilu. Yksin tätä kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä, sillä tapahtumissa apuna toimii viisihenkinen tapahtumatiimi, ja tarvittaessa koko muu hallitus on auttaa käytännön järjestelyissä.

Tässä pestissä pääset konkreettisesti toteuttamaan itseäsi, ja opit samalla tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja markkinoinnista sekä suurien kokonaisuuksien hallinnasta. Tapahtumavastaavalta tarvitaan ennakkoluulotonta ideointia, luovuutta, johtamis- ja delegointitaitoja, sekä ennen kaikkea heittäytymistä! Lähtökohta on aina se, että kun tapahtumavastaava järjestää bileet, ne ovat kaupungin parhaat bileet!

Vastaathan hakemuksessasi ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Kuka olet ja miksi haet tapahtumavastaavaksi?
 2. Mistä osista koostuu mielestäsi onnistunut tapahtuma? Miten sinä aiot pitää huolen näistä eri osa-alueista?
 3. Miten sinä kehittäisit Optimin järjestämiä tapahtumia? 
 4. Mikä olisi unelmiesi teema haalaribileille?