Hallitushaku

 •  

   

  Näin haet hallitukseen:

  Valitse pesti johon haluat ensisijaisesti hakea. Kokouksessa mahdollista hakea vielä useampaan, jos ei tulisi valituksi.

  Täytä hakemus, jossa esittelet itsesi ja vastaat pestin hakukysymyksiin. Laita liitteeksi myös kuva itsestäsi. Lähetä hakemus hakemasi pestin otsikolla Villelle osoitteeseen sihteeri@optimiry.fi 

  Toimi nopeasti, nopeus = innokkuus kyseistä pestiä kohtaan!
  Hakemukset julkaistaan Optimin nettisivuilla pesteittäin saapumisjärjestyksessä 15.10.2018 alkaen. Hallitushaku päättyy 28.10, mutta vielä itse syyskokouksessa 6.11 on mahdollista asettua ehdolle.

  Valinnat tehdään Optimin syyskokouksessa                                                                                         

   

  Puheenjohtaja

  Oletko kiinnostunut saamaan johtamiskokemusta ja vastuuta? Osaatko tai haluatko oppia asia- ja
  ihmisjohtajuutta? Kiinnostaako Optimin kehittäminen ainejärjestönä eteenpäin ja samalla kattavien
  verkostojen luominen?

  Puheenjohtajana sinun tulee hallita laajoja kokonaisuuksia, olla kärryillä Optimin kaikista sektoreista,
  edustaa ainejärjestöämme ulospäin ja tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Tunnet hyvin Optimin toiminnan ja osaat motivoida ihmisiä puhaltamaan yhteen hiileen. Optimin puheenjohtajana pidät yhteyttä lukuisiin sidosryhmiin, organisoit hallituksen toimintaa, johdat ja valmistelet kokouksia sekä luot oman kädenjälkesi ainejärjestöömme. Puheenjohtajana työskentelet aktiivisesti myös Optimin taloudenpitoon liittyvissä asioissa yhdessä talousvastaavan kanssa. Sinun vastuullasi on viime kädessä se, että ainejärjestö suorittaa sille annettua tehtävää ja homma rokkaa.

  Lisätietoja puheenjohtajan pestistä voit kysyä Jollelta yliopiston käytävillä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla pj@optimiry.fi.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2019?
  2. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2019? Mitkä olisivat mielestäsi 5 keskeisintä kohdetta ja perustelut?
  3. Miten kuvailisit itseäsi ihmisjohtaja? Entä asiajohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimien johtamiselle? Miten kehittäisit hallitustyöskentelyä?

   

  Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

  Kopo eli koulutuspoliittinen vastaava tekee edunvalvontaa Optimin jäsenten etujen puolesta ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen. Kopo huolehtii kaikesta koulutukseen liittyvästä eli esimerkiksi kursseista, opettajista, tenteistä ja tutkintorakenteesta. Käytännössä kopo osallistuu kauppatieteiden laitoksen kokouksiin ja työryhmiin ja ottaa kantaa kauppatieteilijöiden koulutukseen liittyviin asioihin. Tärkeintä on olla perillä muutoksista, uudistuksista sekä ongelmista ja välittää nämä tiedot muille hallituksen jäsenille sekä jäsenistölle. Kopo on perillä kansallisesti kauppatieteellisestä koulutuksesta ja suuntaviivoista. Kopo pitää yhteyttä kylterit-edustajistoryhmään ja koordinoi seuraavien edustajistovaalien kylterit-listan. Kopo hoitaa myös yksittäisten jäsenien ongelmia esimerkiksi jonkun kurssin tai opettajan suhteen. Kopoilu on mielenkiintoista, sillä yliopistokentällä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Myös laitoksen sisällä koulutuksen kehittämistä tehdään aktiivisesti.

  Lisäksi kopo hoitaa myös sosiaalipoliittisen vastaavan toimia ja varapuheenjohtajan toimia. Sosiaalipoliittisen vastaavan toimi on kuitenkin melko sivutoimista hommaa, lähinnä muutama ylimääräinen kokous. Varapuheenjohtajan tehtäviin taas kuuluu alumnitoiminta. Hänelle kuuluu alumneihin liittyvät asiat eli muun muassa hän tiedottaa tulevista tapahtumista alumneille, osallistuu alumnipäivien suunnitteluun laitoksen kanssa ja pyrkii lisäämään ja kehittämään alumnitoimintaa esimerkiksi järjestämällä alumnitapahtuman. Lisäksi vuodesta 2019 lähtien varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu liikuntatoimihenkilön valitseminen jo ennen vuoden vaihetta.

  Liikunnan puolesta tehtävänä on olla vastuussa liikuntabudjetista ja toimihenkilön päätöksistä. Toiminnan eteenpäin vieminen yhdessä liikuntatoimihenkilön kanssa on myös oleellinen osa vastuuhenkilön pestiä. Vastaavan tulee olla tietoinen liikuntavuorojen ja -tapahtumien toimivuudesta, sekä liikuntatoimihenkilön suunnitelmista, jolloin aktiivinen vuorovaikutus ja tapaamiset ovat myös osa pestiä. Vastaavana sinun tulee olla myös valmis olemaan liikuntatoimihenkilön tukena koko hallitusvuoden ajan.

  Hakukysymykset:

  1. Mitä tarkoittaa edunvalvonta?
  2. Koetko olevasi valmis ottamaan vastuuta puheenjohtajan pestistä, jos hän on estynyt? Perustelut myös kysymykseen.
  3. Mainitse kolme positiivista piirrettä itsessäsi, jotka pätevöittävät sinut tähän pestiin.
  4. Oletko valmis johtamaan ja ottamaan vastuun toimihenkilöstä?

  Lisätietoja vpj/kopo/sopo pestistä voit kysyä Sissiltä, kopo@optimiry.fi ja liikuntaan liittyvistä asioista saa Stellalta sähköpostilla: liikunta@optimiry.fi.

   

  Yrityssuhdevastaavat (2kpl)

  Yrityssuhdevastaavien tehtävänä on Optimin ja elinkeinoelämän välisten suhteiden ylläpito ja edistäminen. Optimin yrityssuhteiden tavoitteena on tarjota jäsenistölle etuja ja mahdollistaa jäsenien verkostoituminen eri organisaatioihin.

  Yrityssuhdevastaavia työllistää vuoden aikana monet yhteistyökuviot. Yhteistyösopimuksien luominen, uusiminen ja sopimuksiin liittyvät neuvottelut Optimin yhteistyökumppanien kanssa ovat yrityssuhdevastaavien vastuulla. Samalla yrityssuhdevastaavat pääsevät verkostoitumaan yrityksien edustajien kanssa ja olemaan merkittävästi osana Optimin ulkoisessa näkyvyydessä. Lisäksi vastuualueisiin kuuluvat vuosijuhlien sponsorihankinnan koordinointi, yritysvierailuiden järjestäminen ja – ehkäpä tärkeinpänä Susiraja Forumin järjestäminen. 

  Yrityssuhdevastaavien työssä oppii erittäin paljon sopimusneuvotteluista, tapahtumien järjestämisestä, aikatauluttamisesta ja johtamisesta. Pelisilmä ja innovatiivinen ote uusien yhteistyömuotojen kehittelyyn on hyödyksi. Pestit eivät ole helpoimmasta päästä, mutta sitäkin mielenkiintoisempia. Suosittelen haasteeseen tarttumista rohkeasti.

  Mikäli sinulla on mitään yrityssuhdevastaavien työhön liittyvää kysyttävää, yrityssuhdevastaava Pyryn tavoittaa joko sähköpostilla osoitteesta yrityssuhde@optimiry.fi tai yliopistolta huitelemassa!

  Hakukysymykset:

  1. Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?
  2. Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?
  3. Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

   

  Talousvastaava

  Kiinnostaako sinua kokemus taloushallinnon hommista jo opiskelujen aikana? Haluatko hallita modernin taloushallinto-ohjelman, jota tulevat työnantajasi käyttävät? Mikäli vastasit molempiin kysymyksiin kyllä, olet oikea henkilö hakemaan vuoden 2019 hallituksen talousvastaavaksi!

  Talousvastaavana olet merkittävässä roolissa osana Optimin hallitusta. Vaikka ulospäin talousvastaavan työ näyttäytyy osittain sitsimaksujen perään huutelemiselta, tarjoaa pesti paljon kiehtovampia kokemuksia muun muassa budjettien laatimisessa ja seuraamisessa, sekä tapahtumien järjestämisen seuraamisessa taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi talousvastaavana opit kirjanpidon kokonaisvaltaisesti modernin taloushallinto-ohjelman parissa ja osaat vuoden lopuksi laatia pienen ”yrityksen” tilinpäätöksen. Tehtävän päätteeksi sinulla on käytännön kokemusta taloushallinnon tehtävistä sekä vahva merkintä CV: ssäsi.

  Pesti tarjoaa arvokasta kokemusta taloushallinnon parista, mutta yhtä hienoa on se, että tulet hallitus vuoden aikana kehittämään omia yhteistyötaitoja ja sosiaalisia verkostoja, kun tapaat vuoden aikana mitä kummallisempia hahmoja eri kylteriainejärjestöistä ja muissa tilaisuuksissa, joissa pääset halutessasi vierailemaan.

  Olet oikea henkilö tehtävään, mikäli olet:

  1. Numerotarkka ja huolellinen.
  2. Oma-aloitteinen ja itseohjautuva.
  3. Tiimipelaaja ja uskallat tehdä päätöksiä.
  4. Olet motivoitunut kehittämään ainejärjestöämme ja sen toimintaa.

   

  Lisätietoja talousvastaavan tehtävistä voit kysyä Ollilta sähköpostilla talous@optimiry.fi tai Facebookissa tai tule rohkeasti juttelemaan Optimin tapahtumissa.

  Hakukysymykset:

  1. Onko sinulla aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta?
  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä tiedonlähdettä talousvastaavalle?
  3. Kuvaile lyhyesti oletuksesi talousvastaavan pestistä
  4. Miksi juuri sinä olisit paras Optimin talousvastaava 2018?

   

  Päätoimittaja

  Päätoimittajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Optimin oman lehden Osavuosikatsauksen ulkoasu ja sisältö. Päätoimittajana pääset haastamaan itseäsi ja kehittämään taitoja, joista hyödyt tulevaisuudessa. Pestissä parasta on luovuus, jota saa käyttää niin lehden taitossa kuin myös sisällön tuottamisessa. Lehden tarkoitus on luoda monipuolista ja mielekästä luettavaa jäsenistölle. Päätoimittajalla on apunaan lehtitiimi, jonka kanssa suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä Osarin tuleva taittosuunnitelma. Lehtitiimi on päätoimittajan apuna kirjoittamassa ja kuvaamassa – aina omien taitojensa mukaan. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Osavuosikatsauksen lisäksi päätoimittajalla on vastuulla Mäyräoppaan ja Mäyräpassin teko yhdessä projektivastaavan kanssa.

  Päätoimittaja suunnittelee lehtien ilmestymispäivät ja lehden koon, sekä yhdessä toimituksen kanssa lehden sisällön, joten omaan työtahtiin on mahdollista vaikuttaa hyvin joustavasti. Aikaisempi kokemus taitto- ja kuvankäsittelyohjelmista ei ole pakollinen, joskin siitä on huomattavaa etua. Saat pestiin kattavan perehdytyksen, joten vaikka lehden taittamisessa käytettävä Adobe InDesign-ohjelma tai kuvanmuokkaukseen käytettävä Photoshop-ohjelma olisivatkin sinulle ennestään tuntemattomia, ei sen takia kannata pestiä jättää hakematta. Tärkeintä on aito kiinnostus ja innostus lehden tekemiseen.

  Pestissä pääset kehittämään kirjoittamis- ja valokuvaustaitoja, käyttämään luovuutta, opit käyttämään Adobe InDesign – ja Photoshop -ohjelmia, saat konkreettisen näytteen osaamisestasi ja pääset harjoittamaan omia organisointi- ja johtamistaitoja.

  Lisätietoja päätoimittajan tehtävästä voit kysyä Annalta sähköpostilla osavuosikatsaus@optimiry.fi tai vaikka nykäisemällä hihasta yliopistolla tai Optimin tapahtumissa.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi juuri sinut tulisi valita Osavuosikatsauksen päätoimittajaksi?
  2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta lehden teosta, kirjoittamisesta tai valokuvauksesta?
  3. Mitä haluaisit kehittää Osavuosikatsauksessa?

   

  Juhlavastaava

  Monista Optimin järjestämistä tapahtumista yksi on hieman hienompi, hieman kalliimpi ja hieman näkyvämpi. Vuosijuhlat ovat Optimin vuoden kohokohta, jolloin optimihenkiset kokoontuvat yhteen kohottamaan maljan rakkaalle ainejärjestöllemme ja muistelemaan kulunutta vuotta. Juhlavastaavana pääset järjestämään iltajuhlan jatkoineen.

  Juhlavastaavan pestiin kuuluvat kevään vuosijuhlien järjestämisen lisäksi syyscocktailien järjestäminen syksyllä. Juhlavastaavan vastuulla on myös tiimitoiminta. Tähän kuuluu tiimisitsien järjestäminen vappuviikolla yhdessä NESU-vastaavan kanssa, sekä tiimipalkitsijaisten järjestäminen syksyllä. Ensivuodelle uutena juhlavastaavan tehtävänä on myös pikkujoulujen järjestämisen organisoiminen. Pikkujoulujen järjestäminen tapahtuu uusien mäyrien toimesta, mutta juhlavastaavana olet juhlien järjestämisestä päävastuussa.  

  Avukseen juhlavastaava valitsee korvaamattomana apuna toimivan juhlatiimin. Juhlatiimistä on paljon apua juhlien suunnittelussa ja järjestelyjen toteuttamisessa.  Juhlavastaavan tulee vuosijuhlien suuruuden ja näkyvyyden vuoksi olla erittäin vastuuntuntoinen ja kestää myös hieman painetta. Organisointitaidot ja taito hallita suuria kokonaisuuksia ovat pestissä tärkeitä. 

  Illallisjuhlan ja muutamien vuosijuhlaviikon tapahtumien järjestäminen haastaa, mutta ennen kaikkea palkitsee tekijäänsä. Vuosijuhlien järjestäminen onkin erittäin hieno mahdollisuus näyttää oma kädenjälkensä isossa tapahtumassa yhteistyökumppaneille, muille kylteriainejärjestöille ja kanssa opiskelijoille. Juhlien järjestäminen myös kehittää suuresti tärkeitä työskentelytaitoja, jotka ovat sinulle hyödyksi myös tulevaisuudessa.

  Lisätietoja juhlavastaavan pestistä voit kysyä Vilmalta osoitteesta juhla@optimiry.fi

  Hakukysymykset:

  1. Miksi haet juhlavastaavaksi? Mikä sinua motivoi?

  2. Mitkä ominaisuutesi tekisivät sinusta hyvän juhlavastaavan? (3 ominaisuutta + vapaa sana)

  3. Mitä kokemusta sinulla on, jonka näkisit auttavan sinua juhlien järjestämisessä?

   

  KV-vastaava ja sihteeri

  KV-vastaava ja sihteeri huolehtii pääsääntöisesti Optimin kansainvälisestä toiminnasta, sekä hallituksen arjen toiminnasta. Hänen tehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi ulkomaan excursion järjestäminen, yleiset hankinnat ja Optimin toimiston sekä verkkosivujen ylläpito. Hankinnat pitävät sisällään esimerkiksi haalarit syksyn uusille mäyrille.

  KV-vastaava vastaa Optimin kansainvälisestä toiminnasta. KV-vastaavan tehtäviin kuuluu ulkomaan excursion järjestäminen, sekä yhteisten tapahtumien järjestäminen vaihto-oppilaiden ja optimilaisten kesken.

  Sihteerin tärkeimpiä tehtäviä ovat esityslistan valmistelut yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pöytäkirjojen tekeminen kokouksissa. Sihteeri huolehtii kokouskutsut perille ja hoitaa tilat kokouksiin. Sihteerin tehtävänä on myös huolehtia siitä, että toimistolla on tarvittavat tavarat työskentelyyn. Tämä arjen pieni pelastava enkeli auttaa myös muita hallituksen jäseniä eri askareissa. 

  Lisätietoja KV-vastaavan ja sihteerin pestistä voit kysyä Villeltä sähköpostilla sihteeri@optimiry.fi tai ihan missä vain jos satut näkemään.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi olisit hyvä KV-vastaava ja sihteeri?

  2. Miten lähtisit kehittämään Optimin KV-toimintaa?

  3. Minkä uskot olevan haastavin asia sihteerin tehtävässä ja miksi?

   

  Viestintävastaava

  Viestintävastaava huolehtii Optimin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Yhdessä 
  viestintätiimin kanssa hän vastaa graafisen sisällön tuotannosta, kuten haalarimerkeistä, bannereista ja muusta visuaalisesta sisällöstä

  Viestintävastaava vastaa Optimin näkyvyydestä sosiaalisen median kanavissa ja huolehtii siitä, että
  somenäkyvyys on kunnossa ja ajan tasalla yhteistyössä tiiminsä ja muiden hallitusten jäsenten kanssa.
  Viestintävastaavalla on loistava mahdollisuus ja vapaat kädet kehittää Optimin näkyvyyttä eri kanavissa, mutta myös vastuu huolehtia kokonaisvaltaisen viestinnän eteenpäin viemisestä ja toteutumisesta.

  Viestintävastaavan vastuulla on myös ikuistaa yhdessä tiiminsä keskeiset opiskelutapahtumat kuvien muodossa, joten jos osut kameralla kohteeseen, ei siitäkään ole haittaa! Iida-Maria (viestinta@optimiry.fi), 050 4367716 kertoo mielellään lisää viestintävastaavan pestistä, ota rohkeasti yhteyttä, tyhmiä kysymyksiä ei ole!

  Hakukysymykset:
  1. Miksi viestintävastaavan pesti kiinnostaa sinua ja miksi olisit paras valinta tehtävään?
  2. Mikä on mielestäsi tärkein viestintäkanava ja miksi?
  3. Miten lähtisit kehittämään Optimin viestintää ja some-näkyvyyttä?
  4. Onko sinulla aiempaa kokemusta graafisen sisällön tuottamisesta esimerkiksi Photoshopin tai Canva-ohjelman käytöstä?
  (aiempi kokemus ei ole pakollista, eikä estä viestintävastaavaksi hakemista, tekemällä oppii!)

   

  Projektivastaava

  Organisointitaitoja, aitoa innostusta, luovuutta sekä hitusen hulluutta? Jos tunnistat nämä itsestäsi, kannattaa sinun ehdottomasti hakea projektivastaavan pestiä ensi hallitusvuodelle. Pääset suunnittelemaan ja organisoimaan Optimin tapahtumia, kuten vuosijuhlapäivän jälkeisen Silli-aamiaisen, Rappiorallin, Mäyräviikot sekä mäyrien haalarikasteen. Tämän lisäksi vastuullesi kuuluisivat erinäiset ulkopaikkakunnilla järjestettävien tapahtumien lipunmyynti ja mahdolliset kuljetukset optimilaisille.

  Projektivastaava on vastuussa mäyräviikkojen järjestämisestä, sekä orientaatioviikon suunnittelusta yhdessä kauppatieteiden laitoksen kanssa. Projektivastaava valitsee tuutorit yhdessä puheenjohtajan, sekä muun hallituksen kanssa. Tehtäviin kuuluvat lisäksi vastuu tutoroinnista ja tuutoreista, haalarikaste, sekä syksyllä mäyräviikkojen tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä tuutoreiden kanssa. Yksi positiivisimmista puolista on, että pääset tutustumaan uusiin opiskelijoihin, sekä järjestämään Optimin yhtä isointa tapahtumakokonaisuutta. Pesti vaatii hyvää yhteistyökykyä, sillä yhteistyötä vuoden aikana on melkein jokaisen hallituslaisen, laitoksen ja tuutoreiden kanssa. Organisointikyky on myös iso plussa, sillä suunnittelutyö mäyräviikkoihin tulee aloittaa jo hyvissä ajoin.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi haet projektivastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita tähän pestiin?
  2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta projektiluontoisesta työstä?
  3. Miten koet oman ajankäyttösi organisoinnin sekä koetko sietäväsi hyvin stressiä?
  4. Miten kehittäisit mäyräviikkoja?
  5. Miksi olisit hyvä ohjaamaan tuutoreita?

  Lisätietoja projektivastaavan tehtävistä voit tiedustella Joonalta tai Janesalta osoitteesta projekti@optimiry.fi ja mäyräviikkoihin liittyen Stellalta sähköpostilla osoitteesta liikunta@optimiry.fi.

   

  Tapahtumavastaava

  Haluaisitko suunnitella ja toteuttaa Joensuun suurimpia poikkitieteellisiä tapahtumia? Koetko olevasi suunnitelmallinen, vastuuntuntoinen, mielikuvituksen omaava ja heittäytymiskykyinen? Sujuuko sinulta tiimin johtaminen?

  Jos edellinen kuvaa sinua täydellisesti, on tapahtumavastaavan pesti juuri sinua varten. Tapahtumavastaavana pääset ideoimaan ja toteuttamaan muun muassa Poikkitieteellisiä Haalaribileitä, StarttiAppron, Beer Bong Tournamentin, Cuxifuxian sekä Vappuviikot. Apunasi toimii vuoden alussa koottava viisi henkinen tiimi, jonka kanssa suunnittelet ja toteutat näitä upeita tapahtumia. Tämän lisäksi toimit projektivastaavan apuna Silliksen järjestämisessä yhdessä tiimisi kanssa. Jos kiinnostuit pestistä ja haluat kuulla lisää, ota rohkeasti yhteyttä Joonaan tai Janesaan.

  Hakukysymykset:

  1. Miksi haet tapahtumavastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita tähän pestiin?
  2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä?
  3. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tiimin johtamisesta?
  4. Millaiseksi koet ajankäyttösi hallinnan ja siedätkö hyvin stressiä?

   

  NESU-vastaava

  NESU-vastaavan rooli on pitää yhteyksiä yllä eri kaupunkien kyltereihin. Vastaavan tulee olla valmis kiertämään Suomen kauppiskaupunkeja, jotta voimme tuoda Optimia tutuksi myös muissa kylteriyhteisöissä. NESU-vastaavana oppii tuntemaan tulevia kollegojaan ja pääsee aitiopaikalta luomaan kontakteja ennen työelämään siirtymistä. Tehtävään kuuluu myös järjestää Optimin sekä NESU-Optimin sitsit. Tässä apuna toimii NESU-tiimi, jonka vastaava saa itse koota hakijoista. Tehtävän luonne ei vaadi aikaisempaa kokemusta hallitus- tai tiimitoiminnasta.

  Lisätietoja NESU-vastaavan pestistä voit kysyä Karitalta, nesu@optimiry.fi

  Hakukysymykset:

  Miksi sinä olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?
  Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?
  Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään?