Pohjois-Karjalan Ekonomit

 •  

   

   

   

   

 • Pohjois-Karjalan Ekonomit ry (PoKE ry) on alueella toimivien ekonomien järjestö, jonka kautta he kuuluvat Suomen Ekonomeihin. Järjestö perustettiin vuonna 1951, ja sen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Päivi Kosonen. Pohjois-Karjalan Ekonomit järjestävät jäsenilleen yhdessä Suomen Ekonomien kanssa maksuttomia koulutustapahtumia sekä tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

  Optimi ry ja Pohjois-Karjalan Ekonomit ry järjestävät yhdessä tapahtumia molempien järjestöjen jäsenille. Tavoitteena on näin lähentää järjestöjen jäseniä. Tapahtumat suuntautuvat pääosin maisterivaiheen opiskelijoille, jotka ovat pian valmistumassa ja täten lähempänä Pohjois-Karjalan Ekonomeihin liittymistä.

  Optimi ry:n edustajat osallistuvat aktiivisesti Pohjois-Karjalan Ekonomien hallituksen kokouksiin. Vuoden 2019 alusta lähtien kokouksissa edustavat ainejärjestömme puheenjohtaja, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö sekä Pohjois-Karjalan Ekonomien yhteyshenkilö (PoKE-yhteyshenkilö).

  Kuka on PoKE-yhteyshenkilö? Kylteripuheenjohtajien verkosto aloitti vuonna 2018 hankkeen, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä paikallisten ekonomijärjestöjen ja kylteriainejärjestöjen välillä. Tähän tehtävään valitaan jokaisesta ainejärjestöstä yksi edustaja pelkästään alueellisen ekonomijärjestön kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Optimi ry:n PoKE-yhteyshenkilönä toimii vuonna 2020 Jenna Tapiola. Poke-yhteyshenkilön tehtävänä on siis toimia optimilaisten ja Pohjois Karjalan Ekonomien välisenä linkkinä sekä järjestää tapahtumia (esim. workshop-illat), joihin molemmien järjestöjen edustajat voivat osallistua. Jennaan saa ja pitää olla yhteydessä kaikkiin Pohjois-Karjalan Ekonomeihin liittyvien kysymysten ja ehdotusten tiimoilta!

  Jenna Tapiola
  yhteyspoke@optimiry.fi
  050 3438704