Hakijalle

 • Näiltä sivuilta löydät hakemiseen liittyvää tietoa, sekä infoa Optimista eli Joensuun kauppatieteiden ainejärjestöstämme.

   

 • Tärkeät päivämäärät hakijalle:

  Yhteishaku 14.3.-28.3.

  Todistusvalinnan tulokset viimeistään 30.5.2018

  Valintakoe 6.6.2018

  Opiskelijavalinnan tulokset viimeistään 28.6.2018

  Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 10.7.2018 klo 15.00

  Ensimmäinen tapaaminen ennen ensimmäistä koulupäivää 2.9.2018

  Ensimmäinen koulupäivä 3.9.2018

 • Valintakoe

 • Valintakoe järjestetään keskiviikkona 6.6.2018 Carelia-rakennuksessa C1-salissa klo 12.00-15.00, osoitteessa Yliopistokatu 4, Joensuu.

  ”Hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa ylempään haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. Kokeen pituus on kolme tuntia ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti.

  Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

  Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):
  – Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
  – Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
  – Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
  sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.” (http://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/valintakoe/ 4.2.2018.)