Hallitushaku

 •  

  Näin haet hallitukseen:

  Valitse pesti johon haluat ensisijaisesti hakea. Kokouksessa mahdollista hakea vielä useampaan, jos ei tulisi valituksi.                                               Täytä hakemus, jossa esittelet itsesi ja vastaat pestin hakukysymyksiin. Laita liitteeksi myös kuva itsestäsi.
  Lähetä hakemus hakemasi pestin otsikolla Jonnelle osoitteeseen sihteeri@optimiry.fi
  Toimi nopeasti, nopeus = innokkuus kyseistä pestiä kohtaan!
  Hakemukset julkaistaan Optimin nettisivuilla pesteittäin saapumisjärjestyksessä.   

  Valinnat tehdään Optimin syyskokouksessa                                                                                         

   

   

  Puheenjohtaja

   

  Oletko kiinnostunut johtamisesta? Pidätkö organisoimisesta sekä vaikuttamisesta? Kiinnostavatko kattavien verkostojen luominen? 
  Puheenjohtajana sinun tulee hallita laajoja kokonaisuuksia, edustaa ainejärjestöämme ulospäin ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tunnet hyvin Optimin toiminnan ja osaat motivoida ihmisiä. Optimin puheenjohtajana pidät yhteyttä sidosryhmiin, organisoit hallituksen toimintaa, johdat ja valmistelet kokouksia sekä luot oman jälkesi ainejärjestöömme. Puheenjohtajana työskentelet aktiivisesti myös Optimin taloudenpitoon liittyvissä asioissa yhdessä talousvastaavan kanssa. Sinun vastuullasi on viime kädessä se, että ainejärjestö suorittaa sille annettua tehtävää.

  Lisätietoja puheenjohtajan pestistä voit kysyä Martinilta yliopiston käytävillä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla pj@optimiry.fi.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2018?
  2. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2018? Mitkä olisivat mielestäsi keskeisimmät kehityskohteet?
  3. Miten kuvailisit itseäsi tiiminjohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle tiimien johtamiselle?

   

  Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

  Kopo eli koulutuspoliittinen vastaava tekee edunvalvontaa Optimin jäsenten etujen puolesta ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen. Kopo huolehtii kaikesta koulutukseen liittyvästä eli esimerkiksi kursseista, opettajista, tenteistä ja tutkintorakenteesta.

  Käytännössä kopo osallistuu kauppatieteiden laitoksen kokouksiin ja työryhmiin ja ottaa kantaa kauppatieteilijöiden koulutukseen liittyviin asioihin. Tärkeintä on olla perillä muutoksista, uudistuksista sekä ongelmista ja välittää nämä tiedot muille hallituksen jäsenille sekä jäsenistölle. Kopo on perillä kansallisesti kauppatieteellisestä koulutuksesta ja suuntaviivoista. Kopo pitää yhteyttä kylterit-edustajistoryhmään ja koordinoi seuraavien edustajistovaalien kylterit-listan. Kopo hoitaa myös yksittäisten jäsenien ongelmia esimerkiksi jonkun kurssin tai opettajan suhteen.
  Lisäksi kopo hoitaa myös sosiaalipoliittisen vastaavan toimia ja varapuheenjohtajan toimia. Nämä ovat kuitenkin melko sivutoimisia hommia, lähinnä muutama ylimääräinen kokous. 
  Kopoilu on mielenkiintoista sillä yliopistokentällä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Myös laitoksen sisällä koulutuksen kehittämistä tehdään aktiivisesti. Kopo on siis eturintamassa koulutuksen kehittämisessä. Kopon pestissä olet pitkälti tekemisissä laitoksen henkilökunnan kanssa ja tutustut myös muiden kylteriainejärjestöjen kopoihin.

  Lyhyesti, kopo osallistuu koulutuksen kehittämiseen ja edustaa opiskelijoita päätöksenteossa sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.
  Lisätietoja vpj/kopo/sopo pestistä voit kysyä Erikiltä, kopo@optimiry.fi

  Hakukysymykset:

  1. Mitä tarkoittaa edunvalvonta?
  2. Koetko olevasi valmis ottamaan vastuuta puheenjohtajan pestistä, jos hän on estynyt? Perustelut myös kysymykseen.
  3. Mainitse kolme positiivista piirrettä itsessäsi jotka pätevöittävät sinut tähän pestiin. 

   

  Yrityssuhdevastaava

  Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on Optimin ja elinkeinoelämän välisten suhteiden ylläpito ja edistäminen. Optimin yrityssuhteiden tavoitteena on tarjota jäsenistölle etuja ja mahdollistaa jäsenien verkostoituminen eri organisaatioihin.

  Yrityssuhdevastaavaa työllistää vuoden aikana monet yhteistyökuviot. Yhteistyösopimuksien luominen, uusiminen ja sopimuksiin liittyvät neuvottelut Optimin yhteistyökumppanien kanssa ovat yrityssuhdevastaavan vastuulla. Samalla yrityssuhdevastaava pääsee verkostoitumaan yrityksien edustajien kanssa ja olemaan merkittävä henkilö Optimin ulkoisessa näkyvyydessä. Lisäksi vastuualueisiin kuuluvat vuosijuhlien sponsorihankinnan koordinointi, yritysvierailuiden järjestäminen ja – ehkäpä tärkeimpänä Susiraja Forumin järjestäminen.

  Yrityssuhdevastaavan työssä oppii erittäin paljon sopimusneuvotteluista, tapahtumien järjestämisestä, aikatauluttamisesta ja johtamisesta. Pesti ei ole helpoimmasta päästä, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Suosittelen haasteeseen tarttumista rohkeasti.

  Mikäli sinulla on mitään yrityssuhdevastaavan työhön liittyvää kysyttävää, yrityssuhdevastaava Jessen tavoitaa joko sähköpostilla osoitteesta yrityssuhde@optimiry.fi tai yliopistolta huitelemassa!

  Hakukysymykset:
  1. Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?
  2. Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?
  3. Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

   

  Talousvastaava

  Kiinnostaako sinua kokemus taloushallinnon hommista jo opiskelujen aikana? Haluatko hallita modernin taloushallinto-ohjelman, jota tulevat työnantajasi käyttävät? Mikäli vastasit molempiin kysymyksiin kyllä, on sinun syytä hakea Optimin talousvastaavaksi vuodelle 2018.

  Tehtäviisi ei pelkästään kuulu sitsi-maksujen kyttäämistä, vaan saat varaslähdön tilaisuuteen oppia, miten yhdistyksen taloutta pyöritetään. Olet vastuussa Optimin osto- ja myyntilaskutuksesta, budjettien seuraamisesta, raportoinnista, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä muun talouteen liittyvän toiminnan järjestämisestä. Tehtävän päätteeksi sinulla on käytännön kokemusta taloushallinnon tehtävistä sekä vahva merkintäCV:ssäsi.

  Taloushallinnon tehtävien lisäksi tulet auttamaan muita hallituslaisia tapahtumissa sekä edustamassa yhdistystä erinäisissä tilaisuuksissa.

  Olet oikea henkilö tehtävään, mikäli olet:

  1. Numerotarkka ja huolellinen.
  2. Oma-aloitteinen ja itseohjautuva.
  3. Kärsivällinen tiimipelaaja.
  4. Olet motivoitunut kehittämään ainejärjestöämme ja sen toimintaa.

   

  Lisätietoja talousvastaavan tehtävistä voit kysyä Jaakolta sähköpostilla talous@optimiry.fi tai vaikka nykäisemällä hihasta yliopistolla tai Optimin tapahtumissa.

   

  Hakukysymykset:

  Onko sinulla aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta?

  Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä tiedonlähdettä talousvastaavalle?

  Kuvaile lyhyesti oletuksesi talousvastaavan pestistä

  Miksi juuri sinä olisit paras Optimin talousvastaava 2018?

   

  Päätoimittaja

  Päätoimittaja suunnittelee ja toteuttaa Optimin oman lehden eli Osavuosikatsauksen ulkoasun ja sisällön. Pestissä parasta on luovuus, jota saa käyttää niin lehden taitossa, kuin myös sisältöä kirjoittaessa. Lehden tarkoitus on luoda monipuolista ja mielekästä luettavaa jäsenistölle. Päätoimittajalla on apunaan toimitus, tutummin lehtitiimi, jonka kanssa suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä Osarin tuleva taittosuunnitelma. Toimitus on päätoimittajan apuna artikkeleita kirjoittamassa ja kuvaamassa, aina omien taitojensa mukaan.

  Aikaisempi kokemus taitto- ja kuvankäsittelyohjelmista ei ole pakollinen, joskin siitä on huomattavaa etua. Aito kiinnostus lehden tekemiseen on kuitenkin tärkeintä. Osavuosikatsaus taitetaan Adobe InDesign –ohjelmalla, jonka lisäksi tarvitset myös Photoshop-ohjelmaa. Lisäksi olisi suotavaa olla kiinnostunut valokuvaamisesta ja mahdollisesti omistaa oma kamera, sillä tämä helpottaa päätoimittajan omaa työskentelyä mittavasti. Osari ilmestyy neljä kertaa vuodessa, jonka lisäksi päätoimittajalla on vastuullansa Mäyräoppaan teko yhdessä fuksi- ja liikuntavastaavan
  kanssa.

  Päätoimittaja suunnittelee lehtien ilmestymispäivät ja lehden koon, sekä yhdessä toimituksen kanssa lehden sisällön, joten omaan työtahtiin on mahdollista vaikuttaa hyvin joustavasti. Tässä pestissä opit käyttämään Adobe InDesign – ja Photoshop –ohjelmia, kehityt valokuvaajana, sekä pääset suunnittelemaan lehden sisältöä ja saat konkreettisen näytteen osaamisestasi. Lisäksi saat tueksi toimituksen ja pääset käyttämään omia organisointi- ja johtamistaitojasi.
  Lisätietoja päätoimittajan pestistä voit kysyä Rosalta, osavuosikatsaus@optimiry.fi.

  Hakukysymykset:
  1. Millaista aikaisempaa kokemusta sinulla on kirjoittamisesta, valokuvaamisesta tai lehden teosta?
  2. Mitä haluaisit kehittää Osavuosikatsauksessa?

   

  Juhlavastaava

  Monista Optimin järjestämistä tapahtumista yksi on hieman hienompi, hieman kalliimpi ja hieman näkyvämpi. Vuosijuhlat ovat jokavuotinen ja näyttävä juhla, jolloin Optimi juhlistaa kulunutta vuotta iltapukujuhlan ja silliaamiaisen merkeissä. Juhlavastaavana pääset järjestämään iltajuhlan jatkoineen. Sillis puolestaan on projektivastaavien vastuulla.

  Juhlavastaavan pestiin kuuluvat vuosijuhlien järjestäminen keväällä, ja syyscocktailien järjestäminen syksyllä. Avukseen juhlavastaava valitsee korvaamattomana apuna toimivan vuosijuhlatiimin. Pesti on hyvin kausiluoteinen ja kiireettömämpinä aikoina juhlavastaava voikin autella muita hallituksen jäseniä näiden vastuualueilla.

  Juhlavastaavan tulee vuosijuhlien suuruuden ja näkyvyyden vuoksi olla erittäin vastuuntuntoinen ja kestää myös hieman painetta. Organisointitaidot ja kyky hallita suuria kokonaisuuksia ovat pestissä eduksi. Illallisjuhlan ja muutamien vuosijuhlaviikon tapahtumien järjestäminen haastaa, mutta ennen kaikkea palkitsee tekijäänsä. Vuosijuhlien järjestäminen onkin erittäin hieno mahdollisuus näyttää oma kädenjälkensä isossa
  tapahtumassa yhteistyökumppaneille, muille kylteriainejärjestöille ja kanssa opiskelijoille.

  Lisätietoja juhlavastaavan pestistä voit kysyä Nelliltä, juhla@optimiry.fi

  Hakukysymykset:
  1. Mitkä ominaisuutesi tekisivät sinusta hyvän juhlavastaavan? (3 ominaisuutta + vapaa
  sana)
  2. Oletko järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä isoja juhlia?
  3. Onko tiimin johtaminen sinulle ennestään tuttua?

   

  KV-vastaava ja sihteeri

  KV-vastaava ja sihteeri huolehtii pääsääntöisesti Optimin kansainvälisestä toiminnasta, sekä hallituksen arjen toiminnasta. Hänen tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi toimiston ylläpito ja ulkomaan excursion järjestäminen. 

  KV-vastaava vastaa Optimin kansainvälisestä toiminnasta. KV-vastaavan tehtäviin kuuluu ulkomaan excursion järjestäminen, sekä yhteisten tapahtumien järjestäminen vaihto-oppilaiden ja optimilaisten kesken.

  Sihteerin tärkeimpiä tehtäviä ovat esityslistan valmistelut yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pöytäkirjojen tekeminen kokouksissa. Sihteeri huolehtii kokouskutsut perille ja hoitaa tilat kokouksiin. Sihteerin tehtävänä on myös huolehtia siitä, että toimistolla on tarvittavat tavarat työskentelyyn. Tämä arjen pieni pelastava enkeli auttaa myös muita hallituksen jäseniä arjen pienissä askareissa. 

  Lisätietoja KV-vastaavan ja sihteerin pestistä voit kysyä Jonnelta, sihteeri@optimiry.fi

  Hakukysymykset:

  1. Miksi olisit hyvä KV-vastaava ja sihteeri?
  2. Miten lähtisit kehittämään Optimin KV-toimintaa?
  3. Minkä uskot olevan haastavin asia sihteerin tehtävässä ja miksi?

   

   

  Viestintävastaava

  Viestintävastaava huolehtii Optimin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Yhdessä uuden
  viestintätiimin kanssa hän vastaa graafisen sisällön tuotannosta, kuten haalarimerkeistä, bannereista
  ja muusta visuaalisesta sisällöstä. Lisäksi viestintävastaavan tehtäviin kuuluu sähköpostilistan ja
  nettisivujen ylläpito sekä muokkaus. Hänen tulee olla ajan tasalla tapahtumien ajankohdista ja pitää
  kalenteri huippukunnossa.

  Viestintävastaava vastaa Optimin näkyvyydestä sosiaalisen median kanavissa ja huolehtii siitä, että
  somenäkyvyys on kunnossa ja ajan tasalla yhteistyössä muiden hallitusten jäsenten kanssa.
  Viestintävastaavalla on loistava mahdollisuus ja vapaat kädet kehittää Optimin näkyvyyttä jatkossa
  eri kanavissa ja huolehtia kokonaisvaltaisen viestinnän toteutumisesta yhdessä Päätoimittajan
  kanssa.

  Viestintävastaavan vastuulla on myös ikuistaa yhdessä tiiminsä ja muun hallituksen kanssa
  keskeiset opiskelutapahtumat kuvien muodossa, joten jos osut kameralla kohteeseen, ei siitäkään
  ole haittaa! Roosa (media@optimiry.fi) ja Jonne (tiedotus@optimiry.fi) kertovat mielellään lisää
  viestintävastaavan pestistä.

  Hakukysymykset:
  1. Miksi viestintävastaavan pesti kiinnostaa sinua ja miksi olisit paras valinta tehtävään?
  2. Mikä on mielestäsi tärkein viestintäkanava ja miksi?
  3. Miten lähtisit kehittämään Optimin viestintää ja some-näkyvyyttä?
  4. Onko sinulla aiempaa kokemusta nettisivujen ylläpitämisestä ja/tai photoshopin käytöstä?
  (aiempi kokemus ei ole pakollista) 

   

  Projektivastaavat, 2 kpl

  Luovuutta, järjestelmällisyyttä, stressinsietokykyä, mielikuvitusta, ajanhallintaa, ongelmanratkaisukykyä ja pikkasen hulluutta. Näitä kaikkia piirteitä tarvitaan projektivastaavan hommassa. Projektivastaavilta vaaditaan saumatonta yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä, periksiantamattomuutta, puhdasta intoa ja tekemisen meininkiä. Projektivastaavana pääset järjestämään Joensuun isoimpia opiskelijatapahtumia unohtamatta Optimin omia pienempiä tapahtumia. Vastuullesi kuuluisivat muun muassa haalaribileet, Joensuu Amazing Race, Joensuu Beer Pong Tournament, Starttiappro ja vuosijuhlien jälkeinen sillis. Projektivastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja hoitavat tapahtumat aina alusta loppuun. Tapahtumien osalta tehdään kaikki aina suunnittelusta ja hinnoittelusta aina markkinointiin ja toteutukseen asti. Kaikki olisi siis sinun hyppysissäsi. Apunaan projektivastaavilla on vuoden alussa koottava tiimi, joka toimii apuna tapahtumien ajatus- ja toteutustyössä. Jos kiinnostuit pestistä, kysy rohkeasti lisää Annalta tai Hannekselta  projekti@optimiry.fi.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi haet projektivastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita?
  2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä?
  3. Pestiä hoitaa kaksi projektivastaavaa. Mitä hyötyjä ja haittoja näet siinä?

   

  NESU-vastaava

  NESU-vastaavan rooli on pitää yhteyksiä yllä eri kaupunkien kyltereihin. Vastaavan tulee olla valmis kiertämään Suomen kauppiskaupunkeja, jotta voimme tuoda Optimia tutuksi myös muissa kylterikaupungeissa. NESU-vastaavana oppii tuntemaan tulevia kollegojaan ja pääsee aitiopaikalta luomaan kontakteja ennen työelämään siirtymistä. Tehtävään kuuluu myös järjestää optimin sekä NESU-Optimin sitsit. Tässä apuna toimii viisihenkinen tiimi, jonka vastaava saa itse koota hakijoista. Tehtävän luonne ei vaadi aikaisempaa kokemusta hallitus- tai tiimitoiminnasta.

  Lisätietoja NESU-vastaavan pestistä voit kysyä Eeviltä, nesu@optimiry.fi

  Hakukysymykset:

  1. Miksi sinä olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?
  2. Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?
  3. Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään? 

   

  Liikunta- ja fuksivastaava

  Liikuntavastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Optimin liikuntatapahtumia, sekä tiedottaa Optimilaisille ISYY:n ja Optimin tulevista liikuntatapahtumista. Liikuntavastaavan järjestettäviin tapahtumiin kuuluvat mm. vuosijuhlaviikolla järjestettävä lajikokeilu, keväällä järjestettävä Optimi vs. Judica-kamppailupäivä, syksyllä järjestettävä StudentRUN, sekä Säbäliigan joukkueen organisointi. Uutena tapahtumana mukaan on tullut Syysvaellus, joka järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Liikuntavastaava hoitaa myös Optimin viikoittaisten salivuorojen järjestämisen. Tehtäviin kuuluu lisäksi mahdollisten muiden poikkitieteellisten urheilutapahtumien suunnittelu ja kehittäminen, kuten keväällä sään salliessa järjestettävä pesäpallo ottelu Popsin kanssa. Lisäksi liikuntavastaava toimii matkanjärjestäjänä liikuntamatkoille, kuten talvella järjestettävällä laskettelureissulla Tahkolle ja RinneriehaanJyväskylään yhdessä projektivastaavien kanssa. Liikuntavastaavana pääset vaikuttamaan suoraan Optimin liikuntamahdollisuuksiin ja toimimaan yhteistyössä myös muiden ainejärjestöjen hallituslaisten kanssa. Tulevana vuonna tavoitteena on monipuolistaa liikuntatarjontaa niin, että mukaan saataisiin yhä enemmän osallistujia. Tulet johtamaan myös sporttitiimiä, jonka tavoitteena on auttaa kehittämään Optimin liikuntatoimintaa eteenpäin.

  Fuksivastaavan tehtäviin kuuluu mäyräviikkojen järjestäminen, sekä orientaatioviikon suunnittelu yhdessä kauppatieteiden laitoksen kanssa. Fuksivastaava valitsee tutorit yhdessä puheenjohtajan, sekä muun hallituksen kanssa. Fuksivastaava vastaa tutoroinnista ja tutoreista mäyräviikkojen ajan. Fuksivastaavan tehtäviin kuuluvat mm. keväällä haalarikaste, sekä syksyllä mäyräviikkojen tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä tutoreiden. Fuksivastaavana pääset tutustumaan uusiin opiskelijoihin, sekä pääset järjestämään Optimin yhtä isointa tapahtumakokonaisuutta. Fuksivastaavana pääset työskentelemään lähes kaikkien hallituslaisten kanssa yhteistyössä. Pesti vaatii hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä, sekä itsensä likoon laittamista.

  Lisätietoja liikunta- ja fuksivastaavan pestistä saat Jollelta nykäisemällä hihasta tai
  sähköpostilla liikunta@optimiry.fi

  Hakukysymykset:
  1. Miksi juuri sinä olisit hyvä fuksi- ja liikuntavastaava?
  2. Miten kehittäisit Optimin liikuntatapahtumia / Optimilaisten liikuntamahdollisuuksia?
  3. Miten saisit enemmän opiskelijoita Optimin järjestämiin liikuntatapahtumiin?
  4. Miten kehittäisit Optimin mäyräviikkoja?