Hakijat

 • Puheenjohtaja

   

  Moi kaikki,

  Olen Stella Laukkanen, kolmannen vuoden opiskelija, ja pääaineenani on johtaminen ja markkinointi. Olen ollut osana Optimin toimintaa heti ensimmäisestä vuodesta lähtien, enkä ole valmis jäämään eläkkeelle, sillä onhan tämä ainejärjestötoiminta uskomattoman antoisaa ja mielenkiintoista. Vuosien aikana olen toiminut yrityssuhde- ja NESU-tiimissä, sekä vuonna 2018 hallituksessa liikunta- ja fuksivastaavana. Haen Optimin hallitukseen puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Vahvuuteni puheenjohtajana ovat hallituksen toiminnan ymmärtäminen, kuunteleminen ja erilaisten näkökulmien ottaminen huomioon. Johtamisesta minulla on kokemusta tiimien kanssa työskentelyssä, ja lisäksi olen työelämässä ollut vastuussa muun muassa vuoron toimivuudesta.

  1. Miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2019?

  Puheenjohtajalta vaaditaan suurten kokonaisuuksien koordinointia. Kuluneen vuoden aikana ollessani hallituksessa, olen päässyt näkemään lähietäisyydeltä, millaista hallitustoiminta on ja minkälaisia tehtäviä muihin pesteihin kuuluu. Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja yksi
  tavoitteeni puheenjohtajana olisikin luoda vuoden 2019 hallitukselle hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Olen myös innoissani kehittämässä Optimin toimintaa eteenpäin samalla intensiteetillä ja motivaatiolla kuin tänä vuonna.

   

  2. Miten kehittäisit Optimin toimintaa vuonna 2019? Mitkä olisivat mielestäsi 5 keskeisintä kohdetta ja perustelut?

  Kehittäisin Optimin toimintaa seuraavilla tavoilla:

  a. Tapahtumien kehittäminen eteenpäin= Tapahtumia on jo paljon, ja niillä on paljon potentiaalia kasvuun. Puheenjohtajan pestissä voisin edesauttaa kehittymistä keskustelemalla yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa eri tapahtumien sen hetkisestä tilanteesta ja kasvumahdollisuuksista.

  b. Viestintä= Optimin tulee löytää viestintäkeinoja, joilla mahdollisimman monet saavat tiedon ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Muutosta on jo nyt huomattavissa, joten erilaisten vaihtoehtojen läpikäynti on tulevaisuuden kannalta olennaista.

  c. Yhteistyö Joensuussa= Muiden ainejärjestöjen kanssa yhdessä toimiminen on merkittävää Optimin kannalta. Yhdessä järjestetyt tapahtumat luovat poikkitieteellisyyttä ja ymmärrystä eri ainejärjestöjen toiminnasta, ja hyvät välit on syytä säilyttää jatkossakin.

  d. Paikallinen sopiminen= Vuonna 2019 Optimin tulee löytää paikallisia yrityksiä, joista Optimi-tarralla saa alennusta tai muita etuja. Näin ollen jäsenistö saisi lisää hyötyä Optimin jäsenyydestä.

  e. Laitoksen ja Optimin yhteistyö= Yhteistyö laitoksen kanssa on jo nyt hyvillä raiteilla, mutta kehityksen varaa löytyy aina. Laitosjohtajan ollessa Kuopiossa, on tärkeää muistaa pitää silmällä, että myös Joensuussa toteutetaan yhteistyötä samalla tavalla kuin Kuopiossa.

   

  3. Miten kuvailisit itseäsi ihmisjohtajana? Entä asiajohtajana? Mitkä ovat tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimien johtamiselle? Miten kehittäisit hallitustyöskentelyä?

  Ihmisjohtajana olen kuuntelevainen ja haluan keskittyä täysillä juuri siihen ihmiseen, kenen kanssa juttelen. Yhdeksi parhaimmaksi ominaisuudekseni voisin nostaa myös erinomaiset ihmissuhdetaitoni, jotka varmasti edesauttaisivat minua puheenjohtajan tehtävässä. Asiajohtajana olen hyvä katsomaan suuria kokonaisuuksia ja ajattelemaan asioita useammasta näkökulmasta. Tärkeimmät asiat onnistuneelle hallituksen ja tiimien johtamiselle ovat aktiivinen viestintä ja porukan yhdistäminen toimivaksi tiimiksi. Yhteistyön tulee sujua, jotta toiminta on tehokasta ja mielekästä. Tällä hetkellä hallitustyöskentelyn kehittämisessä näen tärkeimpänä, että hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana päätöksenteossa sekä kokouksissa ja kaikkien mielipiteet tulevat esille.

   

  Olen Joona Käenmäki, Optimin vuoden 2017 biletiimiläinen ja tutor sekä vuoden 2018 hallituksen toinen projektivastaava ja haen Optimin puheenjohtajaksi vuodelle 2019. Olen jättänyt jälkeni Optimin toimintaan heti opiskelujeni alusta ja siksi näen loogisena kehityssuuntana hakea jatkoa hallitustoimissa.

   

  Minkä takia olisit paras ehdokas?

  Olen luonteeltani periksiantamaton ja sosiaalinen, tämän lisäksi koen, että kykenen hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia ja toimimaan suuren paineen ja stressin alaisuudessa. Näen itseni sellaisena persoonana ja henkilönä, joka aidosti välittää tämän ainejärjestön tulevaisuudesta ja on kykeneväinen viemään sitä oikeaan suuntaan. Olen kuluneen hallitusvuoden aikana tehnyt ja ollut mukana lähes kaikessa, mitä Optimin hallituksessa tapahtuu. Puheenjohtajan tehtävä on luonteeltaan sellainen, että se vaatii ehdottomasti paljon tietoa jokaisesta Optimin toiminnan sektorista talouden hoidosta yrityssuhteisiin ja aina baaribileisiin asti. Kokonaisvaltainen näkemys ja visio ovat vaadittavia ominaisuuksia puheenjohtajan roolissa.

   

  Miten kehittäisit toimintaa?

  Lähes jokaisen hallituspestin kohdalla on selkeästi tehtävä suuria harppauksia tulevien vuosien aikana. Optimi on tällä hetkellä selkeästi jäljessä muita kylteriainejärjestöjä monilla eri saroilla, pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen ja isommilta on ok ottaa mallia. Mutta kuten mainitsin, tulevien vuosien aikana. Jokainen
  hallitus tekee parhaansa sen eteen, että seuraavalla hallituksella on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet kehittää ja viedä toimintaa eteenpäin. Vuodessa ei tapahdu ihmeitä, vaikka sellaista olisi kiva luvata.

  Mainitakseni muutamia kehityskohtia ehdottoman tärkeänä pidän Optimin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä. Omasta edellisestä pestistäni voisin mainita tärkeänä Starttiappron. Warratilla on Wykypäivät, Boomilla Happrot ja TuKy:llä Pikkulaskiainen, mutta mitä Optimilla on? Tietenkään ei ole realistista ajatella, että Starttiappro olisi vuodessa tai edes muutamassa samassa asemassa, kuin nämä edellämainitut ovat tällä hetkellä, mutta tapahtumassa on ehdottoman paljon potentiaalia. Ahkeralla ja määrätietoisella työllä meillä on mahdollisuudet kasvattaa tapahtumasta mahdollisesti jopa valtakunnallisesti tunnettu, tai edes yhtä iso kuin 8-appro. Näen, että puheenjohtajan roolissa tapahtumaa itse järjestäneenä voisin olla apuna kehittämässä ja viemässä tapahtumaa oikeaan suuntaan, kohti näitä tavoitteita.

  Puheenjohtajan roolissa lähtisin myös kehittämään alumnitoimintaa yhdessä tulevan varapuheenjohtajan kanssa. Optimin alumnitoiminta on tällä hetkellä tietynlaisessa murrostilassa. Vaikka vetovastuu tästä on VPJ:llä niin näen myös puheenjohtajan roolin tällä hetkellä tärkeässä ja isossa asemassa kun alumnitoimintaa kehitetään eteenpäin.

  Samalla yhteistyötä Pohjois-Karjalan Ekonomien kanssa on pyritty tiivistämään ja tässä puheenjohtajalla on suuri ja tärkeä rooli ja uskon, että pystyisin yhdessä tulevan hallituksen kanssa vielä parantamaan tilannetta
  nykyisestään. Esimerkiksi muutama viikko sitten järjestetty rapujuhla oli menestys, ja tätä kautta olisi mahdollisuus jatkaa yhteistyön kehittämistä.

  Optimi myös tällä hetkellä on Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsen, mutta ei aktiivinen sen toiminnassa, mielestäni tämä on ollut viimeiset vuodet väärä kehityssuunta ja keskusteluyhteys kauppakamariin tulisi palauttaa. Optimin rooli voisi kauppakamarin myötä olla merkittävämmässä roolissa Joensuun yrityskentällä ja kehittää uusia yritysyhteistyösuhteitaan tätä kautta.

  Näiden edellä mainittujen lisäksi huomiota vaativat muun muassa yhteistyö laitoksen kanssa, esimerkiksi työelämälähtöisyyden lisäämisen kannalta. Tärkeänä näen myös poikkitieteellisen yhteistyön lisäämisen muiden Joensuun ja mahdollisesti Kuopion ainejärjestöjen kanssa. Samalla kaksi yrityssuhdevastaavaa mahdollistavat paremman tilaisuuden luoda arvoa yhteistyökumppaneille, sekä tilaisuuden paikalliselle sopimiselle, tarjouksia ja etuja Optimin jäsenille. Viimevuonna alkanut KV-toiminta on edelleen sellainen, joka vaatii selkeää ja aktiivista huomiota Optimilta.

   

  Miten kuvaisit itseäsi johtajana?

  Olen itse enemmän asiajohtaja sanan hyvässä, sekä huonossa merkityksessä. Tärkeintä on, että asiat tulee varmasti hoidettua kunnialla. Ihmisjohtajana voin olla suorasanainen, mutta tavoitteena on aina olla mahdollisimman tehokas ja saada sovitut asiat hoidettua. Aina on tärkeä myöntää asiat, joissa on kehittämisen varaa ja itsellä se ehdottomasti on juurikin tuo suorasanaisuus ja direktiys. Tietyllä tavalla olen ylpeä siitä, että kykenen nostamaan ’’kissan pöydälle’’ tehokkaasti eikä asioita tarvitse kaunistella, mutta tietyissä tilanteissa se myönnettävästi olisi tarpeellista. Sen opettelu vaatii totta kai aktiivisuutta omalta osaltani, mutta koen, että se on täysin saavutettavissa. Omat vahvuuteni kuitenkin ovat varmastikin siellä asioiden eteenpäin viemisen, tehokkuuden, spontaaniuden ja muutoksen aikaansaamiskyvyn puolella.

  Jotta hallitus tai oikeastaan mikä tahansa tiimi voi toimia hyvin on tärkeää se, että sen jokainen jäsen pystyy kantamaan oman vastuunsa ja sen lisäksi on aina valmis auttamaan muita jäseniä, kun sille on tarvetta. Yksikään hallituslainen ei voi ajatella niin, että kun oma tontti on hoidettu niin muiden pihoilla ei tarvitse
  käydä auttamassa. Tämä fakta on tärkeä iskostaa jokaisen hallituslaisen päähän heti vuoden alussa. Hallitus 2018 on ollut erinomaisen hyvin yhteen pelaava hallitus, joten on vaikea kommentoida mitä lähtisin kehittämään nykytilanteesta. Hallitus, joka toimii yhtä hyvin kuin nykyinen olisi jo itsessään hyvä saavutus, uskon kuitenkin, että tavoitteena täysin mahdollinen ja realistinen. Esimerkiksi iltakoulut ovat perinne, jonka Joel puheenjohtajana aloitti ja jota itse tulisin ehdottomasti jatkamaan. Jos jotain on sanottava siitä, mitä kehittäisin olisi se varmasti vahvemman puheenjohtajan roolin ottaminen erityisesti hallituksen kokouksissa ja toisin omanlaistani jämäkkyyttä ja määrätietoisuutta hallitustoimintaan.

 • Varapuheenjohtaja, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

   

   

  Haen Optimi ry:n hallitukseen varapuheenjohtajaksi ja koulutus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi. Nimeni on Peeta Piiparinen ja olen 42-vuotias tietotekniikan insinööri. Oltuani 15 vuotta Nokia Oyj:n palveluksessa päädyin sarjayrittäjäksi ja sittemmin vuoden 2018 syksyllä kauppatieteiden opiskelijaksi Joensuuhun. 

  Minulla on laaja kokemus hallitustyöskentelystä ja vapaaehtoistyöstä yleensä. Olen toiminut lukuisten osakeyhtiöiden ja yhdistysten hallituksissa eri rooleissa aina varajäsenestä puheenjohtajaan. Olen kokenut vapaaehtoistoiminnan yhdistyksissä mielekkääksi tavaksi tehdä jotain merkityksellistä. Lisämotivaatiota saan siitä, että tavoittelen vapaaehtoistyössä tehtäviä, joissa pääsen kehittämään itseäni ja oppimaan jotain uutta. 

  Työkokemukseni suuryrityksessä ja yrittäjänä antaa minulle hyvän pohjan koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin. Minulla on henkilökohtaista kokemusta myös tekniikan alan koulutuksesta. Sosiaalipoliittisen vastaavan toimeen saan tukea taustastani vammaisjärjestötoiminnassa. Laaja kokemukseni on hyödyksi edunvalvonnassa ja koulutuksen kehittämisessä. 

  Olen yhteistyökykyinen ja pystyn tukemaan liikuntatoimihenkilöä hänen tehtävässään ja toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa tehtävään valittavan henkilön kanssa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoistani on hyötyä myös alumnitoimintaan liittyvien vastuiden hoitamisessa. 

  Tiedän, että uusien tehtävien haltuunotto vie aina oman aikansa, vaikka taustalla olisi paljonkin kokemusta. Suunnittelen olevani käytettävissä tähän samaan tehtävään myös vuoden kuluttua. Parhaassa tapauksessa pystyn hyödyntämään hallitustyöhön perehtymiseen käyttämäni ajan, osaamiseni ja kokemukseni pitkäjänteisessä useamman vuoden kestävässä vapaaehtoistyössä Optimin hallituksessa.

  Olen tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä ja käytän päivittäin samaa taloushallinnon ohjelmistoa, joka on Optimilla käytössä. Pystyn tarvittaessa konkreettisesti auttamaan yhdistyksen kirjanpidossa tai taloushallinnon ohjelmiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

  Vastaan vielä lyhyesti hakukysymyksiin.

  1) Edunvalvonta on jonkun yksilön tai joukon edusta huolehtimista. Edunvalvontaa voi tehdä monella tavalla, kuten esimerkiksi tiedottamalla, vaikuttamalla mielipiteisiin ja asenteisiin, ottamalla kantaa, nostamalla keskusteluun ongelmia tai epäkohtia sekä antamalla myönteistä tai kriittistä palautetta.

  2) Kyllä, koen olevani valmis ottamaan vastuuta puheenjohtajan pestistä aina kun se on tarpeen. Olen valmis perehtymään hallituksen toiminnan kokonaiskuvaan ja käsiteltäviin asioihin siinä määrin, että pystyn tarvittaessa toimimaan puheenjohtajan sijaisena ja tukemaan puheenjohtajaa hänen roolissaan. Kokoustekniikka on minulle tuttua. Olen toiminut useita kertoja puheenjohtajana monenlaisissa kokouksissa aina pienestä melko epämuodollisesta 3 osallistujan kokouksesta suureen ja muodolliseen 300 osallistujan kokoukseen. Kykenen myös varapuheenjohtajan roolissa osaltani huolehtimaan hallituksen toiminnan lainmukaisuudesta.

  3) Olen oikeudenmukainen, luotettava ja looginen. Näistä piirteistäni on hyötyä hakemassani hallitustehtävässä. Faktoihin ja ratkaisuihin keskittyminen saattaa toisinaan antaa minusta hieman kylmän vaikutelman mutta pyrin tietoisesti monipuolistamaan näkökulmia ja ajattelutapaani. Olen rohkea puolustamaan henkilöitä tai näkemyksiä, joiden koen kokevan vääryyttä tai epäreilua kohtelua.

  4) Olen valmis johtamaan ja ottamaan vastuun toimihenkilöstä. Pitkä kokemus vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoisten johtamisesta antaa minulle valmiuksia myös tehtävän tähän osa-alueeseen. 

  Olen ehdolla Optimin hallitukseen varapuheenjohtajaksi ja koulutus- ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi. Toivon, että yhdistyksen syyskokous valitsee minut tähän tehtävään. Nähdään viimeistään syyskokouksessa!

   

 • Yrityssuhdevastaava

  Nimeni on Tanja Tanninen, olen 21-vuotias ja alun perin kotoisin Etelä-Savosta, Rantasalmelta.

  Aloitin nyt toisen vuoden opintoni ja pääaineenani minulla on johtaminen ja markkinointi. Olen lisäksi ollut jo aiemmin mukana Optimin toiminnassa, vuoden 2018 NESU-tiimissä.

   

  1. Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?

  Mielestäni yrityssuhdevastaavan pesti vaatii ennen kaikkea hyviä sosiaalisia taitoja, ihmistuntemusta ja hyvää kommunikointikykyä eri tahojen osapuolien kanssa. Myös pelisilmää tarttua tilaisuuksiin ja löytää uusia tapoja toteuttaa ja hyödyntää yhteistyötä yrityksien kanssa varmasti tarvitaan. Koenkin, että minulta löytyisi varmasti tarvittavaa rohkeutta ja avoimuutta olla yhteistyössä yhteistyökumppaniemme kanssa ja ajaa Optimin ja yhteistyökumppaneiden molemminpuolisia etuja. Hyvän yrityssuhdevastaava parin kanssa pystyisimme hoitamaan ja kehittämään näitä suhteita varmasti.

  Olen todella innoissani mahdollisuudesta asettua ehdolle yrityssuhdevastaavaksi, sillä pesti tarjoaa todella paljon mahdollisuuksia verkostoitua ja antaa mahdollisuuden edustaa ja tuoda esille ainejärjestöämme. Aikaisempaa kokemusta minulla ei tämän tyyppisistä tehtävistä ole mutta olen ollut tänä vuonna esimerkiksi mukana järjestämässä Polku-yrittäjyysviikkoa, jossa olin mukana markkinoimassa tapahtumaa sekä paikan päällä järjestämässä tapahtumaa viikon ajan. Susiraja-forumin järjestäminen onkin ehdottomasti mielestäni yksi hienoimmista mahdollisuuksista päästä hyödyntämään yrityssuhdevastaavan suhteitaan, osoittamaan taitonsa ja järjestämään opiskelijoille, ja miksei tulevaisuudessa myös yhteistyökumppaneillemme, mahdollisuus verkostoitua ja päästä kuulemaan ajankohtaisia aiheita ja puhujia.

  Sanoisin, että olisin hyvä yrityssuhdevastaava, sillä olen rohkea, sosiaalinen ja innovatiivinen henkilö, joka pystyy sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja ihmisiin ja jolla riittää intoa tehdä työnsä huolella loppuun.

   

  1. Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?

  Erityisesti tahtoisin panostaa entistä enemmän opiskelijoiden ja yrityksien väliseen yhteistyöhön, ja luoda opiskelijoillemme mahdollisuuksia olla entistä tiiviimmin ja matalammalla kynnyksellä yhteydessä yhteistyökumppaneihimme. Näen, että suurinta hyötyä näkyvyyden lisäksi pystymme myös yrityksille tarjoamaan juurikin tuon yhteistyön edistämisen myötä.

  Yhteistyön kehittäminen ja monimuotoisuuden lisääminen olisi mielestäni mahdollista rohkealla ideoinnilla ja muun muassa Optimin yritysvierailuja kehittämällä. Myös Susiraja-forumin kehittäminen ja kasvattaminen on mielestäni tapahtuma, jota olisin innokas kehittämään ja kasvattamaan.

   

  1. Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

  Osaan olla hyvin yhteistyö- ja muuntautumiskykyinen, mikä kohdallani mielestäni tarkoittaa sitä, että osaan toimia asioiden vaatimalla vakavuudella ja toimia vakuuttavasti. Osaan kuitenkin myös tuoda tilanteisiin rentoutta olemalla oma persoonallinen itseni ja yleensä tätä kautta jäädä ihmisten mieleen ja näin ollen luoda hyviä suhteita, olivatpa ne sitten ystävyys- tai yrityssuhteita. Kyseinen asenne on myös mielestäni paras mahdollinen tapa johtaa ja saada asioita tapahtumaan.

  Luulen myös, että rohkeus tehdä uutta ja kehittää asioita on toinen tärkeä taito, jota mikä tahansa pesti tai suhde vaatii. Vaikka jokin olisi jo hyvä ja todettu toimivaksi, ei se tarkoita, etteikö sitä voisi edelleen kehittää ajan myötä ja tuoda siihen jotain uutta. Ja mielestäni valmiiksi hyvältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan lisää.

  Hei!
  Olen Henri Rautio, 20-vuotias mäyrä/fuksi, jonka tavoitteena olisi päästä Optimi ry:n yrityssuhdevastaavaksi. Olen koko ikäni harrastanut joukkuelajeja, joten minusta tulisi hyvä tiimipelaaja hallitukseen, mutta olen toisaalta myös yksinäinen susi, joka hallitsee yksin raatamisenkin puolen. 
   
  Yrityssuhdevastaavana jatkaisin excujen järjestämistä sekä Joensuun sisällä että ulkopaikkakunnillakin, ulkomaita unohtamatta. Parini kanssa muodostaisimme kovan tehotiimin ja hankkisimme erittäin kovat puhujat seuraavaan Susiraja Forumiin.

  Näin fuksina olen huomannut tiettyjä epäkohtia yhteyksissämme paikalliseen liike-elämään. Monet meistä kyselivät tutoreilta jo aluksi “oman alan” työmahdollisuuksista Joensuun alueella. Heillä ei ollut hirveästi tietoa asiasta: “jotkut on jotain töitä täältä saaneet”. Minun tarkoituksenani olisi pitää jo alusta alkaen hyvä yhteys niin muihin organisaatioihin että opiskelijoihin. Fukseille sanottaisiin jo heti keiltä kumppaneilta mahdollisia harjoittelupaikkoja kannattaisi kysellä tai sitten suoraa kertoa, jos paikallisilla työmarkkinoilla on tällä hetkellä huono tilanne. Vastaavana tiedottaisin myös muita hallituslaisia ja niitä, jotka näkyvät fuksien elämässä aktiivisimmin eli tutoreita Joensuun tarjoamista mahdollisuuksista.

  Olen työskennellyt niin erotuomarina jalkapallon parissa että neljä vuotta oikeissa töissä “röi_ukkona” K-Supermarketissa. Minulla on siis pitkä pinna (erotuomari) sekä lähtökohdat pärjätä ikävämmissäkin tilanteissa (asiakaspalvelutyö). Olen jo alusta saakka ollut lähes kaikissa Optimin tapahtumissa mukana bilettäjänä sekä kerran vapaaehtoisena sekä kolunnut jo yhdet NESU-sitsit “menestyksellä”. 

  Heippa kaikille!

  Olen Iida-Maria Kohvakka 23-vuotias kolmannen vuoden opiskelija Hattulasta. Olen ahkera, vastuuntuntoinen ja positiivista energiaa täynnä oleva persoona. Olen
  ensimmäisestä vuodesta asti ollut mukana vaikuttamassa ja kehittämässä minulle erittäin tärkeää Optimi ry:tä ja nyt ensimmäisen hallituskauden lähestyessä loppuaan olen vain varmempi asiasta, että haluan jatkaa ainejärjestömme toiminnassa mukana olemista, ottaa vastuuta ja antaa oman panokseni, jotta ainejärjestömme kehittyy aina vain paremmaksi.

   

  1. Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?

  Kuluneena kesänä olin neljä kuukautta Stora Ensolla myyntiassistenttina ja hoidin monipuolisesti yritysasiakaspalvelijan tehtäviä. Vastuullani oli monta kymmentä Stora Ensolle tärkeää sekä suurta yritysasiakasta, joihin olin yhteyksissä päivittäin puhelimitse sekä sähköpostitse. Kyseisessä työtehtävässä tarvittiin rautaista paineensietokykyä, hyviä kommunikointi- ja neuvottelutaitoja sekä tilannetajua. Kesätyö antoi minulle ihanteellista kokemusta sekä erinomaiset valmiudet toimia Optimin yrityssuhdevastaavana.

  Lisäksi kahden ensimmäisen yliopistovuoden aikana olen ollut aktiivisesti mukana Optimin toiminnassa. Ensimmäisenä vuotena toimin biletiimissä. Toisen vuoden syksyllä olin ainejärjestömme seitsemäntoista vaihto-oppilaan tuutori ja autoin myös syksyn 2017 mäyrien tutoroinnissa sekä mäyräviikkojen järjestämisessä. Nyt viimeisen vuoden olen toiminut viestintävastaavana Optimi ry:n hallituksessa. Hallitusvuoden aikana olen oppinut paljon hallitustoiminnasta ja ainejärjestöstämme sekä vahvistanut monia taitojani, esimerkiksi organisointitaitoja, ajanhallintaa, tiimin johtamista, sosiaalisia taitoja, tavoitteiden asettamista sekä niissä pysymistä. Vuoden kokemus Optimin hallituksessa on antanut minulle hyvän pohjan lähteä toiselle kaudelle ja
  minusta olisi myös suuri tuki sekä apu koko hallitukselle ja heille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Optimi ry:n hallituksessa. Aiempi aktiivisuus Optimin toiminnassa
  sekä halu lähteä toiselle hallituskaudelle osoittaa myös sen, kuinka tärkeää minulle on päästä kehittämään sekä olla osana ainejärjestömme toimintaa ja viedä sitä vuosi
  vuodelta pienin, mutta merkittävin askelein eteenpäin.

  Koen aikaisemman kokemuksen, aidon kiinnostuksen ja sekä hyvien yhteistyö-, myynti- ja kommunikaatiotaitojen olevan hyödyksi yrityssuhdevastaavan pestissä. Olisin paras valinta Optimin yrityssuhdevastaavaksi, sillä olen todella motivoitunut toimimaan
  kyseisessä tehtävässä, minulta löytyy paljon uusia ideoita ja kovaa sekä energistä työasennetta pestiä kohtaan.

   

  2. Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?

  Yrityssuhdevastaavana panostaisin nykyisiin yritysyhteistyökumppaneihimme ja keskittyisin tuottamaan heille vielä enemmän lisäarvoa. Mutta tietenkin tarkastelisin
  mahdollisuuksia uuden/uusien yritysyhteistyökuvioiden rakentamiseen. Keskittyisin myös solmimaan lisää paikallisia sopimuksia, jotka antaisivat jäsenetuuksia Optimi ry:n jäsenille. Panostaisin myös optimilaisten sekä yhteistyöyrityksiemme kanssa järjestettäviin tapahtumiin sekä yritysvierailuihin, jotta yritykset tulisivat jäsenistöllemme tutuiksi, he pääsisivät verkostoitumaan ja kuulisivat, millaisia mahdollisuuksia yhteistyökumppaneillamme on heille tarjota. Tekisin kivenkovaa yhteistyötä toisen yrityssuhdevastaavan kanssa ja vahvistaisin sekä nostaisin Optimi ry:n yritysyhteistyötä kohti seuraavaa tasoa. Lisäksi huolehtisin, että vuosijuhlamme sponsorointi sujuisi mallikkaasti ja jatkaisin Susiraja Forumin kehittämistä eteenpäin. Jatkaisin aiempien vuosien yrityssuhdevastaavien loistavasti hoitamaa yritysyhteistyötä, mutta kaksi yrityssuhdevastaavaa antaa mahdollisuuden lisätä vastuuta sekä keskittyä vielä enemmän laatuun ja edistää sekä viedä Optimin yritysyhteistyötä vielä lisää eteenpäin.

   

  3. Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

  1. Sosiaaliset taidot, sillä yrityssuhdevastaava on tiiviisti yhteyksissä koko vuoden yhteistyökumppaneidemme kanssa ja neuvottelutaitoja sekä tilannetajua tarvitaan.
  Lisäksi tähän taitoon liittyy hyvät yhteistyötaidot, joita tarvitaan toisen yrityssuhdevastaavan kanssa toimimisessa sekä koko hallituksen kanssa toimimisessa.

  2. Innovatiivinen ja motivoitunut, kaikkensa antava asenne, sillä yrityssuhdevastaavana innovatiivisuus ja idearikkaus sekä luovuus antavat mahdollisuuden esimerkiksi uudenlaisten niin jäsenistöllemme kuin yhteistyökumppaneillemme lisäarvoa antavien tapahtumien järjestämiseen. Olen kova tekemään töitä minulle tärkeiden asioiden eteen ja yrityssuhdevastaavan vastuu on suuri, joten pitää olla halua ja motivaatiota tehdä työt laadukkaasti ja kunnialla ja niitä minulta löytyy.

  Olen Kalle Järvinen 21-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija ja olen kotoisin Vihdistä. Olen luonteeltani kunnianhimoinen, periksiantamaton ja ulospäinsuuntautunut. Intohimojani ovat urheilu, metsästys ja puujalkavitsit.

   

  Miksi sinusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava?

  Annan kaikkeni projekteille, joihin osallistun. En pelkää suuria työmääriä ja osaan toimia hyvin paineen alla ja aikatauluttaa arkeani. En tyydy keskinkertaiseen lopputulokseen vaan olen valmis tekemään töitä erinomaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Mielestäni minusta tulisi hyvä yrityssuhdevastaava myös, koska minulla on hyvä tilannetaju. Tiedän milloin asioissa kannattaa joustaa ja milloin pysyä jämptinä.

   

  Minkälaisiin asioihin haluaisit panostaa yrityssuhdevastaavana?

  Haluaisin vahvistaa olemassa olevaa yritysyhteistyötä ja kehittää yritysten ja Optimin välistä viestintää. Panostaisin myös yhdessä toisen yrityssuhdevastaavan kanssa siihen, että vahvistaisimme Optimin imagoa ja tunnettavuutta. Kehittäisin myös Susiraja Forumia ja haluaisin sen erottuvan selkeämmin Polku -yrittäjyysviikon seasta.

   

  Mitkä koet olevan kaksi tärkeintä taitoasi tulevana yrityssuhdevastaavana?

  Olen yli puolet elämästäni pelannut jääkiekkoa, joten olen tottunut puhaltamaan yhteen hiileen ja jakamaan tehtäviä muiden kanssa. Uskon, että tästä taidosta on erityisesti hyötyä nyt, kun yrityssuhdevastaavia on kaksi. Toinen tärkeä taitoni on innovatiivisuuteni. Koska olen mäyrä, katson toimintaa uusin silmin enkä ole aikaisempien toimintatapojen kangistama. En myöskään pelkää esittää hulluimpiakaan ideoita ja muuttaa niitä onnistuneeksi lopputulokseksi.

 • Talousvastaava

  Hei! Olen Aada Mikkilä 23-vuotias Raumalta alun perin lähtöisin innokas optimilainen. Tänä vuonna olen ollut mukana biletiimissä, jonka ansioista kiinnostus ainejärjestötoimintaa kohtaan on hurjasti kasvanut. Haen nyt talousvastaavaksi, koska koen siinä saavani monipuolisen katsauksen aineärjestön eri osa-alueista ja mistä kaikesta kuluja ja tuottoja syntyy.

  1. Onko sinulla aiempaa kokemusta kirjanpidosta tai taloudenhoidosta?

  Työskentelin viime kesänä Alfa Laval Aalborg Oy:n talousosastolla, jossa pääsin näkemään monipuolisesti talouspuolen erilaisia hommia. Työhöni kuului muun muassa ostolaskujen tarkastamista ja kirjaamista toiminnanohjausjärjestelmään, kuittisotkujen läpikäyntiä ja muita toimiston aputöitä, joten pientä näkemystä kirjanpitoon ja taloudenhoitoon minulla on. Olen myös muutama vuosi sitten huoltoasemalla työskennellessäni päässyt laskemaan ja tiliöimään päivän kassaa.

  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä tiedonlähdettä talousvastaavalle?

  Mielestäni kolme tärkeintä tiedonlähdettä ovat edelliset optimi ry:n tilinpäätökset ja budjetit, yleinen taloudellinen tilanne esimerkiksi lehdistä ja sosiaalisesta mediasta saatava tieto ja ajantasainen lainsäädäntö, jotta työt hoidetaan asianmukaisella tavalla.

  3. Kuvaile lyhyesti oletuksesi talousvastaavan pestistä

  Talousvastaavan pestiin kuuluu Optimi ry:n päivittäisten raha-asioiden hoitaminen, johon kuuluu esimerkiksi laskujen maksaminen. Pestiin kuuluu vuosibudjetin laatiminen sekä lopuksi tilinpäätöksen tekeminen. Tärkeää on myös pitää hallitus perillä rahatilanteesta. Oletan hommassa olevan niin rutiininomaisia säännöllisesti hoidettavia tehtäviä kuten myös muuttuvia asioita.

  4. Miksi juuri sinä olisit paras Optimin talousvastaava 2018?

  Koen talousvastaavan homman sopivan itselleni. Osaan ottaa vastuuta ja olen toiminut vastuullisissa tehtävissä edellisissä työpaikoissani. Lukiossa kuuluin oppilaskunnan hallitukseen, joten hallitushommat ovat hiukan jo tuttuja. Osaan työskennellä niin yksin kuin ryhmässäkin. Itselläni on kova mielenkiinto taloushallinnon tehtävistä ja haluan päästä kokeilemaan niitä konkreettisesti jo opiskeluaikana. Sitoudun sataprosenttisesti tähän tehtävään ja pidän huolen siitä, että talousvastaavan asiat hoidetaan ykkösenä. Suurimpana syynä on suuri motivaatio ja halu päästä mukaan oman ainejärjestön toimintaan ja kehittämiseen.

   

  Moi!

  Olen Kerttu Penttinen 21-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija. Muutin Joensuuhun tänä syksynä kotikaupungistani Valkeakoskelta, Pirkanmaalta. Sain opiskelupaikan avoimen väylän kautta – opiskelin edellisen lukuvuoden avoimessa yliopistossa ja opintopisteitä minulle on kertynyt jo 143. Opintojeni painotus on laskentatoimen kursseissa, koska haluan pääaineekseni laskentatoimen ja verotuksen.

  Uskon, että saisin talousvastaavan tehtävästä monipuolista ja arvokasta kokemusta käytännön työstä taloushallinnon parissa.

   

  1. Onko sinulla aiempaa kokemusta kirjanpidosta ja taloudenhoidosta? 

   Viime kesän työskentelin kotikaupungissani Valkeakoskella Kelan toimipisteessä. Työtehtäviini kuului tilitysten tekeminen, sekä maksatuksessa ilmenevien ongelmien selvittäminen yhdessä asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa. Työssäni sain kiitosta tarkasta ja tehokkaasta toiminnasta.
    
  2. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä tiedonlähdettä talousvastaavalle?

   Luonnollisesti aiempien vuosien budjetit ja tilinpäätökset ovat olennainen tiedonlähde. Näiden ohella ajantasainen toimintasuunnitelma ja lainsäädäntö antavat raamit työskentelylle. 
    
  3. Kuvaile lyhyesti oletuksesi talousvastaavan pestistä

   Talousvastaavan tehtävät sisältävät tavanomaisia yhdistyksen hallintoon liittyviä arkirutiineja, kuten laskutusta, laskujen maksamista ja saatavien hallintaa. Mielestäni yksi talousvastaavan tärkeimmistä tehtävistä on pitää muut Optimin hallituksen jäsenet kärryillä taloustilanteesta ja toisaalta pitää huolta siitä, että muut saavat keskittyä omiin vastuualueisiinsa. 

   Edellä mainittujen lisäksi talousvastaavan tehtäviin kuuluvat tilinpäätöksen ja budjetin laatiminen, tiiviissä yhteistyössä muiden hallituslaisten kanssa. 
    

  4. Miksi juuri sinä olisit paras Optimin talousvastaava 2018?

   Olen valmis oppimaan uutta ja haastamaan itseni. Aloitan marraskuussa työt tilitoimistossa ja uskon, että tämä työ antaisi valmiuksia toimia talousvastaavan tehtävissä. Olen luonteeltani vastuullinen ja luotettava – mikäli tulen valituksi lupaan hoitaa tehtävän parhaiden kykyjeni mukaan.

   Tiimityöskentely on minulle tuttua jalkapalloharrastuksesta ja yksin työskentelyyn olen saanut tuntumaa kesätyössäni Kelassa. Ensimmäinen opiskeluvuoteni on vasta startannut, mutta odotan innolla, mitä kaikkea tulen kokemaan Optimin toiminnassa!

 • Viestintävastaava

  Nimeni on Miisa Vanhanen ja olen 20 vuotta. Alun perin kotoisin Lahesta. Toisen vuoden opiskelija, ja pääaineena opiskelen laskentatoimea ja verotusta.

   

  1. Miksi viestintävastaavan pesti kiinnostaa sinua ja miksi olisit paras valinta tehtävään?

  Olen kiinnostunut viestintävastaavan pestistä, sillä haluan olla mukana kehittämässä optimin sisäistä sekä ulkoista viestintää. Olen kiinnostunut sosiaalisesta mediasta ja sen yhdistämisestä viestintään ja vaikuttamiseen. Käytän sosiaalista mediaa päivittäin ja olen kiinnostunut kehittämään taitojani, ja käyttämään niitä muuhunkin kuin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Sosiaalinen media on tärkeä vaikuttamisen kanava ja uskon, että kehittämällä Optimin ulkoisia viestimiä, pystymme parantamaan ainejärjestömme tunnettavuutta. Olisin optimaalinen valinta tehtävään, sillä olen luonteeltani hyvin sosiaalinen ja positiivinen. Olen myös hyvin määrätietoinen ja hoidan aloitetut asiat aina loppuun. Uskon, että nämä luonteenpiirteet auttaisivat täyttämään viestintävastaavan roolin hyvin.

   

  2. Mikä on mielestäsi tärkein viestintäkanava ja miksi?

  Mielestäni tärkein viestintäkanava on Instagram tai Facebook. Instagramin roolia tulisi mielestäni kasvattaa, ja sen tulisi olla melkein yhtä vahva kuin Facebookin. Instagramin helppouden takia, itse tykkään seurata Optimin menoa sieltä.

   

  3. Miten lähtisit kehittämään Optimin viestintää ja some-näkyvyyttä?

  Suurin osa Optimin viestinnästä kulkee Facebookin kautta, mutta Facebookin käyttö on kuitenkin vähentynyt. Haluaisin ratkaista tämän viestintä katkon Facebookkia käyttävien optimilaisten ja heidän ketkä eivät käytä väliltä. Esimerkiksi tapahtumien aikatauluja ja kuvauksia voisi myös siirtää muihin sosiaalisiin medioihin Facebookin lisäksi. Jos minut valitaan pestiin, ensi töikseni tekisin kyselyn somen käytöstä ja lähtisin sen mukaan parantamaan Optimin sosiaalisen median viestintää.

   

  4. Onko sinulla aiempaa kokemusta graafisen sisällön tuottamisesta esim Photoshopin tai Canva-ohjelman käytöstä?

  En ole aikaisemmin käyttänyt kyseisiä sovelluksia, mutta olen nopea oppimaan erilaisten tietokoneohjelmien käyttöä. Olen muokannut omia kuviani ilmaisohjelmilla esimerkiksi PicsArtilla. Tykkään kuvata paljon ja pidä visuaalisista asioista, joten esimerkiksi bannereiden tekeminen olisi hauskaa.

   

 • Juhlavastaava

  Hei kaikille! Olen Netta Somero, 22-vuotias savolaissielu Mikkelistä. Eli Pohjois-Karjalaan tullessa verkkarihousut vaihtuivat korkeintaan toisiin verkkarihousuihin. Aloitin opiskeluni viime syksynä pääaineenani johtaminen ja markkinointi. Optimi on osoittanut olevansa ainejärjestönä ainutlaatuinen ja perustuvansa vahvalle tiimihengelle ja haluan ehdottomasti olla tässä toiminnassa yhä tiiviimmin mukana.

   

  1. Miksi haen juhlavastaavaksi? Mikä minua motivoi?

  Haen juhlavastaavaksi, sillä kyseinen pesti aidosti kiinnostaa minua ja koen olevani tämänkaltaisessa tehtävässä parhaimmillani. Haluan päästää oman luovuuteni yhdessä tiimiläisten kanssa valloilleen ja luoda arvokkaan, elegantin ja spektaakkelimaisen vuosijuhlan, muita juhlatilaisuuksia tietenkään unohtamatta. Juhlavastaavan tehtävä vaatii sekä vahvaa itsejohtajuutta että erinomaisia vuorovaikutustaitoja, jotka koen omaavani. Kestän painetta ja osaan toimia ongelmatilanteissa rationaalisesti. Asenteeni työhön kuin työhön on aina positiivinen ja uskon, että haastavatkin tilanteet on mahdollista selvittää hyvällä asenteella sekä ripauksella huumorintajua. Juhlavastaavan tehtävä on myös varsin kausiluontoista ja tämä mahdollistaisi omien tehtävieni ohella muun hallituksen auttamisen ja tukemisen. Haluan paitsi olla erinomainen juhlavastaavan tehtävissäni, myös toimia muun hallituksen kanssa yhtenä huippuna tiiminä.

   

  2. Mitkä ominaisuutesi tekisivät sinusta hyvän juhlavastaavan? (3 ominaisuutta + vapaa sana)

  Olen rohkea, luova ja kunnianhimoinen. Vaadin itseltäni paljon ja hoidan työni hyvin ja loppuun saakka. Monta vuotta musiikki- ja taideluokalla ovat ruokkineet luovuuttani, ja haluan päästä käyttämään sitä potentiaalia. Iloinen asenteeni ja tekemisen meininki takaavat hyvän lopputuloksen. Lisäksi koen tiimiläisten tuen korvaamattomana. Tällaisessa tehtävässä parhaaseen lopputulokseen päästään, kun monta luovaa ihmistä haastavat toisiaan päästäen mielikuvituksensa valloilleen prosessissa. Yhteistyöllä on toisin sanoen suuri merkitys erilaisten näkökulmien luojana ja rakentavan kritiikin synnyttäjänä.

   

  3. Mitä kokemusta sinulla on, jonka näkisit auttavan sinua juhlien järjestämisessä?

  Olen ollut aktiivisesti mukana Optimin järjestötoiminnassa heti alusta alkaen. Olen ollut mäyränä auttamassa syyscocktaileilla, järjestämässä Optimin pikkujouluja ja ollut juhlatiimissä kuluneen vuoden. Olen päässyt näkemään ja kokemaan käytännön tasolla, miten tapahtumia organisoidaan ja mitä kaikkea suuren kokonaisuuden hallitseminen vaatii. Aiemmat kokemukseni ovat vahvistaneet haluani olla yhä aktiivisemmin järjestötoiminnassa mukana.

  Omaan lisäksi kokemusta esimiestehtävistä matkailualan yrityksestä, minkä uskon olevan tämänkaltaisessa työnkuvassa merkittävä etu. Juhlavastaavana luottaisin ja kannustaisin tiimiäni, mutta uskaltaisin myös odottaa paljon. Olen ollut myös aktiivinen JOES:n toiminnassa, sillä olin mukana perustamassa nykyistä hallitusta. Sieltäkin on siis tullut järjestötoimintakokemusta kartutettua.

  Moikka!

  Oon Lihavaisen Oona ja opiskelen pääaineena johtamista ja markkinointia. Tänä vuonna oon toiminut tiimiläisenä juhlatiimissa ja siten ollut aktiivisesti mukana järjestämässä vuosijuhlia sekä syyscocktaileja.

  1. Miksi haet juhlavastaavaksi? Mikä sinua motivoi?

  Juhlat merkitsevät miulle paljon, sillä ne tuovat mukavaa vaihtelua arjen keskelle ja niissä pääsee nauttimaan loistavasta seurasta, juhlatunnelmasta ja hyvästä ruoasta. Hain aikanaan juhlatiimiin, sillä halusin saada sisäpiirin kokemusta juhlien järjestämisestä ja osallistua tiimitoimintaan – jo tuolloin juhlavastaavan pesti vaikutti todella kiehtovalta. Toimiessani juhlatiimissä innokkuuteni juhlavastaavan pestiä kohtaan on kasvanut: meillä on ollut hauska vuosi ja oon saanut paljon kokemusta, josta olisi hyötyä juhlavastaavana. Motivoidun hyvästä yhteishengestä, onnistumisista ja siitä, että saan haastaa ja kehittää itseäni. Parasta juhlissa on yhdessätekeminen, luovuuden käyttö ja itsensä toteuttaminen – unohtamatta hauskanpitoa.

  2. Mitkä ominaisuutesi tekisivät sinusta hyvän juhlavastaavan?

  Hallitsen tehokkaan ajankäytön, miulla on erinomainen paineensietokyky ja oon tunnollinen. Myös viestintä- ja ihmissuhdetaitoni tekisivät miusta hyvän vastaavan. Oon ideoiva tiimipelaaja: tykkään suunnitella ja järjestää yhteistä tekemistä – oli sitten kyse kaveriporukan yhteisestä illanvietosta tai mökkireissusta.

  3. Mitä kokemusta sinulla on, jonka näkisit auttavan sinua juhlien järjestämisessä?

  Juhlatiimissä oon saanut käytännön kokemusta isojen juhlien järjestämisestä ja tiimitoiminnasta. Lisäksi vapaa-ajalla tykkään leipoa ja laittaa ruokaa: näistä taidoista onkin ollut hyötyä juhlatiimissä. Miulla on myös kokemusta kutsukorttien suunnittelusta ja tilaamisesta.

   

 • KV-vastaava ja sihteeri

  Heippa! Olen Lotta Pakarinen, alun perin Helsingistä kotoisin. Toisen vuoden opiskelija ja pääaineena laskentatoimi ja verotus. Olen ollut Optimin toiminnassa aktiivisesti mukana omista mäyräviikoista saakka ja tänä vuonna olen ollut mukana biletiimissä sekä toiminut KV-tuutorina.

  Hakukysymykset:

  1.    Miksi olisit hyvä KV-vastaava ja sihteeri?

  Olisin hyvä KV-vastaava, koska olen toiminut KV-tuutorina ja saanut sitä kautta ruohonjuuritason kokemusta pestiin liittyen. KV-vastaavan on välttämätöntä olla perillä KV-tuutorointiin liittyviin asioihin, jotta pystyy organisoimaan ja kehittämään vaihto-opiskelijoiden ja Optimin yhteisiä tapahtumia ja muuta toimintaa. Olen innokas kehittämään toimintaa eteenpäin ja muuttamaan nykyisiä toimintatapoja toimivammiksi. Mitä tulee ulkomaan excursion järjestämiseen, uskon että menestyisin siinä hyvin. En ole osallistunut aikaisempiin Optimin ulkomaan excursioihin, mutta en koe sen olevan esteenä seuraavan excursion onnistumiselle. 

  Olen järjestelmällinen ja tarkka, joten koen sopivani sihteerin rooliin myös hyvin. Sujuva kommunikointi ja yhteistyö muun hallituksen kanssa varmistaa, että hommat onnistuvat ilman ongelmia ja muut asiat tulevat hoidettua kunnolla. Olen luonteeltani auttavainen ja pyrin aina pitämään kokonaisuuden järjestyksessä. Uskon kyseisten piirteiden olevan tärkeitä sihteerille.

   

  2.    Miten lähtisit kehittämään Optimin KV-toimintaa?

  Ensimmäiseksi pyrkisin markkinoimaan KV-tuutorointia houkuttelevammaksi optimilaisten keskuudessa, jotta saataisiin kasaan riittävästi tuutoreita yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja kommunikoinnin helpottamiseksi vaihto-oppilaiden suuntaan. Tuutorit ovat merkittävässä roolissa siinä, miten vaihto-oppilaat kokevat Optimin ja sen jäsenet. Kaikki vastuu toiminnasta olisi tietenkin itselläni ja KV-tuutorit osallistuisivat niin paljon, kuin itse pystyisivät ja haluaisivat. Tänä vuonna ongelmana oli liian vähäinen KV-tuutorien määrä kauppatieteistä suhteessa kauppatieteiden vaihto-oppilaisiin. Tavoitteenani on, että jatkossa kaikki kauppisvaihtarit saisivat omaksi tuutorikseen optimilaisen.

   

  3.    Minkä uskot olevan haastavin asia sihteerin tehtävässä ja miksi?

  Itseäni jännittää eniten verkkosivujen ylläpito, sillä en ole aiemmin ylläpitänyt mitään monimutkaisempaa, kuin hyvin yksinkertaisia blogisivustoja. Olen kuitenkin hyvin itsevarma, että oppisin sen nopeasti, jolloin verkkosivujen ylläpitämisestä ei syntyisi haastetta, jota en pystyisi ratkaisemaan.

   

 • Nesu-vastaava

  Moikka! Mun nimi on Rosa Forsell ja olen alun perin kotoisin Helsingistä. Aloitin nyt syksyllä 2. vuoden opinnot ja pääaineena mulla on laskentatoimi ja verotus. Olen ollut innolla mukana Optimin toiminnassa omista mäyräviikoista lähtien, eikä ole epäilystäkään siitä, että kiinnostus olisi laskusuhdanteessa.

   

  Miksi sinä olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?

  Koen, että olen ehdottomasti sopiva valinta vuoden 2019 NESU-vastaavaksi, sillä minulla on palava halu kehittää ja kasvattaa meidän upean NESU-Optimin toimintaa. Olen luotettava ja aikaansaava tyyppi, jolla on taskut täynnä uusia ideoita tulevan vuoden varalle!

  Tehtävässä korostuu myös tiimin vetäminen ja sen organisointi sekä NESU-Optimin edustaminen Joensuussa ja muualla Suomessa sekä NESU-maissa, ja näihin tehtäviin olenkin kuin nakutettu.

  Mulla ei jää asiat puolitiehen ja hommat hoidetaan kunnialla loppuun. Vaikka sitsien jälkeen olisinkin löffönlöö, niin moppi tarttuu käteen hymyssä suin ja lattia puunataan! Ennen kaikkea NESU-Optimista on tullut tosi suuri osa mun elämää. Ilmeisesti niin suuri, että tuli kesällä järjestettyä sitsit Helsingissä Kaisaniemen puistossa yhdessä mun Enklaavilaisen ystävän kanssa.

  Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?

  Kannustan porukkaa aktiivisesti lähtemään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti mukaan ulkkarisitseille ja muihin NESU-tapahtumiin. Koen myös, että oma innostukseni ja aktiivisuuteni olla mukana nesutoiminnassa innostaa Optimilaisia lähtemään mukaan.

  Mun mielestä on myös ehdottoman tärkeää saada mäyrät tietoisiksi NESU-Optimista ja sen toiminnasta jo heti ensimmäisistä päivistä lähtien. Meillä onkin tänä vuonna upeita, aktiivisia mäyriä ja on ollut ilo huomata millä innolla kaikki on lähtenyt mukaan. Mikkelissä meitä olikin suurin ulkkariedustus kaikista järjestöistä, se oli siistiä!

  NESU-Optimilta lähtee myös tänä vuonna Islantiin seminaariin upea kolmen (!!!) hengen joukko ja voimme ylpeänä edustaa meitä. Saatiin myös mukaan Optimilta ihana Claudia, joka ei olekaan vielä ulkkarisitseillä käynyt. Mieletön esimerkki siitä, että nesutapahtumiin voi lähteä matalalla kynnyksellä, vaikka aina Islantiin asti ”kylmilteen”.

  Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään?

  NESU-tiimissä tänä vuonna tiedottajan roolissa toimineena oli jo heti alusta selvää, että tiimiläisenä pääsee vaikuttamaan oikeastaan niin paljon NESU-Optimin toimintaan kuin vaan halua ja kiinnostusta löytyy. Meidän tiimi on ollut älyttömän tehokas ja siinä mukana oleminen on ollutkin ihan parasta.

  Oman kokemuksen puolesta voin sanoa, että kaikesta on päätetty yhdessä ja oma kädenjälki saa näkyä toiminnassa! Mä olisin enemmän kuin kiitollinen, että saisin ihanan ja aktiivisen tiimin, jonka kanssa viedä tätä toimintaa yhdessä eteenpäin.

  Nesussa parasta on se, että hommia tehdään yhdessä, eikä yksikään jäsen pärjäisi ilman tiimiä ympärillään. Toivottavasti saan olla ensi vuonna mukana Optimin hallituksessa NESU-vastaavana kehittämässä toimintaa mieletön NESU-tiimi apuna

  Nähdään syyskokouksessa!

  Parhain terveisin,
  Rosa Forsell

   

  Moi, oon Julius. Toisen vuoden laskentatoimen ja verotuksen opiskelija, kotoisin kaikkien rakastamalta Lohjaltamme! Oon ollut nesuaktiivina kevään alusta lähtien. Aluksi ajattelin käyväni vain parilla sitseillä mutta niinhän siinä kävi, että kevään edetessä nesuilu vei mukanaan ja kiinnostuksesta kasvoi pikkuhiljaa intohimo. Muiden kaupunkien toimintaa katsoessa heräsi myös kiinnostus antaa oma panos Optimin nesutoiminnalle. 

  Nesuilun ydin on yhteyksissä muihin kaupunkeihin. NESU-vastaavan, tiimiläisten ja aktiivien täytyy kiertää heidän tapahtumissaan, tutustua muihin kyltereihin ja kutsua heidät meille Joensuun päätyyn tutustumaan  optimilaisiin. Omien NESU-sitsien järjestämisen lisäksi NESU-vastaavalle kuuluu Optimin sitsien järjestäminen. Näissä on mahdollisuus tehdä yhteistoimintaa muiden ainejärjestöjen kanssa ja siten lisätä poikkitieteellisyyttä. 

   

  1.“Miksi sinä olisit oikea henkilö NESU-vastaavaksi?”

  Järjestötoimintaan lähteminen on aina vapaaehtoistyötä ja siinä tärkeintä onkin mikä on motivaatiosi siihen. Minulla nesuilu on nykyään intohimo ja nyt onkin hyvin sama olo kuin tuutorhakemusta kirjoitellessa, se oli viime vuoden paras ideani. Näkemykseni NESU-vastaavan pestin sisällöstä, on muodostunut reilut kolmetkymmenet sitsit kokiessa ja niistä neljät toustaten. Eniten minulla on opittavaa mielestäni sitsien järjestämisen käytännön kysymyksissä.

  2. “Miten aktivoit myös muita kuin tiimiläisiä lähtemään mukaan ulkkarisitseille?”

  No siis kannattaa juosta pakoon minut nähdessään. Tulen varmasti hypettämään pienen kynnyksen NESU-reissuja ja puolestaan pidemmälle lähtiessä, esimerkiksi Wykypäiville ja niitä edeltäville sitseille kannattaakin jo varmistaa porukka kasaan. Eli Facebook tiedotuksen lisäksi kertoen tapahtumista ja kutsumalla messiin edustamaan Optimia.

   

  3. “Jaatko työtä ja päätösvaltaa tiimissäsi ja miten motivoit tiimiläisiä suoriutumaan tehtävistään?”

  NESUn pääideana on sosiaalisuus ja yhteistyö. Olisihan se järjetön nesutiimi, jolle ei tulisi jaettua työtä tai päätäntävaltaa. Tottakai siis jaan. Lähtökohtaisesti vanhan tavan mukaisesti, mutta tavat on tehty kehitettäviksi ja mulla on myös kiinnostusta on selvittää miten toiminta pyörii muiden kaupunkien nesutiimeissä. Tiimiläisiä valitessa merkitsee paljon heidän intonsa nesuiluun. Heidän motivointiin on perinteiset optimin tarjoamat edut toki, mutta mielenkiintoisimman tiimin toiminta ja siellä toiminnan kehittäminen yhä entisestään tulee olemaan vielä palkitsevampaa. 

 • Projektivastaava

  Miksi haet projektivastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita tähän pestiin?

  Heippa kaikille! Mun nimi on Henna Harjula, ja olen toisen vuoden optimilainen. Olen ollut tiiviisti mukana ainejärjestötoiminnassa reilun vuoden verran, minkä takia päätänkin nyt hakea Optimi ry:n hallitukseen vuodelle 2019. Hallituspesteistä kiinnostavin on projektivastaavan toimikuva. Haen kyseiseen tehtävään, sillä olen valmis järjestämään ja organisoimaan projektiluontoisia tapahtumia sekä toteuttamaan ensi syksyn legendaariset mäyräviikot yhdessä tulevien tutoreiden kanssa.

  Mitä Optimi ry:n järjestämiin projekteihin ja tapahtumiin tulee, olen intoa ja ideoita täynnä. Olen motivoitunut ylläpitämään ja kehittämään järjestömme erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. Uskallan kokeilla uusia ja jännittäviä juttuja, mutta toki vaalia meidän perinteitäkin. Määrätietoisuus ja tehokkuus on mun valttikortit, ja kiireenkin keskellä voitte luottaa, että jokainen naru pysyy mun käsissä. Koen myös hyötyväni vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidostani, jonka näen isona plussana hallituspestiä ajatellen.

  Onko sinulla aikaisempaa kokemusta projektiluontoisesta työstä?

  Olen ollut mukana meidän rakkaassa NESU-tiimissä kuluvan vuoden ajan. NESU:ssa projektiluontoisuus ja ryhmätyöskentely on kaiken keskiössä. Olemme yhdessä tiimimme kanssa suunnitelleet ja järjestäneet useammat sitsit tälle lukuvuodelle, sekä viime tammikuussa emännöimme Joensuussa NESU Dagenit. Tiimitoiminnan lisäksi olen ollut tutorina uusille mäyrille tänä syksynä. Meillä tutoreilla vetovastuu oli pääasiassa mäyräviikkojen tapahtumien järjestämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa.

  Miten koet oman ajankäyttösi organisoinnin sekä koetko sietäväsi hyvin stressiä?

  Osaan aikatauluttaa ja priorisoida hyvin tekemisiäni, se ei tunnu mulle esteeltä. Olen esimerkiksi käynyt töissä ja koulussa samanaikaisesti eri paikkakunnilla nyt syksyllä sekä viime keväänä.  Pystyn antamaan aikaa luottamustehtäville ja olla täysillä mukana hallitustoiminnassa ilman, että stressaannun. Mun mielestä työskentelen tehokkaasti myös paineenkin alla, koska oon esimerkiksi työpaikan puolesta tottunut hektiseen ympäristöön.

  Miten kehittäisit mäyräviikkoja?

  Tutortoiminnassa mukana oleminen on luonut mulle hyvän pohjan, kun ajatellaan mäyräviikkojen kehittämistä. Koska oon kokenut mäyräviikot fuksin ja tutorin näkökulmasta, uskon, että saisin järkättyä yhtä mageet (tai vielä mageemmat) mäyräviikot ensi syksynä yhdessä tulevan tehotiimin kanssa! Nykyisten mäyrien palautteet ja tulevien tutoreiden mielipiteet muodostavat hyvän rungon toiminnan kehittämiselle.

  Miksi olisit hyvä ohjaamaan tutoreita?

  Uskon, että energisyyteni ja positiivisuuteni saa tutorporukassa aikaan positiivisen kierteen. Kenellekään tutorointi ei tunnu pakkopullalta, vaan kaikista on mukava tehdä hommia yhdessä.  Osaan olla päättäväinen, eli ei huolta siitä, etteikö asiat hoituisi ajallaan. Tämän lisäksi ainakin itse arvostan joustavuutta ja muiden mielipiteiden kuuntelemista, mitkä tulevat varmasti näkymään tutoreiden ohjaamisessa.

   

 • Tapahtumavastaava

  Moikka! Mä oon Ella Jaskari ja kolmannen vuoden Optimilainen. Olen alun perin Espoosta kotoisin ja pääaineena opiskelen johtamista ja markkinointia. Optimin toiminnassa olen ollut mukana NESU-tiimin jäsenenä sekä tuutorina ja haluan ehdottomasti jatkaa ainejärjestön hommissa mukana vielä jatkossakin. 

   

  1. Miksi haet tapahtumavastaavaksi? Miksi sinut tulisi valita tähän pestiin?

  Innostuin Optimin meiningistä jo heti ensimmäisenä opiskeluvuotenani ja olinkin jo silloin mukana kaikissa mahdollisissa tapahtumissa. Tapahtumavastaavan pesti on itselleni se kaikista kiinnostavin ja omin homma. Opiskeluaikana on tullut rampattua lähes kaikki Optimin tapahtumat läpi ja olisin innoissani järjestämässä niitä myös itse sekä varmistamassa, että tapahtumat ovat jatkossakin yhtä menestyksekkäitä. Olen vastuuntuntoinen ja hoidan aina hommat niin hyvin kuin mahdollista, enkä vain sinne päin. Uskon, että tiimin voimin saisin järjestettyä huikeita tapahtumia ja tehtyä myös joitain parannuksia nykyisiin tapahtumiin.

   

  2. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä?

  NESU-tiimissä ja tuutorina on tullut järkättyä monet sitsit, NESU Dagenit ja viimeisimpien Mäyräviikkojen tapahtumia. Lisäksi olen ollut auttamassa järjestelyissä esimerkiksi viime silliksellä. Baaribileistä kuten haalaribileet minulla ei ole aiempaa kokemusta, mutta olen motivoitunut ja opin nopeasti, joten uskon että selviydyn niistäkin hyvin. Tarpeen vaatiessa saan varmasti apua/vinkkejä myös aiemmilta vastaavilta.

   

  3. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta tiimin johtamisesta?

  Tuutoroinnin myötä sain hyvää kokemusta pienryhmän ohjaamisesta ja uskon tästä olevan apua myös oman tiimin johtamisessa. Tärkeää on saada tiimistä yhtenäinen, innostunut porukka niin hommat sujuvat. Koen, että tiimin johtajana onnistuisin tässä.

   

  4. Millaiseksi koet ajankäyttösi hallinnan ja siedätkö hyvin stressiä?

  Kykenen hallitsemaan ja suunnittelemaan ajankäyttöäni hyvin ja täten hoitamaan asiat ajallaan. Osaan priorisoida tärkeät asiat ja suunnitella aikatauluni sen mukaan. Pakka ei hajoa minulla käsiin stressinkään alla, päinvastoin, stressi tuo hyvää painetta hommien suorittamiseen niin hyvin kuin mahdollista.