Hakijat

 • Puheenjohtaja

  Olen Miisa Vanhanen ja opiskelen kolmatta vuotta laskentatoimea ja verotusta. Olen 21-vuotias ja toimin tänä vuonna Optimin hallituksessa viestintävastaavana. Lahti vaihtui muutama vuosi sitten Joensuuhun, ja ainejärjestötoiminta opiskelujen ohella on kiinnostanut minua heti alusta alkaen. Toimin ensimmäisenä opiskeluvuotenani juhlatiimissä, jossa pääsin järjestämään Optimin vuosijuhlia sekä syyscocktaileja. Tänä vuonna viestintävastaavan roolissa olen päässyt tutustumaan ainejärjestön toimintaan uudesta näkökulmasta.

  1.  Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2020?

  Olisin paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi, koska olen päässyt seuraamaan kuluvan vuoden aikana hyvin läheltä kaikkien pestien toimintaa, ja päässyt auttamaan tarpeen vaatiessa. Olen luonteeltani hyvin aikaansaava, enkä pelkää haasteita, vaan tartun niihin aikailematta ja pyrin
  ratkaisemaan ne mahdollisimman nopeasti. Olen hyvin positiivinen ihminen ja uskon positiivisen asenteeni tarttuvan myös muihin. Minulta ei uudet ideat lopu, vaan kehittelen koko ajan uusia ja parempia ratkaisuja, jotka saattavat olla välillä hieman lennokkaita. Osaan ottaa ainejärjestötoiminnan myös vakavasti, ja pyrin aina ajattelemaan ainejärjestön etua, kun puhutaan ainejärjestöön liittyvistä ongelmista ja haasteista. Tulen hyvin toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja uskonkin sen olevan yksi suurimpia vahvuuksiani. Mielipiteiden kunnioittaminen on minulle tärkeää ja osaan ottaa huomioon kaikenlaiset persoonat.

  2. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2020? Mitkä olisivat mielestäsi 5 keskeisintä kohdetta ja perustelut?

  Optimin toiminnan kehittäminen on hyvin tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta. Mielestäni seuraavat kohdat vaativat erityistä huomiota seuraavina vuosina.

  Optimin yrityssuhteisiin ja niiden ylläpitoon huomion kiinnittäminen tulevaisuudessa on tärkeää. Sopimuksia tulee kehittää ainejärjestön kehityksen mukana. Pystymme tarjoamaan esimerkiksi uuden tiedotuslistan kautta sopimuksille lisäarvoa, ja se tulisi näkyä sopimuksissa. Uusien laadukkaampien sopimusten tekeminen tai vanhojen uusiminen on elintärkeää Optimille.

  Tapahtumien laatuun tulisi kiinnittää tulevana vuonna huomiota. Järjestämme todella paljon erilaisia tapahtumia ja tällä hetkellä määrä korvaa laadun. Pienempiä tapahtumia tulisi yhdistää, mutta samalla säilyttää erilaisten tapahtumien kirjo. Esimerkiksi kv-tapahtumat eivät ole olleet niin suosittuja, mutta niiden säilyttäminen on hyvin tärkeää, jotta kansainvälisyys näkyy meidän ainejärjestössämme. Kehitysideana tähän olisi yhdistää erialojen vaihtareita ja järjestää heille yhteinen tapahtuma jonkun toisen ainejärjestön kanssa. Haalaribileitä ja Starttiapproja on viety huimasti eteenpäin viime vuosina, ja näen, että niiden kehittäminen myös tulevaisuudessa on kannattavaa. Esimerkiksi Starttiapprojen suoritustasojen lisääminen ja muu kehittäminen, takaa Starttiapprojen kasvamisen yhdeksi Joensuun suurimmaksi tapahtumaksi.

  Verkostoituminen Joensuun alueella vaatii kehittämistä. Kylteri-ainejärjestöjen lisäksi, yhteistyö paikallisten ainejärjestöjen kanssa lisää meidän verkostoitumis mahdollisuuksia myös täällä Pohjois-Karjalassa. Viime vuosina paikallisten ainejärjestöjen kanssa järjestetyt tapahtumat ovat yhdistäneet eri alojen opiskelijoita, ja toivonkin sen jatkuvan vielä hieman vilkkaampana tulevaisuudessa. Myös verkostoituminen muiden ainejärjestöjen kanssa saattaa vähentää stereotypioita kauppatieteitä kohtaan. Yhteistyö Pohjois-Karjalan Ekonomien kanssa kuluvana vuonna on ollut hyvin antoisaa, ja mielestäni myös tulevaisuudessa sitä tulee vaalia.

  Optimin alumnitoiminta on ollut hieman rauhallisempaa viime vuosina, ja näenkin sen yhtenä isona kehityskohtana. Alumnien aktivointi on todettu haastavaksi, ja se vaatii paljon uusia ideoita ja aktivoimiskeinoja. Suurin osa valmistuneista Optimilaisista työskentelee pääkaupunkiseudulla, joten välimatkan aiheuttamat haasteet sekä aika ovat suurimpia kompastuskiviämme. Uskon alumnitoiminnan aktivoimisen vievän aikaa, mutta sen kehittäminen ja ideoiminen tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti resurssit huomioiden.

  Viestintävastaavana olen myös huomannut suuren kehityskohdan Optimin sisäisessä viestinnässä. Optimin tiedotuslista perustettiin kuluvana vuonna, ja on avannut uusia mahdollisuuksia niin yritysyhteistöiden kuin yleisen tiedottamisen saralla. Tiedotuslistan sisältö ja sen muokkaaminen on
  vielä pahasti kesken, ja näen, että tulevaisuudessa siitä tullaan saamaan vielä enemmän irti, kunhan se jatkaa kehittymistä meidän mukanamme. Myös Optimin ulkoinen viestintä vaatii hieman uusia linjauksia, jotta sisältö pysyy aina asiallisena.

  3. Miten kuvailisit itseäsi ihmisjohtajana? Entä asiajohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimien johtamiselle? Miten kehittäisit hallitustyöskentelyä?

  Ihmisjohtajana kuvailisin itseäni muut huomioonottavaksi, kannustavaksi ja rauhalliseksi. Pyrin aina toimimaan esimerkillisesti ja harkitsevasti. Osaan ratkoa vaikeitakin ongelmia, jotta päästään mahdollisimman hyvään ratkaisuun, joka toimii kaikkien eduksi. Tulen toimeen kaikenlaisten
  persoonien kanssa, mikä auttaa minua tiimin vetämisessä. Asiajohtajana osaan hallita isojakin asiakokonaisuuksia, ja pystyn pitämään useammasta asiasta huolta samanaikaisesti. Osaan priorisoida asioita ja tehdä kompromisseja, mitkä hyödyttävät ainejärjestöämme.

  Tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimin johtamiselle on kuuntelu, muiden tarpeiden huomioiminen ja oikeanlainen auktoriteetti. Kaikki nämä kulkevat käsi kädessä, ja muodostavat kokonaisuuden, minkä avulla hallituksen ja tiimin johtaminen luonnistuu. Kehittäisin
  hallitustyöskentelyä vielä läpinäkyvämmäksi osa-alueilla, joilla se on mahdollista. Hallituksen tulee olla helposti lähestyttävä, jotta mielipiteet ja asenteet yhteisistä asioista tulevat esille. Tärkeää on myös tehdä tulevasta hallituksesta yhtenäinen, jotta työskentely on helppoa ja joustavaa, kuten tänä vuonna.

  #Makeoptimigreatagain

  Olen Kalle Järvinen, 22-vuotias toisen vuoden laskentatoimen ja verotuksen opiskelija. Luonteeltani olen päättäväinen, sinnikäs ja sosiaalinen. Toimin Optimin liikuntatoimihenkilönä lukuvuonna 2018-2019. Saimme vuoden aikana kehitettyä Optimin toimintaa paljon. Suurimpana saavutuksena oli ehdottomasti Savo-Karjalan Derby, mikä oli tyhjästä luotu Optimin ja Preemion välinen jääkiekko talviklassikko. Haen Optimin puheenjohtajaksi, koska haluan kehittää ainejärjestöämme, erityisesti läpinäkyvyyden ja toimintakulttuurin saralla.

  1. Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2020?

  Annan kaikkeni projekteille, joihin osallistun. En pelkää tai kaihda suuria työmääriä ja osaan toimia hyvin paineen alla sekä aikatauluttaa arkeani. Nämä kykyni osoitin mielestäni viime keväänä, kun järjestin Savo-Karjala Derbyn. En tyydy keskinkertaiseen, vaan olen aina valmis tekemään töitä erinomaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Osaan myös reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, hyvän tilannetajuni ansiosta. Tiedän milloin asioissa kannattaa joustaa ja milloin pysyä jämptinä.

  1. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2020? Mitkä olisivat mielestäsi 5 keskeisintä kohdetta ja perustelut?

  Ensimmäinen kehityskohteeni on hallitustoiminnan avoimuuden lisääminen. Mielestäni hallituksen kuuluu toimia jäsenistölleen täysin avoimesti. Hallitus voi hyvällä avoimuudellaan myös kannustaa jäsenistöä pyrkimään hallitukseen sekä kaventamaan jäsenistön ja hallituksen etäisyyttä.

  Toinen kehityskohteeni on yhteistyön lisääminen niin muiden ainejärjestöjen kuin yritysten kanssa. Tekemällä yhteistyötä saamme luotua täysin uutta tapahtumatarjontaa Joensuuhun. Lisäksi ainejärjestömme imago sekä tunnettavuus vahvistuvat.

  Kolmas kehityskohde on hallitukseen uuden toimintatapakulttuurin sisäänajaminen. Meidän täytyy olla kehityshaluisempia ja rohkeampia järjestää uusia tapahtumia ja kokeilla uusia toimintatapoja. Otan itselleni ison vastuun tämän muutoksen läpiajamisesta. Aloitan prosessin heti ensimmäisestä hallituksen kokouksesta.

  Neljäntenä kohteenani on tapahtumakirjon uudelleen järjestäminen. Mielestäni  tapahtumien  houkuttelevuutta ja kävijöille tuottamaa lisäarvoa tulee arvioida ja lisätä. Kannustan hallitusta olemaan  innovatiivinen ja rohkea. Näin pystymme viemään tapahtumien arvoa täysin uudelle tasolle.

  Viides kohteeni on tukea sekä kannustaa muita hallituksen jäseniä olemaan rohkeita, innovatiivisia sekä periksiantamattomia. Tiedän, että näillä muutoksilla saamme luotua hallituksen, joka kirjoittaa ison kehitysmuutoksen Optimin historiaan. Tiedostan myös, että hyvällä omalla esimerkillä saan luotu positiivisen ja luovan ilmapiirin, joka inspiroi kehittämään toimintaa uudelle tasolle.

  1. Miten kuvailisit itseäsi ihmisjohtajana? Entä asiajohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimien johtamiselle? Miten kehittäisit hallitustyöskentelyä?

  Ihmisjohtajana olen vaativa mutta reilu. Johtamiseni lähtee kaikessa siitä, että itse toimin esimerkillisesti. Jos ei itse suoriudu esimerkillisesti, ei voi keneltäkään vaatia vastaavaa. Ihmisjohtajana kannustan ihmisiä rohkeasti saavuttamaan potentiaalinsa ilman, että unohtaisin tuen merkitystä johtajana. Pystyn seisomaan oman johtamisfilosofiani takana ja puolustamaan johdettujani vaativissakin tilanteissa.

  Asiajohtajana panostan johtamisfilosofiani mukaiseen ajatteluun, että pysyvää on vain muutos. On tärkeää tarkastella jo tehtyjä asioita ja päättää, mitä kannattaa muuttaa ja mitä ei.  Kaikkea ei itse osaa ja paras lopputulos syntyy, kun useita vahvuuksia yhdistellään erinomaisen lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tämä kuvaa johtamisfilosofiani kaikessa mitä teen.

  Kehitän hallitustyöskentelystä näkyvää, motivoivaa ja innostavaa, samanaikaisesti kannustaen ja tukien jokaista hallituksen jäsentä ylittämään itsensä.

  TERVEHDYS OPTIMILAISET! <3

  Meikäläisen nimi on Rosa Forsell ja olen 26-vuotias 3. vuoden optimilainen oranssilla sydämellä, jolla pääaineena on laskentatoimi ja verotus. Aloitin opinnot syksyllä 2017 ja siitä lähtien olenkin ollut mukana Optimin toiminnassa täysillä. Fuksisyksynä lähdin mukaan rohkeasti lähes kaikkiin tapahtumiin ja myöhemmin myös NESU-tiimiin, jossa toimin tiedottajana. Tiedottajan pestissä vastuullani oli NESU-Optimin tapahtumien jakaminen muille kylteriainejärjestöille sekä tiedottaminen Optimin sisäisesti ulkkarisitseistä, semmasta ja muista tapahtumista.

  Nyt kuluneen vuoden olen ollut Optimin hallituksessa päätoimittajan pestissä, jolloin vastuullani on ollut ainejärjestömme oma neljännesvuosijulkaisu Osavuosikatsaus. Päätoimittajuus ja toimiminen Optimin hallituksessa on ollut ihan parasta, ja toivonkin sen välittyneen jäsenistölle.

  1. Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2020?

  Olen aidosti kiinnostunut Optimista ja sen jäsenistöstä. Lisäksi minulla on halu kehittää Optimia ainejärjestönä ja viedä sen toimintaa eteenpäin.

  Yhdeksi tärkeimmäksi luonteenpiirteekseni lukisin sen, että olen positiivinen ja helposti lähestyttävä. Pystyn puhumaan myös hankalista ja luottamusta vaativista asioista. Olen vastuullinen ja minulla on hyvä tilannetaju. Olen myös määrätietoinen ja aikaansaava, enkä jätä asioita puolitiehen. En pelkää haastavia tilanteita, vaan tartun niihin rohkeasti. Käsittelen mahdolliset konfliktit heti ja koenkin sen kuuluuvan puheenjohtavan tehtävään olennaisesti. Osaan toimia erilaisten ihmisten kanssa tilanteen vaatimalla tavalla.

  Lisäksi minulla on aiempaa kokemusta Optimin toiminnasta niin tiimissä kuin hallituksessakin, joten tiedän Optimin toiminnasta hyvinkin paljon. Olen ehtinyt myös verkostoitua laajasti muiden kylteriainejärjestöjen jäsenten kanssa niin nesuilun kuin hallitustyöskentelynkin kautta ja koen siitä olevan erityistä hyötyä tulevia yhteistöitä silmällä pitäen.

   

  2. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2020? Mitkä olisivat mielestäsi 5 keskeisintä

  kohdetta ja perustelut?

  1. Koen tärkeimmäksi kehityskohteeksi keskittymisen Optimin tulonlähteisiin. Tällä hetkellä liian suuri osa vuosittaisesta liikevaihdosta on riippuvainen siitä, että ihmiset käyvät Optimin järjestämissä bileissä. Tämän vuoksi onkin tärkeää panostaa siihen, miten keskilyhyellä aikavälillä hajautetaan Optimin tulonlähteitä.

  Pitkällä aikavälillä näen potentiaaliseksi sen, että säästäisimme Optimin omaan tilaan, mitä voisimme vuokrata muille tahoille. Kyse on investoinnista, joka vaatii vuosien pitkäjänteistä työskentelyä ja taloudellista suunnittelua. Näen sen kuitenkin sijoituksena, josta jäsenistömme saisi merkittävää lisäarvoa. Näin saisimme Optimille samalla pysyvän tulonlähteen, mutta myös yhteisen kerhohuoneen, paikan, jossa viettää yhdessä aikaa.

  Yritysyhteistyön laatuun panostaminen on erittäin tärkeää siksi, että Optimin tulee olla arvokas ja houkutteleva yhteistyökumppani. Yritysyhteistöissä tärkeintä ei ole määrän kasvattaminen, vaan laatuun panostaminen.  Kun yritysyhteistöihin panostetaan laadun myötä, yhteistöiden arvo kasvaa molemminpuolisesti, tästä esimerkkinä erilaiset Optimin järjestämät hyväntekeväisyystempaukset. On myös järkevää miettiä, mikä on Optimin yritysyhteistyön tulevaisuus esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, kuitenkin valtaosan Optimilaisista suunnatessa sinne valmistuttuaan. Näen, että Helsingin yritysexcursio on erittäin tärkeää järjestää myös tulevaisuudessa.

  2. Koulutuspolitiikka ja siihen panostaminen. Optimin tulee jatkossa pyrkiä olemaan aktiivinen, äänekkäämpi toimija. Paljon toivottujen rahoituksen opintojen videointi meille Joensuuhun olisi yksi konkreettinen asia, jota haluan viedä eteenpäin yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Koulutuspolitiikkaa olisi myös mahdollista kehittää esimerkiksi uuden tiimiläisen avulla.

  3. Poikkitieteellisyyden kehittäminen ja lisääminen. Näen paljon käyttämätöntä potentiaalia Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöjen välisellä yhteistyöllä niin Joensuun sisäisesti kuin Kuopiossakin. Haluan rohkeasti lähteä tekemään yhteistyötä niidenkin ainejärjestöjen kanssa, joiden kanssa se on jäänyt aiemmin vähemmälle. Haluan myös, että Optimi nähdään ainejärjestönä, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Poikkitieteellisen yhteistyön lisäksi tärkeää on yhteistyö myös muiden kylteriainejärjestöjen kanssa. Jokseenkin hankala sijaintimme toki hidastaa yhteistyökuvioiden alkamista vaikkapa Warrantin tai Finanssin kanssa, mutta esimerkiksi Enklaavin tai Probban kanssa olisi paljon potentiaalia järjestää yhteisiä uusia tapahtumia.

  4. Alumnitoiminta ja sen kehittäminen. Alumnitoiminnan kehittäminen on vaikeaa, sillä monet suuntaavat pääkaupunkiseudulle valmistuttuaan. Alumnitoiminnan kehittäminen tulee nähdä pitkäjänteisenä työnä, johon koko hallituksen tulisi yhdessä panostaa. Toiminnan kehittämisessä tulisi kuunnella itse alumneja ja lähtisinkin myös itse vallan mieluusti kuuntelemaan ja tiedustelemaan, minkälaiset tapahtumat innostaisivat toimintaan.

  Lisäksi näen hallitusalumnit todella suurena voimavarana, ja aikoisinkin hyödyntää heidän tietotaitoaan toiminnan kehittämisessä (Heh, Mama-Lehtisen palveluita onkin jo tullut hyödynnettyä pitkin vuotta).

  5. Optimin järjestämät tapahtumat. Starttiappro ja sen kasvattaminen tulee nähdä yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista. Starttiapprolla on valtavaa potentiaalia kasvaa suuremmaksi, joten yritysyhteistyön lisääminen ja ensi vuoden Starttiappron suunnittelu tulisikin aloittaa pian, jo heti alkuvuodesta. Haalaribileiden osalta on tärkeää ylläpitää brändiä ja laatua, jotta ne houkuttelevat jatkossakin huimasti kävijöitä.

  Optimi on olemassa sen jäsenistöä varten, joten tapahtumien tulee palvella jäsenistöä. Palautteen kerääminen ja uuden ideointi onkin valtavan tärkeää toimintamme kannalta.

   

  3. Miten kuvailisit itseäsi ihmisjohtajana? Entä asiajohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat
  onnistuneelle hallituksen ja tiimien johtamiselle? Miten kehittäisit hallitustyöskentelyä?

  ”Johtajan tuntee karismasta ja siitä, että kun hän sanoo, että nyt marssitaan, niin porukka lähtee liikkeelle”. (Virtaala 2014)

  Vitsit sikseen xD

  Ihmisjohtajana kuvailisin itseäni oikeudenmukaiseksi, tunneälykkääksi ja luottamuksen arvoiseksi. Olen elämäniloinen ilopilleri, joka omalla energiallaan pyrkii luomaan positiivista ja iloista työskentely-ympäristöä. Minulta löytyy myös puheenjohtajalle tarvittavaa auktoriteettia, enkä pelkää tarttua vaikeisiinkaan asioihin. Olen kohtalaisen pitkän jalkapallourani aikana toiminut joukkueen kapteenina, mikä on opettanut paljon tiimipelaamisesta ja joukkueen johtamisesta.

  Asiajohtajana näen itseni tavoitteellisena ja päättäväisenä. Olen työhistoriani aikana toiminut tiimiesimiehenä, jossa olen saanut paljon vastuuta ja joutunut tekemään päätöksiä nopeastikin, tiukasta aikataulusta huolimatta. Minulla on hyvä paineensietokyky, ja osaankin kääntää kiireen voimavarakseni. Olen hyvä organisoimaan ja priorisoimaan asioita, joiden koen olevan hyvälle johtajalle merkittäviä tunnuspiirteitä.

  Koen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi hallituksen ja tiimien ryhmäyttämisen heti vuoden alussa. Hallitustyöskentely on tiimityötä, jossa kukaan ei toimi yksin, vaikka pesti sinänsä olisinkin itsenäinen. Loppujen lopuksi tiimityöskentelyssä on kyse arvostuksen osoittamisesta, luottamuksesta. Haluan myös, että hallitus nähdään helposti lähestyttävänä porukkana, jonka seuraan kenen tahansa on hyvä tulla. Haluan, että jokainen optimilainen tuntee itsensä tervetulleeksi niin toimistopäivystyksiin kuin muihinkin tapahtumiin.

  Hallitustoimintaa haluan kehittää rohkeammaksi ja avoimemmaksi. Toiminnan tulee olla jäsenistölle läpinäkyvää ja luottamuksen arvoista. En pelkää uusia ideoita; täten kannustaisinkin jokaista hallituslaista ideoimaan rohkeasti uutta ja viemään oman pestinsä uudelle tasolle.

  Tosissaan, muttei totisesti

  Rosa

  Lähteet:

  Puusa, A. & Reijonen, H. & Juuti, P. & Laukkanen, T. 2014. Akatemiasta markkinapaikalle : johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki: Talentum 2014.

 • Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

  Hei kaikille! Olen Netta Somero, 23-vuotias savolaissielu Mikkelistä. Aloitin opiskeluni 2017 syksyllä pääaineenani johtaminen ja markkinointi. Olen kuluvan vuoden ollut Optimin hallituksessa juhlavastaavana. Sitä ennen olin mäyränä auttamassa syyscocktaileilla, mukana
  järjestämässä Optimin pikkujouluja ja sittemmin juhlatiimin jäsenenä. Optimi on osoittanut olevansa ainejärjestönä ainutlaatuinen ja perustuvansa vahvalle tiimihengelle ja haluan ehdottomasti olla tässä toiminnassa vielä mukana!

  1. Mitä kopoilu merkitsee sinulle?

  Koulutuspolitiikka on Optimin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvonta laitoksen kokouksissa varmistaa sen, että koulutuksemme tulevaisuutta suunniteltaessa otetaan huomioon opiskelijoiden näkökulma. Sosiaalipolitiikka on vähintään yhtä tärkeä asia. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuudentunne sekä mielipiteet Optimin toiminnasta ohjaavat toimintaamme oikeaan suuntaan. Optimilaisten tyytyväisyys tulee siis ottaa huomioon sekä koulutukseen liittyvistä että Optimin varsinaiseen toimintaan liittyvistä asioista. Toisin sanoen kopoilu merkitsee paljon paitsi minulle, myös jokaiselle optimilaiselle.

  2. Miten pystyt parhaiten toimimaan puheenjohtajan apuna vuoden aikana?

  Varapuheenjohtajan vastuisiin kuuluu puheenjohtajan tukeminen ja auttaminen, silloin kun tilanne sitä vaatii. Hyvä keskusteluyhteys varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan välillä onkin kriittisen tärkeää. Varapuheenjohtajana olisin henkisenä tukena auttamassa puheenjohtajan taakan kanssa ja toimisin tämän neuvonantajana.

  3. Koetko olevasi valmis ottamaan vastuuta puheenjohtajan pestistä, jos hän on estynyt? Perustelut myös kysymykseen.

  Kyllä. Aiemman hallituskokemukseni myötä olen nähnyt sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan työskentelyä läheltä. Minulla on vahva luotto siihen, että vastuun suurentuessa kykenisin toimimaan puheenjohtajan saappaissa.

  4. Mainitse kolme positiivista piirrettä itsessäsi, jotka pätevöittävät sinut tähän pestiin.

  Minulla on halua ja motivaatiota kehittää pestiä eteenpäin ja saada optimilaisten ääntä yhä enemmän kuuluviin laitoksen kokouksissa, sekä panostaa sosiaalipolitiikkaan yhä enemmän. Olen ahkera ja hallitustyöskentelyn myötä on minulla ainutlaatuista tietoa ja ymmärrystä varapuheenjohtajan / koulutus- ja sosiaalipolitiikan vastaavan tehtävistä ja vastuista. Olen enemmän kuin valmis ryhtymään hommiin!

 • Yrityssuhdevastaava

  Moikka kaikille! Minä olen Henri Rautio, 21-vuotias, toisen vuosikurssin laskentatoimen ja verotuksen pääaineopiskelija. 

  Tietoa minusta

  Olen ollut Optimin toiminassa aktiivisesti mukana jo ihan fuksivuoden ensimmäisistä pirskeistä saakka. Olin aktiivinen niin osallistujana kuin järjestäjänä/auttajana (syyscocktail sekä pikkujoulut), joten minut nimitettiin lopulta Optimin vuoden mäyräksi. Vuoden 2019 keväällä aloitin ihanassa yrityssuhdetiimissämme tiimiläisenä sekä Optimin ja Pohjois-Karjalan Ekonomien yhteyshenkilönä (toimivirka). Yrityssuhdetiimissä minulle kuului paljon juoksevien asioiden hoitoa, esim vuosijuhlasponsoreitten hankintaa. Pohjois-Karjalan Ekonomien yhteyshenkilönä (PoKE) tehtävänäni on ollut vahvistaa suhteitamme jo valmistuneisiin, paikkakunnalla asuviin ekonomeihin kylteriyhdyshenkilömme sekä puheenjohtajamme kanssa. Yhteistyötapahtumia on ollut koulutusilloista aina rapujuhliin saakka. Oma uusi keksintöni oli Uralounas-konsepti, jossa aina vuorottain ekonomi tulee kertomaan opiskelijoille omasta polustaan opiskeluiden läpi työelämään rennossa lounastunnelmassa. Toiminta PoKE:na on sujunut mallikkaasti ja Joensuu on ollut valtakunnallisesti esimerkkinä tapahtumissa muille kylterikaupungeille siitä, kuinka mallikkaasti yhteistyö Ekonomien paikallisjärjestön kanssa voi toimia. Syksyllä olen toiminut tuutorina, jonka avulla olen saanut vielä lisää kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja ihmisten koordinoimisesta, josta tulee olemaan varmasti hyötyä yrityssuhdevastaavana.

  Miksi minusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?

  Halu yrityssuhdevastaavaksi eli yrkäksi kumpuaa rakkaudesta ainejärjestöämme kohtaan. Haluan auttaa ainejärjestöämme kehittymään sellaisen pestin kautta, joka olisi samalla intohimoni. Olen Joensuuhun muutettuani ollut Finderin kautta aktiivinen stalkkeri sen suhteen, että minkä tyyppisiä yrityksiä täällä toimii sekä aloittelee toimintaansa. Tämän kautta törmäsin muun muassa Mobiilitukkuun, jonka saimme lopulta puhumaan Susiraja Forumiinkin. Yrityssuhdetiimissä olen päässyt konkreettisesti näkemään miten yrkkätiimi toimii sekä huomaamaan kuinka tärkeä ja vastuulinen tehtävä yrkkänä olo on – pääsymaksuilla ei rahoiteta kaikkea Optimin toimintaa. 

  Minkälaisiin asioihin haluaisin panostaa yrityssuhdevastaavana?

  Omaan paljon ideoita siitä, millaisia tapahtumia meillä voisi tulevaisuudessa olla. Kesän ja syksyn aikana olen ollut yhteydessä Pohjois-Karjalan Kauppakamariin, jotta saisimme aikaan Yritysilta-konseptin, jonka tarkoituksena olisi tuoda täysin Optimille uusia paikkakunnalla toimivia yrityksiä esittelemään itseään ja tarjoamaan mahdollisuuksia toimia heillä kylterin koulutusta vastaavissa tehtävissä. Näenkin tässä hyvin potentiaaliset menestysedellytykset. Yrityssuhdevastaavana solmisimme saumattoman ryhmän niin toisen yrityssuhdevastaavan että tiimiläisten kanssa. Etenkin pyrkisin entisestään kehittämään tehtävien ja vastuiden jakoa tiimiläisten kesken. Olin myös kesätöissä OP Pohjois-Karjalassa, joka on yksi aktiivisimmista pääyhteistyökumppaneistamme. Olimme osittain samaa tiimiä myös Anun kanssa, joka järjestää yhteisiä tapahtumia OP:n ja meidän välillä. Nämä suhteet eivät varmasti olisi haitaksi, kun kehitämme uusia ideoita yhteistyömme tiivistämiseksi sekä uudistamiseksi.

  Tärkeitä taitoja?

  Minua kuvaa parhaiten sanat avulias ja määrätietoinen. Osaan toimia hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja ottaa heidän erityispiirteensä huomioon. Muun muassa tuutorikoulutuksessa ja tuutorina toimiessa olen päässyt kehittämään tätä vielä. Tästä on hyötyä, kun työskentelen yrkkätiimimme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

   

  Olen Tommi Ristola, 23-vuotias mäyrä- ja kandivuottani viettävä alanvaihtaja. Olen kotoisin Suomen sushipääkaupungista – Järvenpäästä.
  Toimin aikaisemmassa ainejärjestössäni tutorina. Tunnistan vahvuudet itsessäni ja muissa. Delegoinkin minua käsittelevän kuvauksen luomisen
  meidän aina yhtä iloiselle kynätaiturillemme, päätoimittaja Rosa Forsellille.

  ”Tommiin tutustuessa ensimmäiset ajatukset olivat (ja ovat edelleen) että vau, tossapa onkin varsin määrätietoinen ja päättäväinen tyyppi.
  Kuitenkin vielä tätä tärkeämpänä pidän Tommissa sitä piirrettä, että hänen seurassaan tuntee itsensä tervetulleeksi ja aidosti
  kuunnelluksi. Tommi on järjen sekä tolkun mies, joka varmasti hoitaa homman kuin homman kunnialla loppuun, oli kyse sitten pienestä koulutehtävästä tai suuremmasta projektista.”

  Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?

  Hyvät yrityssuhteet perustuvat hyviin ihmissuhteisiin. Työskentelen erinomaisen hyvin muiden ihmisten kanssa. Haluan kehittää
  yrityssuhdevastaavan työtä, tosin vasta aika näyttää mihin suuntaan. Olen vastuullinen ja koen suurta omistajuutta työnjälkeäni kohtaan.
  Haluan saada aikaan tuloksia, joista voin vilpittömästi olla ylpeä enkä kaihda siihen vaadittavaa työmäärää. Olen aikaisemmin tehnyt
  täysipäiväistä työviikkoa opintojeni ohella, joka opetti minulle loistavat ajankäyttötaidot. Ominaisuuteni antavat täydet edellytykset toimia menestyksekkäästi yrityssuhdevastaavana.

  Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?

  Haluan tarjota jäsenistölle vielä monipuolisempaa osaamista tarjoavia yhteistyöiltoja, jotka keskittyvät tilintarkastuksen lisäksi myös
  esimerkiksi markkinointiin ja rekrytointiin. Haluaisin myös järjestää erilaisia pienen kynnyksen rekrytointitapahtumia, joissa yritysten edustajat pääsevät tutustumaan opiskelijoihimme rennossa asetelmassa.

  Pääyhteistyökumppaneistamme löytyy jo tilintarkastusyrityksiä, näiden rinnalle haluaisinkin tavoitella myös markkinointi- ja
  konsultointiyrityksiä. Minulla on vahvat suhteet Elisa Oyj:hin, joita haluaisin päästä hyödyntämään yrityssuhdevastaavana vähintäänkin yhteistyöiltojen muodossa.

  Haluaisin tehostaa yrityssuhdetiimin toimintaa vastuulinjauksilla, valjastaen erikoistumisen tarjoamia etuja. Haluaisin antaa kaikille
  tiimiläisille vähintäänkin mahdollisuuden keskittyä tietynlaisiin tehtäviin poislukematta tehtävien välistä työskentelyä. Koen selkeiden
  vastuualueiden luomisen helpottavan työskentelyä ja vähentävän suurien työmäärien mahdollisesti aiheuttamaa ahdistusta ja stressiä. Haluan luoda jäsentensä näköisen yrityssuhdetiimin, jossa jokainen pääsee kokemaan onnistumisia ja vastuuta.

  Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

  Haluaisin sanoa määrätietoisuuteni ja haluni kehittää kaikkea ympärilläni olevaa toimintaa olevan kaksi tärkeintä taitoani, mutta
  näiden molempien hyödyntäminen vaati empaattisuutta ja organisointikykyjä. Koen ne kahdeksi tärkeimmiksi taidoikseni.

  Heikkouteni on ilmeisesti tärkeimpien taitojen rajaaminen kahteen.

  Ps. Kuulostaapa tää koko setti tosi omahyväiseltä 😀

 • Nesu-vastaava

  Heipparallaa! Täällä kirjoittelee Siina Surakka, 19-vuotias paljasjalkainen Pohjois-Karjalan kasvatti. Aloitin syyskuussa toisen vuoteni kauppiksessa ja Optimissa, ja pääaineenani luen johtamista ja markkinointia. Tyyppinä olen muulloin kuin nälkäkiukun iskiessä iloinen ja positiivinen, ja opintojen ohessa elämääni mahtuu treenaamista, karkkikaupan namutätinä työskentelyä sekä loputtomasti huonoja vitsejä.

  Minut Optimin toiminta vei mukanaan heti mäyräviikoista lähtien, ja olenkin kuluneen vajaan puolentoista vuoden aikana ehtinyt hääriä kahdessa tiimissä (NESU- ja juhlatiimi) sekä tuutorina. Arvokasta kokemusta esimerkiksi sitsien järjestämisestä sekä Optimin toiminnasta ylipäätään on siis kertynyt varsin mukavasti. NESU-tiimissä vietettyyn vuoteen on lisäksi mahtunut runsaasti NESU:n tapahtumia, kuten kesämöksä, dagenit sekä reilut viidettoista NESU- sitsit eri puolilla Suomea.

  Miksi sinä olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?

  Olen luonteeltani vastuullinen ja päättäväinen, joten vastuullani olevat tehtävät tulevat aina hoidettua. Entisenä kilpaurheilijana ja urheilujoukkueen kapteenina minulla on kokemusta sekä tiimissä toimimisesta että sen johtamisesta, ja olen hyvä joukkuepelaaja. Uskon kokemukseni Optimin tiimeissä mukana olemisesta, nesuilusta sekä tuutoroinnista auttavan minua NESU-vastaavan tehtävissä, ja luovana ihmisenä minulta löytyy lisäksi paljon ideoita esimerkiksi sitsien ja muiden tapahtumien järjestämiseen sekä NESU-Optimin toiminnan kehittämiseen.

  Mielestäni NESU-vastaavan roolin voi jakaa kahteen yhtä tärkeään osa-alueeseen: NESU-Optimin edustamiseen, kehittämiseen sekä eteenpäin viemiseen, sekä hallituksen jäsenenä ja yhdessä muun hallituksen kanssa Optimin hyväksi toimimiseen. Koen olevani sopiva henkilö molempiin rooleihin, sillä en hae NESU-vastaavaksi rakkaudesta ja intohimosta vain NESU:a vaan myös Optimia kohtaan, ja olenkin erittäin innoissani ja motivoitunut kehittämään NESU-Optimia siihen suuntaan, että sen toiminta on saavutettavissa jokaiselle optimilaiselle.

  Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?

  Mielestäni on tärkeää markkinoida ulkkarisitseille lähtemisen helppoutta: paikallinen NESU-järjestö järjestää ilmaisen majoituksen, mukaan lähtee yleensä muitakin (kokeneita) sitsaajia ja infoamista helpottavat lähtijöille tehtävät whatsapp-ryhmät. Ulkkarisitsaaminen olisi hyvä tehdä mahdollisimman helpoksi niin, että ensikertalaisen ei tarvitse panikoida esimerkiksi majoitukseen suunnistamista tai proggiksen pitämistä. On lisäksi erittäin tärkeää tuoda NESU jo mäyräviikoista alkaen uusien mäyrien tietoisuuteen, sillä esimerkiksi omana mäyrävuotenani NESU ja sen merkitys
  olivat minulle pitkään mysteeri ja tietämättömyys vaikeutti omalta osaltani toiminnan löytämistä ja siihen mukaan lähtemistä. Tänä syksynä ensimmäistä kertaa järjestämämme NESU-ilta olikin oikein hyvä keino jakaa infoa uusille mäyrille, ja säilyttäisin illan mäyräviikkojen ohjelmassa jatkossakin. Lisäksi NESU-Optimi voisi tulevaisuudessa järjestää lisää matalan kynnyksen tapahtumia, joihin ensikertalaistenkin olisi helppoa lähteä mukaan ja siten tutustua NESU:n toimintaan.

  Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään?

  Jakaisin ehdottomasti vastuuta ja päätösvaltaa koko tiimin kesken, sillä tiimiläiset ovat NESU-Optimissa mielestäni yhtä tärkeässä ja arvokkaassa roolissa kuin itse NESU-vastaavakin. Tiimitoiminnan idea ei ole, että NESU-vastaava tekee kaiken yksin tiimiläisiä osallistamatta, mutta ei myöskään se, että tämä käskyttää heitä diktaattorimaisesti vierittäen kaiken vastuun heille. Jo nimitys ”tiimi” kertoo mielestäni miten homman pitäisi toimia: tehtävät hoidetaan yhdessä NESU-vastaavan toimiessa ikään kuin tiimin kapteenina, jonka tehtävänä on pitää tiimistään ja tiimin tehtävien täyttymisestä huolta, ja jolla on viime kädessä vastuu siitä, että kaikki menee niin kuin pitääkin.

  Motivoisin tiimiläisiä jakamalla heille vastuuta heidän osaamisensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan niin, että jokaiselle tiimiläiselle löytyy sopiva pesti ja vastuualue. Pitäisin myös parhaani mukaan huolta siitä, että tehtävät jakautuisivat tasaisesti eivätkä esimerkiksi kuormittaisi ketään kohtuuttomasti tai vaikuttaisi negatiivisesti kenenkään jaksamiseen ja opiskeluihin.

  Moikka! Olen Miro Helminen, 21-vuotias, Vantaalta tähän maailmaan ponnahtanut toisen vuoden laskentatoimen ja verotuksen opiskelija. Optimin toiminnassa olen pyörinyt mukana ensimmäisistä päivistä asti ja viimeinen vuosi onkin mennyt NESU-tiimissä sitsien järkkäämisen ja muun pienen puhdetoiminnan parissa.

  Varsinaisten NESU-tiimin hommien lisäksi olen ollut hyvinkin näkyvässä roolissa koko Suomen kiertäneenä NESU-hahmona. NESU-sitsejä on tekstiä kirjoittaessani takana 31, ja lisäksi Dagenit, Wappurundi, Kesämöksä, kaksi NESU Conferencea sekä NESUn excursio Kööpenhaminaan kertovat siitä, että NESU on järjestönä melkoisen tuttu ja lähellä omaa sydäntä.

  Miksi olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?

  Olen erittäin intohimoinen NESUa kohtaan ja valmis pistämään kaikkeni likoon NESU-Optimin tapahtumien, sekä edustuksen monipuolistamiseksi ja parantamiseksi. Olen myös motivoitunut työskentelemään muun hallituksen kanssa Optimin yhteisen hyvän puolesta. Olen päättäväinen ja teen työni aina tarkasti ja sen vaatimalla vakavuudella. Tiimissä vietetty vuosi ja erittäin laaja kokemukseni NESUn toiminnasta luo hyvät puitteet onnistuneen NESU-Optimin 2020-toimikauden rakentamiseen.

  En myöskään pelkää uusia haasteita, vaan vastaavaksi päästessäni olisin yhtenä pääkohtina lähdössä ajamaan sekä muutaman vuoden talviunta viettäneen Itä-Suomen rundin elvyttämistä, että NESU Conferencen tuontia susirajalle. Molempien asioiden kohdalla olen tehnyt jonkin verran taustatutkimusta väitän, että molemmat ovat saavutettavissa riittävän innokkaalla ja motivoituneella porukalla.

  Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?

  Varsinkin lähellä olevien kaupunkien sitseille lähteminen on todellisuudessa erittäin helppoa. NESU hoitaa majoituksen, joten rahallisestikaan kyse ei ole varsinaisesti henkilökohtaista taloutta kaatavasta asiasta. Tämän ymmärtäminen on ensimmäinen ja tärkein lähtökohta edustuksen lisäämiseen. Mielestäni varsinkin oma NESU-tiimini teki todella hyvää työtä tämän kanssa ja mäyrien edustus ulkkarisitseillä onkin ollut varsin hyvällä tasolla.

  Vaikka sitseille lähteminen onkin helppoa ymmärrän täysin, että harva haluaa lähteä vieraaseen kaupunkiin yksin ilman kavereita. Tästä syystä onkin hyvin tärkeää että niin tiimiläiset, kuin muutkin aktiivit keskustelevat myös muiden kavereidensa kanssa mahdollisuudesta lähteä sitsaamaan. Usein ensimmäinen varsinainen kosketus NESUn tapahtumiin riittää jo sytyttämään kipinän toimintaa kohtaan, ja jossain vaiheessa tilanne muuttuu siten, että vaikka omasta kaupungista ei lähtisikään porukkaa mukaan niin sitsipöydästä löytyy silti aina tuttuja kasvoja.

  On myös ymmärrettävää, että vaikka kaikki yritetäänkin tehdä mahdollisimman helpoksi on kynnys monille silti iso. Sen takia esimerkiksi samantapaiset bussireissut, millä Enklaavi tuli juhlistamaan meidän viime sitsejä voisivat auttaa NESU-toimintaan tutustumisessa.

  Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään?

  NESU-tiimissä töiden ja vastuun jakaminen on ehdoton edellytys toiminnan onnistumiselle. Tärkeänä pidän sitä, että kaikki tiimiläiset saavat sopivan määrän työtä, eikä kukaan huku hommiin tai jää lähinnä sitsisiivoojan virkaan. Myös päätösvallan jakaminen on hyvin tärkeää, koska NESU-tiimin tulee olla kaikkien jäseniensä näköinen, eikä mielestäni NESU-vastaavan mielipiteen kuulu esimerkiksi sitsiteemoihin ja vastaaviin asioihin katsoessa olla yhtään tiimiläisiä yläpuolella.

  Tiimiläisten motivointiin paras keino on tehdä kaikille tiimiläisille pestit, joissa he pääsevät näyttämään taitonsa, haastamaan itsensä ja tekemään asioita, joista oikeasti nauttivat. Myös yleisen positiivisen ilmapiirin luominen sekä oma aktiivisuus siinä, että asiat tehdään ajallaan ovat tärkeitä keinoja, joilla motivoisin tiimiläisiä tekemään tehtävänsä ja myös ennen kaikkea nauttimaan niistä.

 • Viestintävastaava

  Heippa kaikille! 

  Mie oon Anni Mustonen, 24-vuotias johtamisen ja markkinoinnin pääaineopiskelija täältä Joensuusta. Olen päässyt viettämään unohtumatonta mäyräsyksyä vuonna 2019, mutta opinnoissani aloittelin kolmatta vuotta nyt syksyllä. 

  1. Miksi viestintävastaavan pesti kiinnostaa sinua ja miksi olisit paras valinta tehtävään?

  Visuaalinen suunnittelu ja sisällöntuotanto ovat lähellä sydäntäni. Nautin visuaalisesti kauniiden ja toimivien sisältöjen luomisesta ja olen päässyt tekemään sitä myös työkseni. Olen päättänyt keskittyä opiskeluun nyt jatkuvan töissä olemisen sijaan, joten olisi mahtavaa päästä hyödyntämään taitojani ainejärjestömme hyväksi ja samalla saan itselleni mielekästä tekemistä vapaa-ajalleni. Olen luonteeltani ahkera, määrätietoinen ja siedän stressiä hyvin. Uskon myös, että yhdessä viestintätiimin kanssa saamme lennokkaita ja luovia ideoita Optimin viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

  2. Mikä on mielestäsi tärkein viestintäkanava ja miksi?

  Uskon, että sosiaalisen median alustoista Facebook ja Instagram ovat tärkeimpiä Optimin viestintäkanavia niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä, koska suurin osa tapahtumista ilmoitetaan näitä alustoja pitkin. Haluan myös mainita Optimin tiedotuslistan, jota kehittämällä saadaan loistava sisäisen viestinnän työkalu ainejärjestöllemme.

  3. Miten lähtisit kehittämään Optimin viestintää?

  Haluaisin tehdä Optimin viestinnästä visuaalisesti yhtenäisen. Optimin viestinnän kehityksessä olisi mielestäni tärkeää, että jokaiselle ainejärjestön jäsenelle kulkisi tieto ainejärjestön omien tapahtuminen ja tiedotteiden lisäksi myös esimerkiksi osa yliopiston järjestämistä tapahtumista. Jos minut valitaan viestintävastaavaksi, haluan aktivoida Optimilaisia sosiaalisessa mediassa ja julkaista sisäisen viestinnän lisäksi myös materiaalia muille kohderyhmille, kuten esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijaksi haluaville, yrityksille ja muille yliopisto-opiskelijoille. Tarkoituksena olisi saada Optimista ja Optimilaisista positiivinen mielikuva ja vaikutelma.

  4. Onko sinulla aiempaa kokemusta graafisen sisällön tuottamisesta?

  Minulla on kokemusta graafisen sisällön tuottamisesta eri kanaviin ja osaan käyttää Canvaa ja Adoben ohjelmia. Myös valo- ja videokuvaaminen järjestelmäkameralla on tuttua!

 • Projektivastaava

  Organisointitaitoja ja luovuutta? Kyllä. Hitusen hulluutta ja aitoa innostusta? Ehdottomasti! Olen Emil Forsblom, lähipäivinä 23 vuotta täyttävä toisen vuosikurssin opiskelija ja Optimin liikuntatiimiläinen. Haen projektivastaavan pestiä into pinkeenä, sillä haluan kantaa oman korteni kekoon ainejärjestömme toiminnan kehittämiseksi, kyseisen tehtävän sallimin mahdollisuuksin. 

  Miksi haet projektivastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita tähän pestiin?

  Projektivastaavan vastuulla on useita mahtavia tapahtumia, joista esimerkiksi sillis ja rappioralli kuuluvat ehdottomasti oman mäyrävuoteni suosikkeihin. Tämän vuoksi näiden järjestäminen olisi itselleni erittäin mieluista. Suurin mielenkiintoni tehtävässä kohdistuu kuitenkin mäyräviikkoihin. Niiden merkitystä ei voi mielestäni kylliksi korostaa, sillä näiden viikkojen aikana monet uudet opiskelijat saavat ensikosketuksen Optimin toimintaan, sekä yliopisto-opiskeluun. Tahtoisin olla osaltani luomassa positiivista ja yhteisöllistä tunnelmaa mäyräviikoilla, jotta jokainen uusi opiskelijamme tuntisi itsensä tervetulleeksi joukkoomme ja saisi parhaan mahdollisen aloituksen opintoihinsa. 

  Suhteellisen pienenä kylteriainejärjestönä hyvä yhteishenki on minusta yksi parhaita ominaisuuksiamme. Kokemuksesta tiedän, että tiiviin ryhmähengen luominen on oman luonteeni vahvimpia kykyjä ja jo pienestä pitäen olen aina ollut ns. johtajahahmo missä tahansa joukossa, johon olen kuulunut. Olen toiminut menestyksekkäästi useissa johto- sekä vastuutehtävissä, jalkapallojoukkueen kapteenista aina puolustusvoimiin saakka. Varusmiespalveluksen aikana menestyin johtajakoulutuksessa erinomaisesti, sillä olin Karjalan prikaatin aliupseerikurssien priimus. Olen toiminut myös puolisen vuotta sopimussotilaana kouluttajatehtävässä, josta sain erinomaisen arvioinnin. Myös nuoremmilta päiviltä muistoksi jääneet kaksi kappaletta hymypoikapatsaita kertovat luonteestani paljon. Olen aidosti muut huomioiva ihminen, joka ymmärtää sosiaalisia tilanteita ympärillään. 

  Onko sinulla aikaisempaa kokemusta projektiluontoisesta työstä?

  Viimeisin kokemukseni projektiluontoisesta työstä on yhdessä liikuntavastaavan kanssa suunniteltu ja toteutettu täysin uusi tapahtuma Savo-Karjala derby, tässä urheilutapahtumassa olivat jääkiekon merkeissä vastakkain Optimin sekä Preemion joukkueet. Kokemusta löytyy myös omana mäyrävuonna järjestetyistä pikkujouluista, siitäkin taskuun jäi hyvää kokemusta Optimin järjestämän tapahtuman ideoinnista, organisoinnista ja toteutuksesta. Tästä kokemuksesta olisi varmasti hyötyä myös projektivastaavan tehtävissä. Lisäksi olen toiminut Kymen pioneeripataljoonan liikuntavastaavana varusmiesten liikuntakerhon jäsenenä (liikunta-asioiden hallitusmuotoinen ryhmä), jossa tehtävääni kuului tuottaa liikuntatapahtumia reilulle 300 varusmiehelle. Esimerkiksi prikaatin jalkapalloturnaus oli omaa käsialaani. Minulla oli kaiken kaikkiaan kuusi suoraa alaista, jotka ylläpitivät liikuntatoimintoja omissa yksiköissään. 

  Miten koet oman ajankäyttösi organisoinnin sekä koetko sietäväsi hyvin stressiä?

  Kukaan ei varmasti voi sanoa olevansa organisoinnin suhteen täydellinen tai sietävänsä stressiä loputtomiin, mutta voin todeta, että edellä mainitsemissani tehtävissä minulta on poikkeuksetta vaadittu hyvää organisointikykyä sekä varsinkin stressin hallintaa. Mielestäni ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana taitoni varsinkin organisoinnin suhteen ovat entisestään kehittyneet ja ovat sillä tasolla, että pystyn suorittamaan projektivastaavan tehtävät mallikkaasti. 

  Miten kehittäisit mäyräviikkoja?

  Minusta mäyräviikoilla kuuluu olla sopivissa määrin eri luonteisia tapahtumia, jotka edesauttavat uusien opiskelijoidemme ryhmäytymistä. Täytyy muistaa, että mäyrien joukossa on erilaisia persoonia, joille tulee olla mieleisiä tapahtumia, jotta mahdollisimman monella säilyy into osallistua tapahtumiin näiden viikkojen ajan. Omilla, sekä kuulemani mukaan myös tämän vuoden mäyräviikoilla tässä on mielestäni onnistuttu todella hyvin. Olenkin sitä mieltä, että nykyinen toimintatapa on varsin toimiva. Rastitapahtumia oli kuitenkin ollut ilmeisen paljon, joten siinä olisi kehitettävää ensi vuodelle. Tapahtumia on varsinkin mäyräviikkojen alussa hyvin runsaasti, joten kiinnittäisin huomiota etenkin ensimmäisellä viikolla niiden osalta monipuolisuuteen, jotta niistä ei koituisi mäyrille jo valmiiksi uudessa ympäristössä lisästressiä. Tapahtumissa ja niiden ulkopuolella tutoreiden sekä hallituksen tuki, avoimuus ja heitä lähestymisen helppous ovat tietenkin itsestäänselvyyksiä. 

  Miksi olisit hyvä ohjaamaan tutoreita?

  Kuten jo aiemmin kerrotusta ilmenee, on minulla ollut useissa vastuutehtävissä johdettavia, joiden kanssa olen kyennyt yhdessä kulkemaan kohti kullekin ryhmälle asetettua tavoitetta. Tunnistan johdettavissani vahvuuksia nopeasti, tämän vuoksi sopivien tehtävien jakaminen onnistuu luontevasti. Kommunikoin sujuvasti erilaisille ihmistyypeille ja omien johtamistaitojeni avulla pystyn herättämään luottamusta ympärilläni olevien henkilöiden kanssa sekä heidän kesken. Projektivastaavana pääsisin osallistumaan tutoreiden valintaan, jolloin minulla on mahdollisuus saada kokoon monipuolinen sekä ennen kaikkea motivoinut nippu tutoreita, jotka yhteisten arvojen ja toimintatapojen avulla kykenisivät toimimaan niin uusien mäyrien, kuin Optimin etujen mukaisesti.

 • Juhlavastaava

  Hellurei optimilaiset! Olen Heli Sorokin, 21-vuotias Espoon kasvatti. Opiskelen johtamista ja markkinointia pääaineenani. Olen hakemassa seuraavaksi juhlavastaavaksemme pienen jännityksen, odotuksen ja ennen kaikkea innostuksen sekaisin fiiliksin!

  Ainejärjestötoiminta on kiinnostanut minua siitä päivästä alkaen, kun tutorimme ottivat meidät siipiensä suojaan Ilosaaressa päälle vuosi sitten syksyllä. Hallituslaisten, mutta myös oman uteliaisuuteni innoittamana päätin hakea tapahtuma- ja osaritiimiin, joiden kautta olen saanut tuotua
  omaa ääntäni esille ainejärjestömme sisältä. Tähänastisista projekteista, joissa olen ollut mukana vaikuttamassa, työmäärältään suurin on ehdottomasti ollut viimeisin sillis. Hennan johdolla yhdessä tapahtumatiimiläisten kanssa vastasimme juhlapaikan koristelusta, vieraiden kestitsemisestä sekä loppusiivouksesta. Lisäksi sain Hartwallin ensimmäistä kertaa sponsoroimaan tapahtumaamme ja yhteistyö heidän kanssaan tulee varmasti jatkossakin jatkumaan mielekkäänä. Juhlavastaavan pestissä tarvitaan myös diplomaattisia taitoja, joita olen nyt jo siis päässyt hyödyntämään. Muuten olen pienimuotoisemmin ollut avustamassa häiden koristelussa sekä tarjonnut apua kavereideni lakkiaisissa.

  Miksi minä?

  Hirveästi kokemusta etenkään suurien tapahtumien järjestämisestä minulla ei ole, mutta sitäkin enemmän löytyy minulta uskallusta ja heittäytymiskykyä lähteä toteuttamaan itseäni ja visioitani niinkin merkittävän tilaisuuden, kuin vuosijuhlien merkeissä. Juhlavastaavan on
  hyvä olla luonteikas ja osata tuoda räiskyvyyttään esille. Vuosijuhlilla täytyy näkyä oma kädenjälki tärkeimpiä perinteitä tietenkään unohtamatta. Netta teki viime vuonna niin huippuhienoa työtä, että valehtelisin, jos sanoisin ettei minulla ole paineita. Hänen seuraajanaan minulla on mahtava pohja tuoda juhliimme vielä jotain lisää, ja tottahan se on, että pienen paineen alla tekemiseni lopputulos on aina paras mahdollinen. Tietynlainen heikkouteni on asioiden oikein aikatauluttamien varsinkin, jos työ pitää sisällään liudan erilaisia deadlineja. Juhlavastaavana voin antaa 100-prosenttia itsestäni yhdelle kokonaisuudelle ja luoda ns. omat dedikseni, joten jo senkin vuoksi on tämä juuri se oikea pesti minulle.

  Millainen tiimipelaaja olen?

  Minun ei missään nimessä ole tarkoitus ryhtyä tykittämään vain omia ideoitani juhliimme, vaan ympärilleni muodostuva tiimi on juuri tätä ideointia ja lopulta toteuttamista varten. Omiin vahvuuksiini lukeutuukin helposti lähestyttävyys sekä sosiaalisuus. Kohtaan uuden ihmisen aina sillä asenteella, että jos tästä ei ystävyyttä synny, niin vähintään haluan, että mahdollisesti seuraavan kerran törmättäessä on hänelle jäänyt minusta mahdollisimman aito ja myönteinen kuva. Osaan sopivissa määrin jakaa sekä ottaa vastuuta. Lähtökohtani tiiminvetäjänä on, että porukastani tulee niin tiivis ja luottamuksellinen, kuin suinkin mahdollista. Tällöin yhteisistä aivoriihistä saadaan eniten irti ja lopputuloksena on antoisat vuosijuhlat. Kuten kirjallisuuden opettajana aikoinaan työskennellyt yhteiskuntavaikuttaja Betty Bender sanoi: ”When people go to work, they shouldn’t have to leave their hearts at home.” Emotionaalinen ihminen kun olen, tulee tunnepuoleni työskentelyssänikin esille, mutta hyviä hetkiä luodakseen, sydän on aina oltava tekemisessä mukana.

  Mikä minua sitten motivoi?

  Juhlat ja niihin lukeutuva huuma ovat ja tulevat aina olemaan osa minua. Nautin juhlakaluna ja vieraana olemisesta, mutta loppupeleissä palkitsevinta on nähdä, että toiset paikallaolijat viihtyvät. Pelkästään se motivoi minua antamaan kaikkeni, ja vielä, kun saan tehdä töitä todella lupaavan hallituksemme kanssa, en näe aihetta epäonnistumiselle.

  Syyskokouksessa nähdään!

 • Talousvastaava

 • KV-vastaava ja sihteeri

 • Tapahtumavastaava

 • Päätoimittaja