• Optimin tapahtumien säännöt:

   

  Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa hänen antamansa nimi- ja osoitetiedot oikeaksi, virheellisistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista osallistuja vastaa itse.

   

  2§ Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka ei aikoisikaan osallistua. Sitovasti ilmoittautuneilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa osallistumistaan ilman erittäin painavaa syytä.

   

  3§ Osallistuja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Optimi ry:n järjestämissä tapahtumissa. Optimi ry ei ole velvollinen korvaamaan henkilön itse aiheuttamia vahinkoja.

   

  4§ Huumeiden käyttäminen, mukana tuominen tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen on Optimi ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Henkilön syyllistyessä tällaiseen, on sanktiona porttikielto tapahtumiin. Optimi ry:n hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta Optimi ry:n tapahtumiin.

   

  5§ Mikäli henkilöllä on maksamaton osallistumismaksu, eikä sitä ole muistutuksesta huolimatta maksettu, henkilöltä evätään pääsy Optimi ry:n järjestämiin tapahtumiin siihen asti, kun puuttuva maksu on suoritettu.

   

  6§ Optimi ry:n tapahtumissa edellytetään hyvää käytöstä, toisten huomioon ottamista, sekä tilojen ja esineiden kunnioittamista.

   

  7§ Ilmoittautumalla Optimi ry:n järjestämiin tapahtumiin hyväksyt kaikki edellä mainitut säännöt.

   

  8§ Optimi ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin järjestämissään tapahtumissa.

   

   

  Optimi ry:n hallitus on vahvistanut nämä säännöt kokouksessaan 6.3.2018.